FTF og LO har indkaldt til ekstraordinære kongresser 13. april. Her skal organisationerne endeligt tage stilling til, om de vil fusionere.

FTF indkalder til kongres: Vil fusionere med LO

Forretningsudvalget i hovedorganisationen for blandt andre lærerne, FTF, har fredag besluttet at indkalde til en ekstraordinær kongres. Her skal de delegerede tage stilling til, om FTF skal fusionere med LO.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu er der sat dato på.

Fredag den 13. april bliver en historisk dag i dansk fagbevægelse. Her mødes både LO's og FTF's kongres i Odense med henblik på at sammenlægge i de hovedorganisationer. Dermed kan 1½ million lønmodtagere blive samlet i den samme hovedorganisation, der vil tælle næsten 100 danske fagforeninger, heriblandt Danmarks Lærerforening.

Skæbnens time for superfusion: Skal halvanden million lønmodtagere samles under ét tag? 

"Vi skylder medlemmerne af fagbevægelsen at vi bliver i stand til i langt højere grad at sætte en dagsorden for samfundsudfordringerne. Før os har fagbevægelsen gjort en kæmpe indsats for at vi har nået det velfærdssamfund og uddannelsesniveau, vi har i dag. Fagbevægelsen skal være en stemme i vores demokrati. Hvis ikke vi er det, så bliver demokratiet skævt", sagde Anders Bondo tidligere på ugen til folkeskolen.dk

I en pressemeddelelse, som FTF og LO udsendte ved middagstid, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey:

"Det er en historisk mulighed for fagbevægelsen. Lønmodtagerne i Danmark kan få en meget stærk stemme - med en solidarisk vision og en handlekraftig organisation", siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

"Forbundene og hovedbestyrelsen i LO har haft en god debat om grundlaget for en ny hovedorganisation. Jeg synes, vi er nået frem til et stærkt grundlag for at beslutte, om vi skal etablere en ny hovedorganisation for lønmodtagerne i Danmark", siger LO-formand Lizette Risgaard.

Selvom de to formænd ser positivt på muligheden for at få sammenlagt de to hovedorganisationer, er alt ikke fryd og gammen. Særligt ikke i LO.

I går eftermiddags meddelte 3F, der med 238.000 medlemmer er landets suverænt største fagforbund, at de vil stemme nej til en fusion. 3F-formand Per Christensen meddelte dog samtidig, at 3F ikke vil forlade hovedorganisationen, hvis fusionen bliver til virkelighed.

"Skulle der på LO's ekstraordinære kongres, på trods af 3F's holdning, være et kvalificeret flertal for opløsning af LO og en fusion med FTF - og et tilsvarende kvalificeret flertal for fusionen i FTF - vil vi naturligvis fortsat aktivt arbejde for, at 3F er medlem af et stærkt, solidarisk fællesskab og en slagkraftig hovedorganisation - både i den nationale, regionale og lokale interessevaretagelse og offentlige debat", siger Per Christensen til Fagbladet 3F.

3F siger nej til fusion 

Også Blik- og Rørarbejderforbundet, Serviceforbundet, Malerforbundet og Dansk El-forbund har på forhånd meldt ud, at de er imod en fusion.

FTF-forbund siger nej tak til Socialdemokratiet

Blandt fusionsmodstanderne i FTF er kernepunkterne blandt andet LO's historiske tilknytning til Socialdemokratiet, størrelsesforholdet og forbundenes forskelligheder. Syv forbund under FTF har sendt et brev til hovedorganisationens forretningsudvalg, hvor de lufter en række af kritikpunkterne.

"Vi er det, vi kalder den blå dreng i klassen. Det er ikke ensbetydende med, at vi er mindre solidariske, men det gør, at når man i fagbevægelsen taler om 'partiet' (Socialdemokratiet, red.), så bliver det rigtig vanskeligt for os at navigere i", sagde Finansforbundets formand Kent Petersen forleden til Ugebrevet A4. Fusionsplanerne fik ham i sommer til at trække sig som næstformand for FTF.

Selvom LO ikke længere støtter Socialdemokratiet økonomisk eller har plads i partiets forretningsudvalg, så peger Kent Petersen på, at LO fortsat støtter en række organisationer, der traditionelt er knyttet til partiet, blandt andet børne- og familieorganisationen DUI Leg og Virke, oplysningsforbundet AOF, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og Arbejdermuseet. Socialdemokratiet har plads i bestyrelsen for både AE og Arbejdermuseet.

Blandt LO-organisationerne er flere forbund skeptiske ved, at de fremover skal dele hovedorganisation med en række fagforbund, hvis medlemmer har videregående uddannelser. Flere forbund mener ikke at ufaglærte og faglærte, som langt størstedelen af LO-forbundene repræsenterer, har samme uddannelsesmæssige interesser som eksempelvis lærere, sygeplejersker og pædagoger.

"Jeg frygter, at en ny hovedorganisation vil kigge højere op i uddannelseshierakiet. I 3F ligger vi længere nede af stigen, og jeg tror, en fusion vil gøre, at de udfordringer, vi står med, vil blive mindre tilgodeset", sagde 3F-formand i mandags til Fagbladet 3F.

Derudover frygter flere af de mindste forbund i FTF, at de vil blive klemt i en ny superorganisation. I oplægget til den centrale struktur i den nye hovedorganisation står der, at organisationens hovedbestyrelse, der vil være den højeste myndighed og dermed politiske ledelse af organisationen mellem kongresserne, sammensættes af én repræsentant fra hver medlemsorganisation, dog kun de forbund, der har mindst 4.000 medlemmer. Det betyder, at 53 af FTF's 70 medlemsforbund ikke får plads i den nye hovedbestyrelse.

FTF og LO et skridt tættere på fusion 

Tilhængere: Fagbevægelsens indflydelse er på spil

Udover hovedorganisationernes to frontkvinder er mange markante topfolk i fagbevægelsen også tilhængere af fusionen. De tæller, udover DLF-formand Anders Bondo, blandt andre FOA's Dennis Kristensen, HK's Kim Simonsen og BUPL-formand Elisa Bergmann. De peger alle på, at fagbevægelsen skal kunne måle sig med arbejdsgivernes organisationer.

"Vi skal være der, hvor indflydelsen er. Det er ikke sikkert at man altid får sin vilje, men hvis man ikke er med, såer det bare nogen andre, der bestemmer. Danmarks Lærerforening har meget større indflydelse i FTF, hvor vi er den største organisation, men hvad er der ved at være med i en organisation, som ikke har nogen indflydelse?", siger Anders Bondo.

Fusionstilhængerne peger på, at både Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening er centrale stemmer i den offentlige debat, mens LO og FTF ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at sætte dagsordenen på vigtige politiske spørgsmål, såsom debatterne om dagpenge og tilbagetrækning.

Ifølge vedtægterne for både LO og FTF skal to ud af tre delegerede på kongresserne støtte forslaget om fusion, for at det kan blive til virkelighed. En opgørelse viser, at hvis 3F, Dansk El-forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Serviceforbundet alle stemmer imod fusionen, så udgør gruppen af delegerede mere end en tredjedel, og dermed vil forslaget falde. Hos FTF kan de seks forbund, der indtil nu har meddelt, at de er imod fusionen, ikke mønstre hver tredje delegeret.