Debat

DLF mener: Lærernes retssikkerhed skal styrkes

Publiceret Senest opdateret

Vores fagblad har den seneste tid skrevet historier om lærere, der bliver uberettiget afskediget efter anklager eller pres fra forældre, og om ledelser, der handler i panik og fyrer lærere, fordi de ikke ønsker en sag. Vigtige historier, der har stor betydning for lærernes arbejde.

Det er en tendens, vi i stigende grad møder i Danmarks Lærerforening. Vi har flere sager, hvor lærere er blevet uretmæssigt afskediget på baggrund af elev- eller forældreanklager. Skolelederformand Claus Hjortdal sagde det selv i et interview til fagbladet Folkeskolen: Hvis forældrene brokker sig tilstrækkeligt, bøjer systemet sig. Hellere fyre en lærer og betale det, det koster, end at få en sag.

Tendensen har store konsekvenser på skolerne. Lærerne er bekymrede for deres retssikkerhed, og det giver en utryghed, der smitter af i hverdagen. Vi hører fra lærere, som føler, at de skal beskytte sig selv ved at ændre deres måde at være sammen med eleverne på. Nogle er mere tilbageholdende i relationerne eller undgår helt at røre ved eleverne. Andre ser sig om efter et andet arbejde, fordi de føler sig usikre og utrygge.

En del af udfordringen ligger i de uklare regler, der ligger i ordensbekendtgørelsen. Lærerne må “i fornødent omfang” anvende magt for at forhindre elever i at øve vold mod sig selv eller andre. Men reglerne er svære at anvende i praksis. For hvornår er eleven egentlig til fare for sig selv, sine klassekammerater eller sin lærer? En beslutning, som skal træffes her og nu, når situationen opstår, og hvor der ikke er tid til at spørge andre til råds.

Vi har behov for mere tydelige regler, som lærere, ledere og forældre kan læne sig op ad. Derfor er Danmarks Lærerforening sammen med Skole og Forældre, Skolelederforeningen og Danske Skoleelever blevet enige om at foreslå den nye minister, at ordensbekendtgørelsen skal opdateres.

Vi ser, at det gør en positiv forskel, når ledelsen er tydelig og tager de svære samtaler, når der kommer beskyldninger eller anklager mod en lærer. Det giver tryghed for alle. Vi ser desværre også, at ledelsen ikke altid tager de nødvendige samtaler med lærere og forældre og i stedet alene taler med forvaltningen. Men der er rent faktisk brug for, at man sætter sig sammen og får talt situationen igennem. Hvad var det, der skete? Hvad er lærerens forklaring?

Der skal være tydeligere regler, der sikrer, at beskyldninger og klager undersøges grundigt, før en lærer kan afskediges.