Det er mere end fem år siden, Johnny Pedersen blev bortvist fra Damagerskolen efter beskyldninger fra nogle elever i sin klasse. Kollegerne fra dengang var mødt op som vidner i retten i Roskilde i december, hvor en erkenderdom giver Greve Kommune erstatningsansvar for det tab af erhvervsevne, han har lidt.
Det er mere end fem år siden, Johnny Pedersen blev bortvist fra Damagerskolen efter beskyldninger fra nogle elever i sin klasse. Kollegerne fra dengang var mødt op som vidner i retten i Roskilde i december, hvor en erkenderdom giver Greve Kommune erstatningsansvar for det tab af erhvervsevne, han har lidt.

Dom: Kommune erkender ansvar for lærers psykiske mén efter fyring

Med en såkaldt erkenderdom står det nu klart, at Greve Kommune er erstatningsansvarlig for de psykiske lidelser, som lærer Johnny Reidar Pedersen fik, da han blev bortvist fra sit job efter beskyldninger om seksuelt krænkende adfærd over for elever. DLF håber, at dommen får præventiv virkning i andre kommuner.

Publiceret Senest opdateret

Kommuner har et særligt ansvar for sine medarbejdere, når elever og forældre beskylder dem for seksuelt krænkende adfærd.

Det mener advokat i Danmarks Lærerforening Camilla Bengtson er blevet endnu tydeligere efter, at der ved Retten i Roskilde den 23. december faldt en såkaldt erkenderdom. Dommen betyder, at Greve Kommune har erkendt, at kommunens handlinger har givet lærer Johnny Reidar Pedersen psykiske lidelser i en sådan grad, at han ikke længere kan undervise børn.

”Dommen viser, at man som kommune er nødt til at handle forsvarligt i sådanne sager. Hvis der kommer belastende beskyldninger om seksuelle krænkelser mod børn, så er man som kommune nødt til at vise en særlig form for agtpågivenhed og ordentlighed ”, siger Camilla Bengtson.

Nogle elever havde beskyldt Johnny Reidar Pedersen for at røre ved dem, og det førte til en bortvisning og en politianmeldelse af læreren. Politiet rejste ikke sigtelse, og en voldgiftsret afgjorde forrige år, at Greve Kommunes bortvisning var uberettiget. Johnny Reidar Pedersen har fået vurderet sit erhvervsevnetab til at være 85 procent, og han har en méngrad på 15 procent. Han arbejder i dag få timer om ugen i et fleksjob på et plejehjem.

Danmarks Lærerforenings jurister oplever, at der sker en stigning i antallet af sager, hvor kommuner og skoler går i panik og bortviser eller afskediger, når lærere beskyldes for grænseoverskridende adfærd.

Netop derfor er dommen vigtig, mener Camilla Bengtson.

”Jeg håber, at dommen kan få andre kommuner til at stoppe op og undersøge sagerne ordentligt og sørge for, at der bliver meldt ordentlig ud til forældre og elever, hvis sagen bliver lagt ned, så der ikke kommer til at opstå rygter”, siger Camilla Bengtson. ”En kommune kan med den måde de agerer på i sådanne sager være med til at skabe en historie om, at der nok er noget om beskyldningerne. Derfor har kommuner en særlig forpligtelse til at træde varsomt ”.

Erstatning kan løbe op i millioner

Greve Kommune skal ifølge dommen betale Johnny Reidar Pedersen 80.000 kroner for svie og smerte. Men dertil kommer et såkaldt differencebeløb, som endnu ikke kan opgøres, fordi det er det beløb, som Johnny Reidar Pedersen på grund af sin psykiske lidelse ikke kan tjene i resten af sit liv.

”Det kan løbe op i mange penge. I nogle sager kan det betyde flere millioner kroner”, siger Camilla Bengtson.

Erkenderdom

Erkenderdom er en dom, som bliver givet på baggrund af, at den sagsøgte i det her tilfælde Greve Kommune accepterer påstandene i stævningen.

Da dommeren for en måned siden gav Johnny Reidar Pedersen medhold i en mundtlig tilkendegivelse, blev læreren glad. Men pengene betyder mindre. Det vigtigste for ham er, at der er en dom, som Danmarks Lærerforening kan bruge til at hjælpe andre til ikke at ende i samme situation som ham. Derfor valgte han at bede om en egentlig dom – og det har han nu fået.

”Jeg håber virkelig, at det her danner præcedens, så der ikke er andre, der bliver behandlet på samme måde. Jeg håber, at der kommer retningslinjer for, hvordan kommuner behandler medarbejdere i sådanne sager på landsplan”, siger Johnny Reidar Pedersen.

(Tilføjet 4/1 - 2023 kl. 10:37)

Kommunaldirektør I Greve Kommune Anne-Sofie Degn understreger, at sagen har ført til ændringer i Greve Komune.

”Vi lavede i 2020 en vejledning, som har til formål at beskytte kommunens medarbejdere, når der opstår anklager af forskellig karakter. Vejledningen blev netop lavet på baggrund af den tabte sag i den faglige voldgift, og den nye dom giver ikke anledning til flere tiltag”, lyder det fra hende til folkeskolen.dk.
Powered by Labrador CMS