DLF har skaffet 16 millioner kroner til afskedigede lærere

Over 16 millioner kroner har DLF forhandlet til afskedigede lærere i forlængede opsigelsesvarsler og godtgørelser. Sidste år var tallet knap 13 milloner. Samtidig er der sket et fald i antallet af afskedigelser.

Publiceret
DLF har sin egen advokat, og det er der brug for, siger Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Prikkerunder, afskedigelse, fyring. Sidste år hjalp Danmarks Lærerforening 837 lærere, som havde modtaget en opsigelse fra arbejdsgiveren. I 2019 var det tal 1403. Selv om der sidste år var færre sager, så har DLF forhandlet flere penge hjem til den enkelte. 

I 2019 var der mange sager, der var begrundet i arbejdsmangel, men i 2020 er der sket et stort fald i netop de sager. Det viser DLF's årsstatistik for afsked, som blev behandlet af DLF's hovedstyrelse sidste uge. 

"Det er misvisende at kalde det arbejdsmangel, for der er ikke mangel på arbejde. Det dækker over besparelser, fald i elevtal og en høj friskolefrekvens", siger formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget Thomas Andreasen.

DLF har oplevet en negativ tendens i kommunernes forståelse af, hvornår der er tale om arbejdsmangel. Der er for eksempel sager, hvor kommunen fastholder, at der ikke er tale om et match mellem overtallige lærere og linjefagene i de ledige stillinger, og på den baggrund ønsker kommunen at afskedige lærere. Det er en problemstilling, som DLF fortsat i 2021 vil have fokus på, ligesom man vil holde øje med, at lærermilliarden bliver brugt til at få flere lærere ud på skolerne, fortæller Thomas Andreasen.

2020: DLF kradser 11 millioner kroner ind til fyrede lærere

"Vi har jo kommunalvalg her i efteråret, så vi forventer at se færre besparelser i år. Sådan er det ofte i et valgår".

Han fremhæver, at DLF går tæt på enkeltsager i kommunerne.

16 millioner til medlemmerne

Årsstatistikken for afsked i 2020 viser, at det er lykkedes DLF at forhandle forlængede opsigelsesvarsler og godtgørelser ind for 16 millioner kroner. Det er noget højere end året før, selv om antallet af sager har været lavere.

"Vi har haft lidt færre bortvisningssager i 2020 end året før, men antallet af bortvisningssager er efter vores opfattelse desværre fortsat alt for højt. En bortvisning er en voldsom ansættelsesretlig sanktion, hvor lønnen stopper øjeblikkeligt, og her har foreningens afskedsteam ved forhandling heldigvis fået ændret mange af bortvisningssagerne til enten en afskedigelse, en advarsel eller bortvisningen er helt trukket tilbage. Der er ofte tale om en overreaktion fra arbejdsgivers side, når en lærer bliver bortvist. Det rammer den pågældende lærer hårdt men også kollegerne bliver usikre, og det kan have en enorm betydning for deres arbejdsmiljø og deres forhold til arbejdsgiveren. En bortvisning bør kun være en sanktion, der er forbeholdt meget grelle sager, hvor nogen for eksempel har taget af kassen, udøvet vold eller noget andet voldsomt", siger Thomas Andreasen.

Dom: Kommune overtrådte sin tavhedspligt ved lærerfyring

Ifølge årsstatistikken er der efter afskedsteamets forhandlinger kun blevet fastholdt én bortvisning. I alle andre sager er bortvisningen blevet trukket tilbage eller konverteret til afsked eller advarsel.

Den udgift, der er forhandlet hjem til psykologbistand til medlemmerne, er også højere i år end de to foregående år.

Nye tal: Lidt færre lærere er DLF-medlemmer

"Psykologbistand giver et medlem en mulighed for at komme videre efter en sag. Og selv om vi i år har haft færre sager end de to seneste år, så har vi skaffet flere penge til medlemmerne. Det viser, at det er nødvendigt at gå ind i de her sager. 16 millioner kroner er et pænt beløb, vi har fået forhandlet ind til medlemmerne. Vi har vores egen advokat i DLF Camilla Bengtson, og det har stor betydning for os. Det er billigere end at skulle betale for ekstern advokatbistand - og årsstatistikken viser, at der er brug for en advokat".