Forældre til ordblind: Kommunen blokerer for frit skolevalg

Frit valg gælder kun, når skoletilbud koster det samme, mener Allerød Kommune, som har nægtet en tiårig ordblind dreng optagelse på Ordblindeinstituttet i Ballerup, hvor der ellers var plads til ham. Forældrene har meldt kommunen til Ombudsmanden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Allerød Kommune ville ikke godkende optagelsen på Ordblindeinstituttet, som drives af Ballerup Kommune. I stedet er drengen blevet tilbudt plads i talelæseklasserne på Lynge Skole. Men forældrene henholder sig til, at reglerne om frit skolevalg siger, at en elev har ret til at blive optaget på en skole med det relevante specialtilbud, hvis der er plads på den pågældende skole.

"Ballerup Kommune kan altså ikke betinge optagelsen af, at Allerød Kommune skal henvise til Ordblindeinstituttet, og der kan heller ikke nægtes optagelse med henvisning til, at bopælskommunen mener selv at have et passende undervisningstilbud", siger drengens mor, Marianne Ingemann, til Allerødnyt.

Kommunen tolker reglerne anderledes

Efter at have drøftet sagen med KL tolker Allerød Kommune reglerne om frit skolevalg sådan, at forældre kun har krav på at vælge et skoletilbud, der koster det samme som kommunens eget tilbud. Og en plads på Ordblindeinstituttet koster 270.000 kroner årligt, mens en plads i talelæseklasserne på Lynge Skole koster omkring det halve.

Elever i specialundervisning er omfattet af de samme regler som alle andre elever. Forældre har ret til at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg - såfremt der er plads på den valgte skole.

Undevisningsminister Bertel Haarder (V) understregede i efteråret 2008, at elever med behov for specialundervisning har samme ret til at skifte skole som alle andre elever.

"Det frie valg begrænses dog af, at der er et relevant specialundervisningstilbud på den valgte skole, og at der er plads på skolen", sagde Bertel Haarder og tilføjede, at det er kommunalbestyrelsen i skolekommunen, der tager stilling til, om optagelse på den valgte skole er et relevant undervisningstilbud til det pågældende barn.

Klagen fra forældrene i Allerød kan med andre ord få principiel betydning for, hvilke regler der gælder, når kommuner udbyder specialundervisning til hinanden.

Andre forældre har klaget

Det er ikke første gang, Allerød Kommune bliver meldt til Ombudsmanden. I april klagede et andet forældrepar over, at kommunen diskriminerede deres femårige handicappede søn, der har infantil autisme, generel retardering og nogle fysiske handicap. Selv om hans børnehave, læge og psykologer har udtalt, at det ville være til hans fordel, kunne han ikke få udskudt sin skolestart.

Ombudsmanden har endnu ikke taget stilling til, om han vil behandle klagen.

Læs mere

Allerødnyt