I over to år har Johnny Pedersen kæmpet for at blive renset for mistanke. Nu er sagen vundet, men han får aldrig sit gamle liv tilbage.
I over to år har Johnny Pedersen kæmpet for at blive renset for mistanke. Nu er sagen vundet, men han får aldrig sit gamle liv tilbage.

»Jeg kommer aldrig til at arbejde med børn igen«

En anklage om at beføle pigers bryster i 5. klasse førte til, at Johnny Pedersen blev bortvist fra lærerjobbet. Ifølge politiet var der ikke grundlag for en sag, og to et halvt år efter har han fået rettens ord for, at bortvisningen var uberettiget.

Publiceret

SÅDAN BLEV ARTIKLEN TIL

Artiklen er baseret på interview med lærer Johnny Pedersen, hansekskæreste Lena Frandsen, advokatfuldmægtig i DanmarksLærerforening Camilla Bengtson, tidligere tillidsrepræsentant LotteMortensen og kredsformand Tina Beck-Nilsson. Artiklen er desudenskrevet ud fra voldgiftskendelsen fra den 20. marts 2020 ogadvokatfuldmægtig Camilla Bengtsons procedure.

Folkeskolen  har kontaktet daværende skoleleder påDamagerskolen Jan Mindegaard. Han oplyser, at sagen ertavshedsbelagt, og at han ikke må drøfte den mednogen. Folkeskolen  har også været i kontakt medGreve Kommune, der ikke vil udtale sig i konkrete personsager.

Folkeskolen har også uden held forsøgt at kontaktebarselsvikaren.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Året er 2017. Det er onsdag før efterårsferien. Johnny Pedersen ser en pige stå og græde på gangen. Pigen er fra den 5.-klasse, som han har i kristendom i en time om ugen. Han går hen til pigen, lægger armen om hende og spørger, hvad der er galt. Hun græder, fordi hendes klasselærer skal på barsel, forklarer hun. Han trøster hende.

To uger efter - den 26. oktober - bliver han kaldt ind på skolelederens kontor på Dam­agerskolen i Greve. Han får at vide, at nogle piger har anklaget ham for at røre ved dem i klassen. Han får at vide, at han skal skrive ned, hvad han har foretaget sig med 5. klasse om onsdagen.

Men han siger til sin tillidsrepræsentant Lotte Mortensen, at det nok handler om pigen, han har trøstet, og hendes veninde, fordi han føler, at de har et horn i siden på ham. Flere gange har Johnny Pedersen sendt dem uden for døren og også skrevet hjem til forældrene. De møder sjældent op til hans timer og er tit i »Pusterummet« på skolen.

Torsdag den 26. oktober er den sidste dag, Johnny Pedersen underviser. Dagen efter skal han ikke undervise, men møde op til en tjenstlig samtale.

Johnny Pedersen har arbejdet med børn i 30 år. Først som pædagog, siden som lærer. Kolleger fra skolen fortæller, at han var en meget dygtig musiklærer. Han har gennem årene arrangeret utallige musicals og har arbejdet med et meget stort antal elever. Han har et helt særligt talent for at engagere børn, og han er en meget vellidt kollega. Flere kolleger fortæller, at de aldrig har set ham udvise en upassende adfærd over for noget barn. Sådan lyder det også fra lederen af det fritidscenter, som Johnny Pedersen har arbejdet på i 18 år, før han blev lærer. Johnny Pedersen har en ren straffeattest og ingen anmærkninger med relevans for sagen i sin personalemappe gennem de 30 år, han har arbejdet i Greve Kommune. Den lærer, som var støtte på en elev i kristendomstimerne, har aldrig set Johnny Pedersen være upassende i klassen.

Alligevel er det den anklage, som bliver læst op for ham og tillidsrepræsentanten, da de sidder foran skolelederen og en repræsentant fra Greve Kommune til den tjenstlige samtale fredag den 27. oktober i 2017. 5. klasse har siden efterårsferien haft en ny barselsvikar. Hun har snakket med netop de to piger. De ville ikke have kristendom. De fortæller hende, at når Johnny Pedersen krammer dem, så rører han ved deres bryster. Den ene har også fortalt, at når Johnny Pedersen hjælper hende i klassen, så sætter han hånden på hendes lår og kører den op mod tissekonen. Barselsvikaren går ikke til skolelederen i første omgang, men vælger at samle alle pigerne i 5.-klassen til et pigemøde. Hun fortæller, hvad pigerne har fortalt hende, og spørger de andre, om de har oplevet lignende. Flere piger fortæller ifølge barselsvikaren, at de er blevet krammet. At de synes, det er mærkeligt, at Johnny Pedersen kan finde på at sige, at han har savnet dem, og spørge, om de har savnet ham. De fortæller, at der også er piger i parallelklassen, som har oplevet »overgreb«. De løber ind og henter pigerne, så de også kan fortælle om deres oplevelser. Efter pigemødet går barselsvikaren til skolelederen. Hun skriver ned, hvad pigerne har sagt.

 Bortvisningen

Siden 2013 skal alle kommuner have en beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. I nogle kommuner, eksempelvis Odense og København, er der desuden vejledninger for, hvordan man håndterer sager med mistanke om medarbejderes seksuelle overgreb mod børn og unge.

I København skal den mistænkte fritages for fremmøde, indtil sagen er undersøgt. »Dette er et beskyttelseshensyn over for den pågældende, og der ligger ikke heri nogen som helst vurdering af, hvad der er rigtigt og forkert«, står der i vejledningen. Er en mistænkt medarbejder fritaget fra arbejde, får han stadig løn, mens sagen undersøges. Men er der en meget alvorlig grund, kan en medarbejder bortvises. Så bliver han afskediget med øjeblikkeligt varsel og mister sin løn med det samme.

I Greve Kommune findes der ingen vejledning til håndtering af sager om mistanke om medarbejderes seksuelle overgreb. Johnny Pedersen bliver bortvist uden løn, inden politiet er færdig med at undersøge sagen.

»Jeg vil gerne renses. Jeg vil gerne stå frem for at advare andre om risikoen for at komme i sådan en situation. Jeg vil stærkt anbefale alle lærere at melde sig ind i DLF. Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort i denne sag uden Lærerforeningens hjælp. Nogle gange har jeg lyst til at arbejde. Andre gange tror jeg, at jeg aldrig får overskuddet til det igen. En ting er sikker: Jeg kommer aldrig til at arbejde med børn igen«.

Læs mere

Læshele voldgiftskendelsen her

Powered by Labrador CMS