Forældre baner sig vej til Ordblindeinstituttet med frit skolevalg

Ordblindeinstituttet i Ballerup har fået mange elever, fordi Klagenævnet har givet forældre medhold i deres anke mod kommunens afvisning. Men tallet er faldet, fordi forældre i højere grad bruger det frie skolevalg. Også selv om det koster dem penge.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Gennem det seneste år har vi mærket, at forældre i højere grad benytter sig af det frie skolevalg frem for at klage, når hjemkommunen siger nej til at henvise en elev til os", fortæller konstitueret skoleleder Jørgen Hedegaard fra Ordblindeinstituttet.

Ordblindeinstituttet har 90 elever fra 3. til 10. klasse. De fleste børn kommer til i 6. og 7. klasse. Reglerne om frit skolevalg giver dog ikke fri adgang til instituttet. For at blive optaget skal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Ballerup vurdere, om instituttet er et relevant tilbud for den pågældende elev. Er det tilfældet, kan forældrene flytte barnet, og deres kommune skal betale for undervisningen.

Forældre i Holbæk vil klage over kommunens nej

I en aktuel sag anbefaler en psykolog fra børnekonsulentcentret i Holbæk Kommune, at en stærkt ordblind pige på 12 år kommer på Ordblindeinstituttet efter 6. klasse. Men det siger kommunens familiecenter nej til og henviser i stedet pigen til et særligt undervisningsprojekt sammen med en anden stærkt ordblind elev.

Afdelingsleder i familiecentret, Peter Christensen, siger til Holbæk Amts Venstreblad, at det lokale tilbud er lige så godt som undervisningen på Ordblindeinstituttet, men det tvivler pigens forældre på. De vil klage over afgørelsen til Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning.

"På mødet med familiecentret var argumentet, at det både er dyrt og besværligt at sende vores datter på Ordblindeinstituttet", siger pigens far, Claus Nielsen, til avisen.

Borgmester Martin Damm (V) mener, at pengene til taxikørsel kan bruges bedre, men pigens far siger, at datteren under alle omstændigheder kommer på Ordblindeinstituttet.

"Det frie skolevalg gælder også for specialundervisning, og Ordblindeinstituttet er at betragte som en folkeskole".

Forældrene skal selv betale for transporten

Der er dog en væsentlig forskel på at få medhold i en klage og selv flytte sit barn. Hvis Klagenævnet når frem til, at kommunens afgørelse er forkert, skal kommunen både betale for undervisningen og for transporten til Ordblindeinstituttet. Hvis forældre benytter sig af det frie skolevalg, skal de selv betale for kørslen.

"Når forældre kommer til os via det frie skolevalg, har de haft så mange problemer med barnets skolegang, at de uden videre accepterer udgiften til transport. Men det er heller ikke alle vores elever, der kommer så langt fra som Holbæk", siger Jørgen Hedegaard fra Ordblindeinstituttet.

Han kender ikke pigen fra Holbæk, men i hans ører lyder det umiddelbart til, at forældrene står med en god sag, hvis de klager.

"Når den lokale psykolog ikke tænker det lokale tilbud ind i sit løsningsforslag, men henviser til os, kan det skyldes, at pigen er så svært ordblind, at hun ikke kun har brug for ordblindeundervisning i dansk, men i alle fag", siger Jørgen Hedegaard.

Prisen er ikke afgørende

I foråret 2009 nægtede Allerød Kommune en tiårig ordblind dreng optagelse på Ordblindeinstituttet. Frit valg gælder kun, når et udenbys skoletilbud koster det samme som kommunens eget tilbud, lød det nordsjællandske argument.

Kommunen tilbød drengen at komme i en talelæseklasse på en lokal skole. Pladsen kostede kun omkring det halve af Ordblindeinstituttets takst på omkring 270.000 kroner.

Det fik forældrene til at melde kommunen til Ombudsmanden for brud på reglerne om frit skolevalg. Ombudsmanden afviste sagen, men daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) havde forinden understreget, at elever med behov for specialundervisning har samme ret til at skifte skole som alle andre elever.

"Sagen endte med, at Allerød Kommune erkendte at have en fejlagtig opfattelse af det frie skolevalg, hvorefter den henviste drengen til os og således også betaler for transporten", fortæller Jørgen Hedegaard.