Lærerne i Brønderslev får mulighed for flextid

Fælles forståelse om flextid i Brønderslev

Lærerne i Brønderslev indgår fælles forståelse om arbejdstid. Fra næste skoleår får lærerne mulighed for at få en flextidsaftale, og det er præciseret, hvad opgaveoversigten skal indeholde.

Publiceret

Opgaveoversigten 

Opgaveoversigten for lærerne i Brønderslev Kommune skal somminimum indeholde:

  • Undervisningsopgaver: fagfaglig undervisning, understøttendeundervisning, klasse, timer, anden undervisning ifølge det udvidedeundervisningsbegreb, lejrskole
  • Funktioner: store opgaver, klasselærer, skole/hjem-samarbejde,tilsyn
  • Deltagelse i x-team
  • Grundskema
  • Ferieplan
  • Lærerens arbejdsdage
  • Skolens mødekalender (emneuger/tværsuger, fælles arrangementerfor hele skolen m.m.)
  • Mødeplan med den planlagte arbejdstid, herunder fikstidensplacering
  • Fælles og individuel forberedelse og efterbehandling afundervisningsopgaver

Opgaveoversigten ledsages af hjælpedokumenter, der belyser,hvilke forventninger der er til opgaver og funktioner (eksempelvisforventninger til teamsamarbejde).

Opgaveoversigten skal udleveres senest fire uger indennormperioden.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Brønderslev Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds indgik i slutningen af februar en fælles forståelse for udmøntningen af lov 409 (læs aftalen via link til højre). Den indebærer blandt andet, at alle lærere, uanset skole, skal have mulighed for at indgå en flextidsaftale, som ligger tæt op af den, som ansatte på kommunekontoret har.

"Alle lærere skal have tilbuddet om en flextidsaftale. Det kan så godt være, at man ikke tager imod den, men vælger at placere arbejdstiden fast", fortæller kredsens formand, Grete Andersen. Lærerne får nogle 'flexbrikker', og efter aftale med lederen kan de placere en del af forberedelsen hjemme.

"Men det er ikke en pulje som andre steder, hvor lærerne har 200 timer, de kan gå hjem med. Det er i stedet en del af ens ydertimer, man kan vælge at flexe", siger Grete Andersen og pointerer, at det er en ramme som kredsen og kommunen har lagt, men som det er op til den enkelte skole at udfylde.

Det har derudover været vigtigt for kredsen at få præciseret, hvad opgaveoversigten skal indeholde, og det er blevet skrevet ind i den fælles forståelse.

Her er enighed om arbejdstid

Flextid giver bedre mulighed for familieliv Inden der blev skrevet under på den fælles forståelse med kommunen, afholdte kredsen et medlemsmøde.

"Vi fornemmede en tilfredshed med, at man får sikringer i opgaveoversigten og der var glæde over muligheden for flekstid. Det giver en større mulighed for sikre sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv", fortæller Grete Andersen.

Hun har valgt at indgå en forståelse med kommunen for at lægge nogle rammer for skolerne.

"Vi lægger meget vægt på i Brønderslev, at vi har et fælles skolevæsen. Derfor synes vi, at en fælles forståelse for, hvordan vi udmønter loven, vil være rimelig. Vi har haft A08 før, og nogle af de grundlæggende værdier herfra, har vi ført over i den nye aftale. For eksempel attraktive arbejdsplader, sammenhæng mellem krav og resurser, en åben proces i forhold til planlægning af skoleåret og en sikring af, at tillidsrepræsentanten fortsat har en rolle i samarbejdet på skolen", forklarer formanden.

Tid til tillidsrepræsentanten

Aftalen indeholder derudover præciseringer om, hvad der skal foregå i MED-udvalget, hvornår forældresamarbejdet skal afholdes, samt tid til tillidsrepræsentantens opgaver.

Med til den fælles forståelse hører også en lønaftale, hvor alle lærere er sikret undervisningstillæg for 750 timer. På den måde bliver lærere, der har mange administrative opgaver, sikret en mindsteløn.

Midtvendsyssels Lærerkreds tæller også Jammerbugt Kommune, men her har det ikke været muligt at blive enige. Kommunen har meldt et administrativt grundlag ud for lærernes arbejdstid, men kredsen har ikke været involveret. Kredsen har fået lov til at kommentere, men udmeldingen er kommunens forslag, understreger Grete Andersen.