Mobning

Skoleleder hjemsendt efter mobbeklageafgørelse

Den Nationale Klageinstans mod Mobning har konkluderet, at ledelsen af en skoleafdeling ved Billund burde have opdaget, at der fandt mobning sted i en bestemt klasse. En lærer har fået frataget sine undervisningsopgaver, og skolens leder er hjemsendt. 

Publiceret Senest opdateret

Den Nationale Klageinstans mod Mobning har afgjort en sag om skoleledelsens håndtering af mobning på Lynghedeskolen afdeling Stenderup, en landsbyskole syd for Billund. 

Afgørelsen har fået Billund Kommune til at iværksætte en række tiltag. En lærer har fået frataget sine undervisningsopgaver, og viceskolelederen, som har fungeret som leder af afdeling Stenderup, er hjemsendt, mens sagen afdækkes af en uvildig ekstern part. 

Efter en sag, hvor forældre har klaget over en bestemt lærer, konkluderer den nationale klageinstans, at skolens ledelse skulle have konstateret problemerne i den pågældende klasse, og at udfordringerne ikke alene centrerer sig om én navngiven medarbejder. 

Skoleledelsen har tidligere iværksat tiltag i et forsøg på at komme problemet til livs ved for eksempel at have to voksne tilstede i en bestemt medarbejders undervisning, ligesom skolen har tilbudt eleverne at tale med en AKT-medarbejder. 

”Jeg kan konstatere, at skoleledelsens tidligere tiltag ikke har været gode nok", sagde Anders Lundsgaard, direktør for Børn, Unge og Arbejdsmarked i Billund Kommune, i en pressemeddelelse umiddelbart efter tilsynsafgørelsen tidligere på ugen. 

"Vi er optagede af børnenes trivsel og tryghed, og det er derfor en sag, som vi tager meget alvorligt. Derfor har vi straks, efter at have modtaget afgørelsen fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning, bedt skoleledelsen om at redegøre for, hvilke akuttiltag de vil iværksætte for at sikre elevernes trivsel og tryghed”, lød det videre fra direktøren.

På det tidspunkt blev det bl.a. besluttet at tage al undervisning fra en lærer, mens sagen afdækkes. I går meldte kommunen så ud, at man også hjemsender den viceleder, der står i spidsen for afdeling Stenderup, mens sagen afdækkes. 

Folkeskolen har været i kontakt med lærerens og vicelederens fagforeningsrepræsentanter, som ikke ønsker at kommentere sagen, ligesom vi har forsøgt og forsøger at få kontakt med vicelederen.

Billund Kommune oplyser, at samtlige lærere og forældre i klassen er orienteret om sagen, de akutte tiltag og den kommende kortlægning og handleplan. 

Klageinstansen har i sin afgørelse understreget, at der er udfordringer i klassen både eleverne imellem og i relationen mellem eleverne og lærerne, og klageinstansen mener ikke, man kan behandle sagen alene som en personalesag, da arbejdet med at skabe trivsel og tryghed forudsætter en solid arbejdsindsats på klasseniveau. 

Billund Kommune har besluttet, at der iværksættes et trivselsforløb for den pågældende klasse, og skolen kontakter Klassetrivsel.dk for at blive understøttet i trivselstiltag.

Desuden vil kommunens PPR-psykolog og pædagogiske konsulent interviewe klassens elever, og så vil kommunens antimobbestrategi blive revideret i henhold til nyeste forskning og teori om det fællesskabsorienterede mobbesyn.