Et udsnit af det brev, som ministeriet 9. februar har sendt ud til landets skoleleder med sommerens udtræksprøver.

Trods Søndervangsafgørelse: Din leder må stadig ikke fortælle, om dine elever skal til prøve

I sidste uge fik skolelederne besked om, hvilke klasser der skal til prøve i hvilke fag. Efter politiets afvisning af sagen om Søndervangskolen er der blevet sat spørgsmålstegn ved, hvem der må kende udtrækkene før tid. Læs her, hvad ministeriet skriver.

Publiceret Senest opdateret

Sådan lyder bekendtgørelsen idag

Stk. 1: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelerskolens leder, hvilke prøver der er udtrukket for skolens elever,jf. folkeskolelovens § 14, stk. 2, medio februar forud forprøveterminen maj-juni og ultimo oktober forud for prøveterminendecember-januar.

Stk. 2: Oplysninger om udtrækket er fortrolige, indtil deoffentliggøres af skolens leder, jf. stk. 3. Ansatte m.fl., dervirker ved skoler, og som modtager oplysninger om prøver tiludtræk, er med hensyn til disse oplysninger undergivettavshedspligt frem til offentliggørelsen af prøverne, jf.straffelovens §§ 152-152 f

Stk. 3: Skolens leder offentliggør udtræksprøver for lærereog elever fem skoledage, før den skriftlige prøveterminpåbegynder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jamen, så vil jeg da gerne have besked nu, hvis det ikke vurderes ulovligt".

Sådan lyder én af mange kommentarer på Folkeskolens Facebookside efter, at det kom frem, at politiet ikke vurderer det som strafbart, at lærere på Søndervangskolen siden 2009 angiveligt har fået besked, hvis deres fag var udtrukket til prøve lang tid før, at det er tilladt.

En viden, der ifølge lærerne er blevet brugt til at omlægge undervisningen, så eleverne fik flest mulige timer i de fag, der var udtrukket.

Ministeriet politianmeldte Søndervangskolen før kommunen: Nu bliver tavshedspligt om udtræksprøver præciseret

Alene til brug for skolens administration ind til 25. april

Nyheden har fået mange lærere til at skrive på Folkeskolens facebookside, at de nu forventer, at deres skoleledelse meget snart oplyser dem om, hvilke fag deres skoles afgangsklasser skal op i til sommer. 

For de oplysninger sidder skolelederne allerede inde med, selvom der er længe til sommerens prøver. De modtog nemlig for præcis en uge siden skolens udtræk i en mail fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Politi afviser at gå ind i Søndervangssag: Ikke lovbrud at oplyse lærere om udtræksfag før tid

Folkeskolen ligger inde med den tekst, som ministeriet har sendt ud til skolerne. Her skriver ministeriet, at oplysningen indtil den officielle dato for offentliggørelse alene er "til brug for skolens administration".

Ministeriet skriver samtidig, at skolens udtræk først må offentliggøres til skolens "elever og faglærere" 25. april i år.

Formulering er brugt år efter år

Det er ikke noget nyt, at udtrækkene er blevet akkompagneret af en meddelelse fra ministeriet om, at oplysninger alene er til brug for skolens administration. Redaktionen har kendskab til, at selvsamme formulering i hvert fald er fulgt med udtrækkene siden 2016.

Dengang lød det helt nøjagtigt, at oplysningerne alene var "til brug for skolens administration med henblik på tilrettelæggelse af prøveafholdelsen".

Folkeskolen  kunne i går fortælle, at Stuk vil ændre prøvebekendtgørelsen efter, at det viser sig, at de nuværende regler ikke kan bruges til at straffe brud på tavshedspligten.

Rani Hørlyck efter politiets afgørelse: Viser, tavshedspligten ikke blev brudt

Tidligere leder på Søndervangskolen Rani Hørlyck udtalte mandag til B.T., at hun tolker politiets afgørelse som en "klokkeklar udmelding" om, at tavshedspligten ikke er brudt på Søndervangskolen.

Brud på tavshedspligten er den eneste overtrædelse af reglerne i prøvebekendtgørelsen, der takseres som en overtrædelse af straffeloven.  

Ellen Trane: Intet tyder på, at vi er nået til bunds i sagen om Søndervangskolen