”Kommunen var ellers meget hurtig til at kalde alle forældre sammen og forklare om, at jeg muligvis havde begået seksuelle overgreb på deres børn, men de har nægtet at berolige børn, forældre, lærere og pædagoger med politiets efterforskningsresultater og de sager, som kommunen har tabt", siger Johnnie Reidar.

Greve vil ikke offentligt rense uskyldigt anklaget lærer

På trods af, at politiet ikke har rejst sigtelse, kommunen har tabt en voldgiftssag og i retten har erkendt at have handlet forkert, så vil Greve Kommune ikke give en offentlig undskyldning til en lærer, som blev uberettiget anklaget for seksuelle overgreb på elever.

Publiceret

”JEG VIL RENSES OFFICELT”.

Tidligere lærer Johnnie Reidar slutter et langt brev, som han har sendt til samtlige politikere i Greve Byråd, med højlydte versaler. Han vil have en endelig afslutning på et seks år langt mareridt, som har ført til, at han i dag har nedsat arbejdsevne og kun kan arbejde tre timer om dagen på et plejehjem.

Bekyldningerne

I slutningen af oktober i 2017 blev han anklaget for seksuelle krænkelser af flere piger i en 5.-klasse. Kommunen bortviste ham og anmeldte ham til politiet. Men i maj afsluttede politiet efterforskningen, fordi man ikke fandt grundlag for en sag.

"Jeg havde som bevis en støttelærer, der sad i klassen i den ene time om ugen, jeg havde klassen. Men man spurgte ikke støttelæreren, før jeg fik bortvisningen", siger Johnnie Reidar.

Senere afgjorde en voldgiftssag, at bortvisningen af Johnnie Reidar var uberettiget, og Greve Kommune skulle betale en erstatning. I slutningen af sidste år blev udgangen på endnu en retssag, at Greve Kommune er erstatningsansvarlig for lærerens psykiske lidelser og tab af arbejdsevne som følge af af sagen.

På Facebook er der oprettet en privat støttegruppe til fordel for Johnnie Reidar, hvor gamle elever, kolleger og forældre støtter til læreren. Men Greve Kommune har gennem hele sagen afvist at komme med en officiel undskyldning.

Udtalelser fastholder mistænkeliggørelse

Daværende kommunaldirektør i Greve Kommune ville ikke udtale sig i personalesager, men gav en skriftlig generel kommentar til fagbladet Folkeskolen, efter politiet havde lagt sagen ned og efter, at Greve Kommune havde tabt voldgiftsagen. Her erkendte han, at kommunen i sådanne sager både har ansvar for børnene og anklagede medarbejdere.

”Det er vigtigt at understrege, at der ikke altid skal være lighedstegn mellem politiets vurdering i forhold til det strafferetlige og arbejdsgiverens vurdering af de ansættelsesretlige forhold. Der kan efter en konkret og individuel vurdering af sagens omstændigheder fortsat være grund til at bortvise, selv om sagen ikke føres videre ad den strafferetlige vej,” lød det fra Claus Thykjær i 2020.

Claus Thykjær er ikke længere ansat i Greve Kommune, men Johnnie Reidar mener, at udtalelsen har været med til at fastholde mistænkeliggørelsen af ham, selv om flere retlige afgørelser peger i den modsatte retning.

”Kommunen har nægtet at melde ud til skolens forældre og elever samt lærere, på trods af at lærere på Damagerskolen bad om det”, siger Johnnie Reidar. ”Kommunen var ellers meget hurtig til at kalde alle forældre sammen og forklare om, at jeg muligvis havde begået seksuelle overgreb på deres børn, men de har nægtet at berolige børn, forældre, lærere og pædagoger med politiets efterforskningsresultater og de sager, som kommunen har tabt”.

Selv om det er mange år siden, kom det frem under den seneste retssag i december 2022, at der stadig går rygter om den pædofile lærer på skolen.

”De kunne have stoppet de mange rygter, der ødelagde mit, de ansattes og skolens gode ry og rygte. I retten i Roskilde kaldte dommeren det en culpøs (ansvarspådragende, red.) handling og gav mig medhold. Jeg kalder det en kold og kynisk handling over for især bekymrede børn og forældre. Jeg havde ni forskellige klasser og et dramahold. Jeg havde over 200 forskellige elever. Og det har jeg haft alle de 12 år, jeg underviste på Damagerskolen”.

Greve har ændret retningslinjer

Kommunaldirektør I Greve Kommune Anne-Sofie Degn understregede i et skriftligt svar til folkeskolen.dk i forbindelse med retssagen ved Retten i Roskilde, at Johnnie Reidars sag har ført til ændringer i Greve Kommune.

”Vi lavede i 2020 en vejledning, som har til formål at beskytte kommunens medarbejdere, når der opstår anklager af forskellig karakter. Vejledningen blev netop lavet på baggrund af den tabte sag i den faglige voldgift, og den nye dom giver ikke anledning til flere tiltag”, lød det i januar.

Men det er ikke nok, mener Johnnie Reidar, der derfor har skrevet til samtlige byrådsmedlemmer. Han ønsker en officiel udmelding, så der ikke bliver ved med at florere rygter om ham.

Flere byrådsmedlemmer har svaret ham med stor sympati, men henviser til et samlet svar fra byrådet, som Johnnie Reidar har modtaget fra borgmester Pernille Beckmann (V). Johnnie Reidar har sendt korrespondancen med byrådspolitikerne til folkeskolen.dk.

Borgmesteren understreger i svarmailen, at kommunen har betalt de erstatninger og godtgørelser, som de er blevet pålagt, og at der er ændret på retningslinjerne, så lignende hændelser bliver håndteret anderledes fremover. Hun vil dog ikke udtale sig om sagen i pressen, da kommunen ”principielt ikke udtaler sig i personsager”.

Pernille Beckmanns mail slutter således: ”Jeg vil gerne på kommunens vegne beklage de personlige omkostninger, som Greve Kommunes behandling af sagen har haft for dig, og jeg håber at du nu efter den endte retssag, vil kunne lægge sagen bag dig”.

Johnnie Reidar hedder officielt Johnny Reidar Pedersen, men har altid brugt kaldenavnet Johnnie Reidar.