Skolebestyrelsen og forvaltningschefen er uenige om, hvorfor det har været nødvendigt at nedlægge otte stillinger på Specialkompetence Holstebro.

Skolebestyrelse: Lønstigninger koster fem lærere jobbet

Otte medarbejdere på en specialskole i Holstebro blev i sidste uge afskediget. Ifølge forældrene i skolebestyrelsen skyldes det, at skolen ikke får godtgjort de kommende lønstigninger til lærere og pædagoger. Skolechefen kalder det en misforståelse.

Publiceret Senest opdateret

Specialkompetence Holstebro nedlagde i sidste uge otte stillinger fordelt på fem lærere, to pædagoger og en pædagogmedhjælper. En af dem går på pension, og to stillinger er vakante, så reelt er fem blevet afskediget.

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen mener, at fyringerne skyldes, at specialskolen skal finde pengene i sit nuværende budget til de lønstigninger, lærere og pædagoger står til, hvis det aktuelle overenskomstresultat stemmes hjem.

”Vi skal spare to millioner kroner, fordi skolen ikke får refunderet lønhoppet til lærere og pædagoger. Beløbet bliver ellers refunderet ud i kommunerne en til en, så vi kan fastholde kompetencerne og sikre medarbejdernes trivsel, men i Holstebro bliver det til en regnskabsfinte, som slagter specialområdet”, siger Kirsten Klynge, frontfigur i skolebestyrelsen.

Hunderædde for at begå omsorgssvigt

I forvejen har Specialkompetence Holstebro med 262 elever og 140 ansatte et underskud på 2,3 millioner kroner. Det hænger sammen med, at det er svært at lægge et holdbart budget, fordi skolen både sender elever ud i almen og får tilført elever derfra, forklarer Kirsten Klynge.

Skolebestyrelsen på Specialkompetence Holstebro gør opmærksom på besparelserne med pynt på træer.

”Vi har hidtil fået lov til at overføre underskuddet til det nye år, selvfølgelig mod at vi holder øje med det. Det har fungeret upåklageligt, men nu er vi blevet pålagt at finde både de 2,3 millioner kroner og altså to millioner kroner til lønreguleringen. Forvaltningen siger, at vi skal spare tre millioner kroner her og nu og resten i indeværende kalenderår”.

Specialkompetence Holstebro består af tre afdelinger. Storeå, der underviser elever med massive udviklingshandicap som Downs syndrom, mental retardering og kørestolsbrugere bliver med seks færre medarbejdere hårdest ramt af besparelserne.

Det vil føre til store forandringer, forudser Kirsten Klynge.

”Vi kan tage de positive briller på og se, om vi kan gentænke den måde, vi driver skole på. Men realistisk bliver vi en hårdt presset skole, fordi der vil være færre til at aflæse de udadreagerende elever. Vi er hunderædde for at begå omsorgssvigt, fordi der ikke er nok hænder og øjne”, siger hun.

Besparelserne skyldes elevnedgang

Skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen afviser, at nedskæringerne skyldes, at lærere og pædagoger står til at få mere i løn. 

”Specialkompetence Holstebro har i løbet af 2024 et fald i antallet af elever, hvilket med baggrund i de politisk vedtagne tildelingsmodeller gør, at skolen har en mindre økonomisk ramme. De økonomiske udsving kan også være tilfældet for andre skoler”, forklarer han i et skriftligt svar til folkeskolen.dk/specialpædagogik.

Han mener også, det er forkert opfattet, at Specialkompetence Holstebro skal afvikle store dele af sin gæld her og nu.

”Hvis en skole har et merforbrug, laves der i samarbejde med skolens ledelse en afviklingsplan over typisk tre år, så en stabil drift kan understøttes på skolen. Vi forventer ikke, at Specialkompetence Holstebro vil afvikle væsentligt på merforbruget i 2024. Forventningen er, at der skabes stabil drift på sigt”, lyder det fra Peter Fogde Mikkelsen.

Ingen undrer sig over underskud

Kirsten Klynge fra skolebestyrelsen genkender ikke billedet af, at specialskolen har fået færre elever.

”Forvaltningschefen har sagt, at han kan se en nedgang på 12-15 elever, men det kan vi ikke, så det vil vi gerne have dokumentation for. Vi har svært ved at se, hvordan vi skal undvære medarbejdere, som er knalddygtige, og jeg er bange for, at nedskæringerne kan føre til en flugt af medarbejdere. De står allerede med umulige arbejdsvilkår, og vi kan ikke over en nat bygge de kompetencer op, som de tager med sig, hvis de begynder at sige op”.

Skolebestyrelsen har forsøgt at råbe forvaltningen og politikerne op, understreger Kirsten Klynge.

”Vi finder det mærkeligt, at det ikke vækker undren, at vi gang på gang genererer et underskud”.

Lærerne har nok at lave

I Vestjysk Lærerforening ved formand Helle Døj ikke, om skolebestyrelsen eller skolechefen ligger inde med den korrekte udlægning.

”Forvaltningen siger, at afskedigelserne på Specialkompetence Holstebro skyldes elevnedgang, men lærerne har nok at lave, så de er bekymrede for, hvordan de skal løse opgaven med færre hænder. Eleverne på Storeå kan ikke klare sig selv. Derfor reagerer forældrene så voldsomt. Eleverne er visiteret til tilbuddet, fordi de har et støttebehov, så man kan ikke lave ret mange forringelser”, siger Helle Døj.

Vestjysk Lærerforening hører flere steder fra, at skolerne selv skal finde penge til lønstigningerne. Hvis det holder stik, kan det koste lærerstillinger på andre skoler, frygter kredsformanden.

”Det vil være enormt problematisk, for vi forventer, at de penge, vi forhandler om, kommer ud til lærerne”.

Skolevæsenet i Holstebro er presset økonomisk

Miseren bunder i, at skolevæsenet i Holstebro er presset, vurderer Helle Døj.

”Kommunen investerer ikke nok i skolevæsenet. Politikerne ved godt, at vores skolevæsen er et af de billigste i landet. Derfor har de friholdt området for besparelser i nogle år”, siger Helle Døj og krydser fingre for, at kommunen sender pengene til lønstigningerne ud til skolerne.

Skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen oplyser, at skoleforvaltningen har aftalt et møde i næste uge med repræsentanter fra skolebestyrelsen på Specialkompetence Holstebro ”for at skabe klarhed over misforståelserne”.