Fraværsregistrering: "Det bliver en tung administrativ opgave"

Et indhug i min sparsomme forberedelsestid, kalder en lærer de nye krav til fraværsregistrering. En anden mener, han skal have halvdelen af klassen til møder om deres fravær. Den nye vejledning om registrering af elevernes fravær er trådt i kraft.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvis dit barn har 15 procent ulovligt fravær, får familien frataget børnechecken. Sådan har reglerne været siden skoleårets begyndelse i august, hvor de nye fraværsregler trådte i kraft.  Men på grund af en forsinket vejledning, er der kun meget få kommuner, hvor lærerne har registreret elevernes fravær i henhold til de nye regler. De fleste går først i gang nu.

Lisbeth Sanggaard Sonne har arbejdet fem år på Sølystskolen i Silkeborg og har alle årene registeret eleverne i et system fra firmaet Tabulex. Men som noget nyt skal hun fra januar minimum to gange om ugen gå ind og tjekke elevernes ulovlige fravær, skriver hun i et debatindlæg på folkeskolen.dk. 

De nye fraværsregler … kommer næsten til at kræve en privatsekretær! 

"Jeg ved ikke, om der findes en smartere måde at gøre det på, men jeg bliver i hvert fald nødt til at klikke på hver enkelt elev for at tjekke deres statistik. Det er administrativt tungt og når man i forvejen er presset på tid til forberedelsen, er det en frustrerende opgave", siger hun til folkeskolen.dk

Samtidig synes hun faktisk, det er en god ide at registrere elevernes fravær mere systematisk.

"Vi har problemer med elever, der pjækker lidt for meget, uden at vi måske får opdaget det eller gjort noget ved det. Det bliver for eksempel interessant at se, om der er specifikke moduler, som eleverne bliver væk fra, eller om de kommer tilbage, når de har været hos lægen om formiddagen. At registrere dem både om morgenen og om eftermiddagen har en fin signalværdi, der fortæller, at vi gerne vil have dem tilbage".

Møder med halvdelen af klassen

Skoleledere efter fraværsstraf-regler: Vi taler altid om fravær med elever og forældre 

Lars Tell er lærer i udskolingen på Herstedvester Skole i Albertslund. Her har kommunen længe haft en procedure for, hvordan man håndterer ulovligt fravær. Den har han været glad for at bruge, når en elev fik et bekymrende højt fravær.

"Normalt tjekker vi de elever, som vi tror nærmer sig grænsen, omkring tidspunktet for skole-hjem-samtalerne. Hvis de har haft mere end 20 procents fravær, indkalder vi til et ekstra møde. I kommunens procedure er tallet for, hvornår eleverne har for meget fravær, og hvad der videre skal ske, standardiseret. Det er rigtig godt, for på den måde undgår vi nemlig, at det føles som en personlig kritik af forældrene".

Derfor kan han også godt være bekymret for, hvad udsigten til at miste børnepengene kommer til at betyde for samarbejdet med forældrene.

"Desuden tror jeg ikke, at det mindsker fraværet at true med at tage pengene fra familier, der ofte er pressede på mange andre punkter i forvejen", siger han.

Lars Tell har ikke selv hørt om de nye fraværsregler fra skoleledelsen endnu. Det eneste, han ved, er fra sin egen rolle som forælder. Derfor kommer det også som en overraskelse for ham, da folkeskolen.dk kan fortælle, at Undervisningsministeriets vejledning siger, at forældre skal orienteres og varsles om mulige sanktioner af ledelsen, når en elev har 10 procent ulovligt fravær.

"Hvis samarbejdet skal fungere, vil jeg gerne have lov til at snakke med forældrene inden da. Det betyder så, at jeg skal tjekke elevernes fravær meget oftere. Hvilket kan betyde, at jeg hvert kvartal kommer til at holde møder med omkring halvdelen af eleverne og deres forældre", siger han.

Registrerer alle lektioner

Lærer Kelly Fjelstrup fra Katrinedals Skole i København fortæller, at lærerne i hendes team på 7. årgang hele tiden har registreret fravær i alle lektioner. Inden hun skal have årgangen, går hun altid ind og tjekker, hvilke af eleverne, hendes kolleger har registreret som fraværende i dag.

"Vi kan godt have 27-28 elever på et hold, så det er vigtigt at have overblikket og for eksempel se, om jeg skal lave nogle nye grupper", siger hun.

Kelly Fjelstrup har arbejdet på Katrinedals Skole siden 2015, men også på hendes tidligere skole registrerede de elevernes fravær i alle lektioner, så hun ser ikke noget ekstraarbejde med de nye regler for fraværsregistrering.

På Katrinedals Skole er eleverne i udskolingen delt i faghold, der skifter tre gange om året. Kelly Fjelstrup underviser i engelsk, matematik, geografi og teknologiforståelse. Desuden er hun klasselærer for 17 elever på årgangen.

Når lærerne fører protokol, sker det elektronisk via Aula.

"Jeg har ikke oplevet problemer med meget fravær hos elever på årgangen, så jeg har aldrig indberettet nogen. Vi har talt i teamet om nogle elever med en del fravær, og der har vi kontaktet forældrene for at tale nærmere om hvilken slags fravær, der var tale om og hvad vi kan gøre. Vi har en fast procedure og taler med forældrene før fraværet bliver rigtig stort. Hvis der er tale om betydeligt fravær henvender vi os til resursecentret, der sørger for at der bliver udarbejdet en plan. Og den plan vil vi have, længe før der bliver tale om at tage børnechecken fra forældrene", siger Kelly Fjelstrup.