Benedikte Kiær og Vera Sandby Hansen skriver under på den nye aftale.
Benedikte Kiær og Vera Sandby Hansen skriver under på den nye aftale.

Aftale: Loft over undervisningstiden i Helsingør

Fremover får ingen lærer i Helsingør mere end 26½ lektion om ugen. Det er et af elementerne i en lokal arbejdstidsaftale, som formanden for de lokale lærere Vera Sandby Hansen og borgmester Benedikte Kiær netop har underskrevet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Set i lyset af de givne rammer, hilser vi loftet for undervisningsforpligtelsen velkommen. Der ud over har det været afgørende for os, at der i aftalen er en spirende anerkendelse af at lærernes behov for forberedelsestid respekteres. Aftalen bygger i høj grad på gensidig tillid, og nu må tilliden stå sin prøve", siger lærerkredsformand Vera Sandby Hansen i en pressemeddelelse. 

Hun tror på, at den første egentlig arbejdstidsaftale i Helsingør siden lockouten også bliver til gavn for eleverne, og det samme gør borgmesteren:

"Det er afgørende vigtigt - ikke bare for medarbejdere og ledere men også for eleverne og deres forældre - at der er tillid mellem parterne, og at der er nogle fælles mål og ambitioner for området", siger Bendeikte Kiær (K).

Aftalen indfører et årligt maksimalt undervisningstimetal på 795 klokketimer pr. fuldtidsansat lærer og 835 timer pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder. Tallet indbefatter alle undervisningsopgaver omfattet af det udvidede  undervisningsbegreb. 

I aftalen står også, at alle lærere som udgangspunkt skal kunne placere to gange 1½ times individuel forberedelse. Hvis skolelederen bliver nødt til at inddrage denne tid, skal vedkommende i samarbejde med læreren prøve at finde et andet tidspunkt, så læreren sikres sin mulighed for en god forberedelse. 

"Det er klart min vurdering, at denne aftale er en forbedring i forhold til de nuværende vilkår.  Lærere og børnehaveklasseledere er dog stadig afhængige af, at deres undervisningsopgaver og øvrige arbejdsopgaver fordeles, så deres samlede arbejdsopgave modsvarer den arbejdstid, de har til rådighed. Tillid og dialog mellem parterne er omdrejningspunktet i denne, såvel som i den centrale forligstekst. Det øgede samarbejde mellem tillidsrepræsentant og skoleleder vil forhåbentlig bidrage til større åbenhed omkring og indsigt i skoleårets planlægning, herunder opgavefordelingen", siger Vera Sandby Hansen på Helsingør Lærerforenings hjemmeside.

Læs mere

Aftaleteksten

Powered by Labrador CMS