'En lokalaftale er ligesom to streger under det fælles ejerskab til og ansvar for lærernes arbejdstid, og derfor er det værdifuldt. Desuden har vi mange steder fået løftet vilkårsniveauet', siger Morten Refskov.
"En lokalaftale er ligesom to streger under det fælles ejerskab til og ansvar for lærernes arbejdstid, og derfor er det værdifuldt. Desuden har vi mange steder fået løftet vilkårsniveauet", siger Morten Refskov.

A20 på vej: 85 kommuner har indgået en lokal arbejdstidsaftale med lærerkredsen

Samarbejdet mellem foreningens lokale lærerkredse og kommuner er blevet mærkbart forbedret af lærernes nye arbejdstidsaftale, siger formand for Lærerforeningens overenskomstudvalg.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flere kommuner og kredse har aftalt rammer for nyuddannede end sidste år, og også antallet af aftaler, der rummer rammer for tillidsrepræsentanter er øget.

Det er nogle af de konkrete forbedringer, der findes i en ny kortlægning af lokale arbejdstidsaftaler under A20. 

I år har 85 kommuner brugt muligheden, som findes i den nye arbejdstidsaftale A20 og indgået en lokal arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds. 13 kommuner har ikke. I 2020 under Lov 409 var der 84 lokale arbejdstidsaftaler. 

Det viser en ny kortlægning, som Danmarks Lærerforening har lavet af lokalaftaler som gælder i dette skoleår.

Kortlægningen viser, at 63 kommuner har lavet lokale aftaler med lærerkredsen, der sikrer lærerne forberedelsestid. Af dem har 36 lavet det som en samlet pulje, mens 28 har aftaler om sikret tid til individuel forberedelse. En enkelt kommune har indgået en aftale om tid til fælles forberedelse. 

Morten Refskov sætter dog pris på, at så mange kredse og kommuner har valgt at sætte underskrifter på en lokal fortolkning af den nye centrale arbejdstidsaftale.

"En lokalaftale er ligesom to streger under det fælles ejerskab til og ansvar for lærernes arbejdstid, og derfor er det værdifuldt. Desuden har vi mange steder fået løftet vilkårsniveauet. A-20-aftalen har været med til at genskabe et samarbejde, som mange steder har været nødlidende. Det er et gennemgående billede i den sparring, jeg har med kredsene".

Bedre rammer til nyuddannede

I den centrale arbejdstidsaftale er det understreget, at der tages særligt hensyn til nyuddannede.

Det har man i 74 af lokalaftalerne valgt at gøre ved at konkretisere forhold for nyuddannede. Det er en forbedring fra sidste skoleår, hvor der kun var aftalt forhold for de nyuddannede i 65 aftaler.

Der er også lidt flere kommuner og lokale lærerkredse, som sammenlignet med sidste skoleår har aftalt særlige vilkår for tillidsrepræsentanter.

I 51 aftaler er der aftalt vilkår for tillidsrepræsentanter. 

Flest fraviger kvartalsvis opgørelse af lærernes arbejdstid

I over halvdelen af de indgåede lokalaftaler er kvartalsopgørelsen fraveget.

Man kan ikke ud fra opgørelsen se, hvad der er sat i stedet for opgørelsen, men forventningen er, at den er indgået i de lokale forhandlinger og noget andet er kommet i stedet, siger Morten Refskov.

"Det springer i øjnene, at halvdelen af kredsene fraviger opgørelsesbestemmelsen. Det bevidner, at vi har at gøre med en bestemmelse, som der er noget aftalemæssig værdi i, når man forhandler. Men også, at opgørelsesbestemmelser ikke er noget, som særlig mange lærere går op i".

Men det burde lærerne måske gøre, mener Morten Refskov.

"Det er selvfølgelig noget, vi noterer os, for det er en vigtig bestemmelse. Vi er nødt til have nogle håndtag til at sikre os, at vores medlemmer ikke arbejder mere, end den tid de får penge får".

Svært at få samarbejdet til at fungere nogle steder

Morten Refskov mener, at A20 er på rette vej.

"Det her kortlægningsnotat skal ses i sammenhæng med alle mulige andre indikatorer for, hvordan det går", siger Morten Refskov.

"Først og fremmest har vi det tætte løbende samarbejde med kredsene - ikke mindst dem, som er udfordret. Dertil kommer en A20-arbejdsgruppe, der indsamler fortællinger fra virkeligheden på arbejdspladserne, spørgeskemaer blandt kredse og tillidsrepræsentanter, en registrering af lærernes planlagte arbejdstid, den store medlemstilfredsundersøgelse og diverse møder i organisationen, hvor temperaturen tages".

"Det er summen af alt det, der giver en fornemmelse af, at noget er i positiv gænge", siger han. 

Men der er stadig steder, hvor samarbejdet mellem kredse og kommuner stadig er udfordret.

Morten Refskov vurderer, at "en håndfuld kommuner og kredse bøvler med samarbejdet".

Powered by Labrador CMS