Arbejdstid: Lærerne i Brønderslev får loft over timetallet

Et loft over timetallet på 810 årlige timer og et større professionelt råderum til lærerne i Brønderslev er en del af en ny arbejdstidsaftale, som kreds og kommune sammen har skrevet under på.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerne i Brønderslev har aldrig haft fuld tilstedeværelse på skolen. Da politikerne på Christiansborg i 2013 havde vedtaget Lov 409, indgik kommune og kreds en fælles forståelse, som gav lærerne fleksible rammer for arbejdet. Nu er den fælles forståelse blevet til en aftale, og det hænger meget sammen med den kultur, som er udviklet i skolen siden 2013, mener formand for Midtvendsyssel Lærerkreds Kirsten Tranekær.  

"Den fælles forståelse har vi løbende tilpasset. Den har været udmøntet på forskellig vis på skolerne. Derfor skulle vi lave en arbejdstidsaftale, hvor der var plads til den kultur, der er skabt på den enkelte skole. Og det har vi fået i aftalen", siger Kirsten Tranekær.  

Færre møder skal give mere forberedelsestid

I går kunne Kirsten Tranekær og skolechef Carsten Otte skrive under på Brønderslevs første rigtige arbejdstidsaftale for lærerne.

"Vi har fået 810 som et maximalt timetal. Vi kan ikke gå længere ned med den økonomi, vi har i Brønderslev. Vi har et af landets billigste skolevæsener. Vi har et højt gennemsnitligt elevtal i klasserne, så vi er endt på et maksimalt timetal på 810. Aftalen gør, at vi bevarer en stor grad af mulighed for, at lærerne kan forberede sig. Vi har samtidig arbejdet med professionel kapital, der går på, at læreren skal have mulighed for at lykkes med kerneopgaven. Et af målene i aftalen er, at der skal fokus på kerneopgaven. Tillidsrepræsentanten tager mere del i planlægningen", siger Kirsten Tranekær.

Hun fortæller, at de lærere, der har mange timer vil få færre timer, og så vil lærerne i højere grad end det sker i dag, kunne mærke, at der sker en prioritering i forhold til hvilke møder, de skal deltge i. Skolechefen og kredsformanden har sammen været på tur til alle kommunens skoledistrikter og her var der entydigt et ønske om færre møder.

"Aftalen bygger på tillid, og samtidig er man i en situation, hvor man bliver nødt til at være benhård i prioriteringen af opgaverne. Da vi snakkede med arbejdsmiljørepræsentanterne, tillidsrepræsentanter og skolelederne, ville man gerne have færre møder. Det bliver lærernes professionelle dømmekraft, som gerne skulle give mere tid til både individuel og fælles forberedelse", siger Kirsten Tranekær.

Struer: Lærerne får færre undervisningstimer 

Tillid er opbygget over tid

Netop fordi lærerne i Brønderslev aldrig har arbejdet under en ren Lov 409, og fordi flere skoler faktisk har sat rammer om lærernes arbejde, som ligner dem, der var i overenskomsten fra 2008, hvor lærerne var sikret tid til forberedelse alt efter, hvor mange timer de underviste og derudover havde et professionelt ansvar for selv at prioritere og løse opgaverne, så har lærerne også ønsket en arbejdstidsaftale, som gav dem professionelt ansvar for undervisningen, fortæller Kirsten Tranekær.

"De har i høj grad det ansvar i dag, og de vil gerne have det ansvar. Flere steder arbejder man efter rammer, som ligner dem fra A08".

Fællestillidsmand Lars Andreassen supplerer:

"Når vi er på skolerunder og spørger lærerne, så efterspørger de den her fleksibilitet. Vi ved godt, at når vi lægger så stort ansvar over på lærernes hænder, så bliver det sværere i forhold til det grænseløse arbejde. Nogle vælger at tælle timer, så de er sikre på, de ikke lægger flere timer, end de skal. Mens andre har en mere pragmatisk tilgang til det. Der er plads til begge i denne aftale", siger Lars Andreassen.

Lolland lægger penge i lokalaftale til lærerne 

Tillid går begge veje

Skolechef Carsten Otte lægger også vægt på, at den samarbejdskultur, som kreds og kommune har bygget op over årene, kan ses i aftalen.  

"Når jeg ser på aftalen, er der ikke store kvantespring, men den adresserer, hvad vi har af prioriteringer på den samlede arbejdstid. Vi kan lave alle de rammer, vi gerne vil, men når alt kommer til alt, bliver det den dialog, der er derude, der er bærende for vores skoleudvikling", siger han.  

Kirsten Tranekær peger på, at aftalen også bibeholder de aftalte rammer, der er for tillidsrepræsentanternes arbejde, nyuddannede lærere og lejrskoler.