Nye lærere er mere udsatte for vold og ulykker

Lærere, der kun har været få år på arbejdsmarkedet, kommer oftere ud for ulykker på arbejdspladsen end deres mere erfarne kollegaer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Københavns Kommune er det især lærere med kort anciennitet, som tegner sig for en stor del af de registrerede arbejdsulykker. Det viser kommunens arbejdsmiljøredegørelse, hvor tre ud af fem ulykker på både folkeskole- og specialskoleområdet i 2016 skete for medarbejdere med to års anciennitet eller derunder.

Tallene overrasker ikke Lars Peter Andersen, forsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

»Det er ikke enestående for lærerne, at de nye oplever mere vold end de erfarne. Det ser vi også i andre brancher, for eksempel blandt sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og fængselsfunktionærer«, siger han og forklarer, at det kan handle om to ting:

»Det kan være på grund af manglende erfaring, men det kan også være på grund af mangelfuld introduktion til jobbet. For eksempel at lederen ikke har forklaret det godt nok til den nye medarbejder, hvordan han eller hun skal løse opgaven«, siger Lars Peter Andersen.

»Det kan tyde på, at man skal begynde at tænke forebyggelse af vold ind i sin praksis, selvom det ikke lige er det første, man tænker på, når man skal ud og være lærer«, siger han.

»Jeg tænkte, om det var mig, der gjorde noget forkert« 

Bedre instruks af nyuddannede

Helle Nattestad er arbejdsmiljørepræsentant på specialskolen Frejaskolen i København og er med i Københavns Kommunes program »Arbejdspladsen i fokus«, der arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet blandt andet i skoler og daginstitutioner. Ifølge hende er arbejdspladsen ofte for dårlig til at instruere de nyansatte.

»Der bliver sat for lidt tid af til oplæring, og man er heller ikke for god til at følge op på, hvordan det går den nye medarbejder. Samtidig sidder der en ny medarbejder, som gerne vil gøre det så godt som muligt og siger ja til det hele«, fortæller hun.

I Københavns Kommune har den overordnede arbejdsmiljøredegørelse ført til, at HovedMED, der samler børne- og ungdomsforvaltningen samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter, er i gang med at udarbejde en strategi for at forebygge volds- og trusselshændelser. Heri er der blandt andet fokus på, at lederne og de lokale MED-udvalg skal være mere opmærksomme på de nyansatte.

»Det handler om hele tiden at følge op på, hvordan det går, også så man ikke mister de nye medarbejdere«, forklarer Helle Nattestad. Dog handler det også om at være opmærksom på kulturen på arbejdspladsen.

»Vi har alle forskellige grænser, men skub og slag skal så vidt muligt undgås i skolen, selvom mange måske er blevet vant til det«, siger Helle Nattestad og understreger, at det er de erfarne læreres ansvar, at der ikke sker en bagatellisering af vold og trusler.

Skoler ruster nye lærere til at håndtere voldelige elever