Antorini går ikke ind i Erik Schmidt-sagen

Enhedslistens Rosa Lund ville i et folketingsspørgsmål have undervisningsministeren til at forholde sig til, at en lærer har fået en tjenstlig advarsel for negative holdninger. Men ministeren finder det rigtigst ikke at kommentere.

Publiceret

FRA "GOD ADFÆRD I DETOFFENTLIGE"

- Det er både nyttigt og naturligt, at offentligt ansatte gørbrug af deres ytringsfrihed og deltager i den offentlige debat medviden og synspunkter.

- Offentligt ansatte har som privatpersoner en vidtgåendeytringsfrihed, herunder frihed til at udtale sig omressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning forarbejdspladsen.

- Der gælder kun få begrænsninger i ytringsfriheden, bl.a.tavshedsbelagte oplysninger, ærekrænkende udtalelser samt åbenbarturigtige oplysninger om arbejdspladsen.

- Hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsprocesog funktionsevne kan medføre begrænsninger i centralt placeredemedarbejderes ytringsfrihed.

- Loyalitetspligten i ansættelsesforholdet kan ikke medføreyderligere begrænsninger i ytringsfriheden.

- En lovligt fremsat ytring kan ikke i sig selv føre tilnegative ledelsesreaktioner.

- Kritiske ytringer skal ikke fremsættes internt først, mengenerelt bør åbenhed og konstruktiv debat fremmes på den enkeltearbejdsplads.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hvordan harmonerer det efter ministerens opfattelse med reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i at en lærer i Odense Kommune modtager en advarsel for »negative holdninger«?

Sådan spørger Enhedslistens Rosa Lund, i et såkaldt paragraf 20 spørgsmål til undervisningsminister Christine Antorini.

Det sker på baggrund af Folkeskolens afsløring af en tjenstlig sag på Agedrup Skole, hvor skolelederen valgte at give en skriftlig advarsel - blandt andet begrundet med "negative holdninger"

"Jeg kan ikke blande mig i konkrete personalesager, der verserer eller har verseret i de enkelte kommuner, og finder det derfor rigtigst ikke at kommentere den konkrete sag", skriver ministeren, der i øvrigt forklarer, at hun kun kender sagen fra dækningen på folkeskolen.dk.

Med jobbet som indsats:
 Erik Schmidt fik en tjenstlig advarsel for »negative holdninger«

Sindelagskontrol Udover Enhedslisten har også Liberal Alliances Merete Riisager og Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen kritiseret Odense Kommunes håndtering af sagen:

"En god skole kræver ledere og lærere, der kan tænke selv. Det må vi aldrig give køb på. Derfor vil det være dybt kritisabelt, hvis skolen kun skal indeholde dem, der ikke stiller spørgsmål. En folkeskole med sindelagskontrol vil være en åndsfattig skole", har Merete Riisager udtalt.

Merete Riisager advarer mod en folkeskole med sindelagskontrol

For Alex Ahrendtsen, der udover sin plads i Folketinget sidder i Odenses byråd, har Odense Kommune ondt i ytringsfriheden:

"Der har tidligere været ytringsfrihedssager blandt offentligt ansatte i Odense Kommune. Især indenfor skoleområdet, så rådmanden må tage sig sammen", har han fortalt.

Alex Ahrendtsen: Ytringsfriheden klemt i Odense

Christine Antorini afslutter sit svar ved at henvise til reglerne for ytringsfrihed for offentligt ansatte:

"Helt generelt kan jeg dog oplyse, at rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed, herunder om forholdet til kravet om ansattes loyalitet, fremgår af vejledningen 'God adfærd i det offentlige' (juni 2007), der er udarbejdet af Finansministeriet i samarbejde med KL, Danske Regioner, det daværende Indenrigs-og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og DJØF."

Odense-rådmand efter advarsel: Man må have de holdninger, man vil

Lærere skal turde kritisere tiltag i skolen

Læs hele ministerens svar samt rapporten via link til højre for artiklen.

 

Læs mere

Læs mere på Folketingets hjemmeside.

"GOD ADFÆRD I DET OFFENTLIGE"