Arbejdstid - lokalt
1   547

Radikale vil have en arbejdstidsaftale i København

De Radikale i Københavns borgerrepræsentation vil forhandle en arbejdstidsaftale på plads, som skal give den enkelte skoleleder mulighed for at indgå aftaler med lærerne om arbejdstid. I går vedtog børne- og ungdomsudvalget indstillingen, men det er tvivlsomt, om den godkendes af Borgerrepræsentationen.

"Radikale er meget bekymrede for de københavnske folkeskoler, hvor nu 15 skoler har en handleplan, fordi deres resultater langt fra er tilfredsstillende. De københavnske elever får stadig karakterer langt under landsgennemsnittet. Samtidig tager de københavnske forældre - fra alle politiske observanser - i stor stil deres børn ud af den københavnske folkeskole og over i privatskoler", står der i motivationen til indstillingen, som på mødet i går blev vedtaget med seks stemmer mod fem.

De Radikale ønsker, at forvaltningen indgår en aftale, som følger en række retningslinjer i stedet for at genforhandle det forståelsespapir, som skaber rammerne for københavnske læreres arbejdstid i dag. Og for Københavns Lærerforening er det meget prositivt, at der nu er interesse for at indgå en egentlig aftale.

Artiklen fortsætter under banneret

"Det er et positivt udfald, men det kommer efter al sandsynlighed op i Borgerrepræsentationen på torsdag og det er tvivlsomt, om det det bliver vedtaget. SF stemte ikke for og kun den ene socialdemokrat i udvalget stemte for", siger formand for Københavns Lærerforening Jan Trojaborg.

Følgende principper skal ifølge Radikale indgå i en ny lokalaftale:

1.      at ledelsesretten ligger hos skolelederne, hvilket betyder, at skolelederne - ikke forvaltningen - ultimativt bestemmer, hvordan arbejdet for alle personalegrupper konkret og i hverdagen skal ledes og tilrettelægges.

2.      at skolelederne har frie rammer til at indgå aftaler med alle personalegrupper om, hvordan de eksempelvis skal forberede sig og efterbehandle undervisningen med rette opgaver ect.

3.      at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at indgå aftaler om personalegruppernes fysiske tilstedeværelse, herunder fleksibel tilrettelæggelse heraf.

4.      at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at lede og tilrettelægge medarbejdernes arbejde med en meningsfuld kadence, eksempelvis løbende, halvårligt eller årligt.

5.      at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at lave aftaler kollektivt med personalegrupperne og/eller på individuelt plan med den enkelte medarbejder og/eller en blanding heraf.

6.      at skolelederne mindst en gang om året skal beskrive konkret, hvilke opgaver medarbejderen forventes at løse

7.      at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at sikre det gode lærer og pædagogsamarbejde

8.      at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at evaluere reformens elementer, herunder at anvise forbedringspunkter og indsatser til BUU

9.      at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at evaluere inklusionen i KK, herunder at anvise forbedringspunkter og indsatser til BUU

10.   at BUF skal inddrage KLF i arbejde med at sikre tilstrækkelige lærer med de rette kompetencer, herunder i relation til linjefagsdækning nu og frem mod 2020.

11.   at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at lave en ambitiøs, men realistisk plan for, hvordan efteruddannelsen tilrettelægges, så medarbejderne ikke oplever unødvendigt øget arbejdspres i hverdagen.

12.   at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at nedbringe sygefravær, herunder hverdagsstress blandt de københavnske lærer.

13.   at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at øge trivsel og tilfredsheden med at være ansat i BUF

14.   at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at forbedre skoler på handleplan

15.   at BUF og KLF evaluerer lokalaftalen årligt med henblik på en indstilling til BUU om eventuelle forbedringspunkter

16.   at skolelederne skal inddrage alle relevante tillidsrepræsentanter og medarbejdere i dette arbejde

 

Københavns Lærerforening ønsker en aftale

"Vi vil gøre alt muligt for at medvirke til at få en lokalaftale. Jeg synes, det er utroligt slapt, at Socialdemokratiet, som har en 100-årig tradition for at lave lokale aftaler og give noget lokal kompetence til tillidsrepræsentanter ikke vil være med", siger Jan Trojaborg, som dog på klfnet.dk understreger, at hvis der skal ske en uddelegering af beslutningskompetence til skolelederne, så er det tillidsrepræsentanten, der er aftalemodpart på skolen.

Jan Andreasen fra Socialdemokratiet stemte sammen med Radikale og Dansk Folkeparti for en aftale og dermed mod partilinjen.

"Der er et stort behov for en lokal aftale. Efter Lov 409 og folkeskolereformen har vi fået problemer som stort sygefravær, lærere, der forlader jobbet og manglende tid til forberedelse. Hvis folkeskolen skal have en chance, må vi have fleksibilitet. Vi må prøve det her af", siger Jan Andreasen.

Socialdemokrat: Fælles forståelsespapir giver de bedste fælles rammer

Socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen sidder også i udvalget, men han stemte imod.

"Jeg synes, vi har noget, der gør det ud for en lokalaftale. Hvis man kigger ind på DLF's oversigt, så vurderer DLF også, at forståelsespapiret gør det ud for en lokalaftale. Nu står vi over for at skulle genforhandle den. Det er et forhandlingsforløb, som forvaltningen kører. Den proces bakker jeg op om", siger Jonas Bjørn Jensen og tilføjer: "Det er godt, at man fra centralt hold mellem forvaltning og KLF får lavet en ramme for, hvordan man udmønter Lov 409, så der er øget fleksibilitet, større fokus på MED-systemet og mere rum til tillidsrepræsentanternes arbejde".

De københavnske læreres formand Jan Trojaborg er glad for, at debatten er kommet.

"Vi er glade for, det der er sket. For fem uger siden var der en ret nedslående debat i Borgerrepræsentationen, som viser, at politikerne ikke havde indset at folkeskolen har problemer med stort sygefravær og dårlig trivsel, men det radikale forslag er tegn på, at holdninger kan skifte".

De grønne kommuner er der, hvor lærerkreds og kommune i fællesskab har meldt rammerne om lærernes arbejdstid ud. De orange kommuner er der, hvor kredsene har haft indflydelse på kommunens udmelding. De hvide kommuner er der, hvor kommunen alene melder rammerne ud. Klik på kommunen og se, hvad parterne er blevet enige om. Hvis en kreds ønsker at få ændret farven eller linket på kortet, så kontakt venligst redaktionen.   


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ