Hanne Juel Thomsen blev uberettiget afskediget tilbage i 2019. Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

To Svendborg-lærere får erstatning: Fyring var forskelsbehandling

For to år siden blev et stort antal lærere afskediget i Svendborg Kommune. To af afskedigelserne var uberettigede, har Ligebehandlingsnævnet afgjort. "Nu kan jeg igen kigge på mine tidligere kolleger i øjnene, når jeg møder dem på gaden". Opdateret 2/7 med kommentar fra DLF.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tilbage i januar 2019 skulle 35 ansatte på skoleområdet i Svendborg Kommune afskediges på grund af nedskæringer.

To af afskedigelserne har Ligebehandlingsnævnet nu erklæret for uberettigede, efter at Danmarks Lærerforening har kørt sager på vegne af to lærere.

Begge lærere blev afskediget fra deres fleksjob, og sagen har omhandlet, at de begge blev afskediget i en direkte konkurrence med deres kolleger i almindelige lærerstillinger. Dermed blev der ikke taget hensyn til deres handicap - og det er ulovlig forskelsbehandling, lyder afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet.

De to afskedigede lærere er tilkendt godtgørelser på henholdsvis 385.000 kroner - svarende til omkring ni måneders løn - og 550.000 kroner svarende til ét års løn.

Kom som et kæmpe chok

Sidstnævnte er lærer Hanne Juel Thomsen. Hun fortæller, at det kom som et kæmpe chok, da hun opdagede, at der lå en mail i hendes indbakke den eftermiddag, hvor alle var blevet bedt om at sidde klar til at tjekke deres indbakke for en mulig indkaldelse til afskedigelsessamtale.

"Jeg havde følt mig helt sikker, fordi jeg var fleksjobber, så jeg tænkte, at mig ville de nok ikke røre. Så jeg fik virkelig et chok, da jeg så, at jeg skulle møde ind næste morgen kl. 8", fortæller Hanne Juel Thomsen, som den gang var 62 år og havde haft sin fleksjobordning siden 2006 på grund af periodiske behandlingskrævende depressioner.

Herning meldt til Ligehandlingsnævnet for diskrimination af tosprogede elever

Afskedigelse på baggrund af bedømmelsesskema

Af afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet fremgår det, at de afskedigede blev udvalgt på baggrund af en samlet score i et bedømmelsesskema.

"Dér havde jeg scoret lavest sammen med to andre lærere og to pædagoger. Så det var os fem, der blev afskediget på min skole. Det var meget formelt og kort, og jeg fik at vide, at det ikke var noget, der skulle diskuteres. Og så tog jeg hjem. Jeg kunne overhovedet ikke spise noget resten af dagen. Jeg var fuldstændig i chok", fortæller Hanne Juel Thomsen.

Da Hanne Juel Thomsen kom hjem, ringede hun til sin lokale lærerkreds, og her lød meldingen, at hun var blevet udsat for uberettiget forskelsbehandling. Hun beskriver Lærerforeningens hjælp hele vejen igennem den 2½ år lange sag som enestående og uvurderlig.

"Det har været vildt hårdt at blive fyret, men selve sagen har jeg egentlig bare kunnet lægge i hænderne på Danmarks Lærerforening, og det har været helt utrolig rart".

Kan igen kigge tidligere kollegaer i øjnene

Selvom hun glæder sig enormt over afgørelsen, så kan hun se tilbage på, at afskedigelsen satte en brat og ubehagelig stopper for hendes lange lærerliv.

"Jeg ville meget gerne være fortsat til, at jeg var 67 år, fordi det var en dejlig ordning, jeg var på. Men jeg blev så kun 62 år. Da jeg blev afskediget, fandt jeg ud af, at jeg kunne få fleksydelse som 63-årig, der svarer til efterløn. Derfor valgte jeg ikke at søge efter nyt job. Men det var slet ikke sådan, jeg ønskede at slutte mit lærerliv".

Kommune erkender: Tosprogsskole var på kant med menneskerettighederne 

Hanne Juel Thomsen fortæller, at afskedigelsen i meget lang tid ændrede hendes eget selvbillede af sine evner som lærer.

"Jeg blev uddannet i 1981, og jeg synes egentlig, at jeg har gjort det godt som lærer. Men afskedigelsen fik mig til at ændre mit syn på mig selv som skolelærer. Det pillede virkelig ved min selvtillid. Nu kan jeg igen kigge mine tidligere kolleger i øjnene, når jeg møder dem på gaden", siger hun.

DLF: Håber kommunen ændrer praksis fremover

I Øhavets Lærerkreds glæder formand Lone Clemmensen sig over, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse i begge sager.

"Vi gjorde fra start Svendborg Kommune opmærksom på, at man ikke kan bedømme fleksjobbere på samme måde som andre lærere, fordi de har nogle skånehensyn, som man har godtaget, da de blev ansat. Men kommunen afviste, at der var tale om forskelsbehandling".

Erstatning på 330.000 kr. til lærer efter fyring 

Hun håber, at de afgørelserne vil få betydning, hvis der en gang i fremtiden igen skal afskediges lærere i kommunen.

"Jeg håber, at de tager de hensyn, der skal til, når man går ind og vurderer, om en fleksjobber skal være med i en afskedigelsesrunde".

DLF-advokat: Principiel afgørelse

Advokat i Danmarks Lærerforening Camilla Bengtson har ført begge sager mod Svendborg Kommune. Hun glæder sig over Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

"Der er tale om to vigtige principielle afgørelser. Afgørelserne sikrer, at når en arbejdsgiver skal afskedige medarbejdere på grund af arbejdsmangel, så kan en arbejdsgiver ikke blot sammenligne de fleksjobansatte, der har et handicap, med de andre ansatte på arbejdspladsen. Vi har nu Ligebehandlingsnævnets ord for, at der i forbindelse med udvælgelsen af, hvem der skal afskediges, skal tages hensyn til medarbejdernes handicap og deraf følgende skånehensyn", siger hun.