Afvisningen af to politianmeldelser af Søndervangskolen i Aarhus har vist, at de nuværende regler ikke giver mulighed for at retsforfølge fx en skoleledelse, der tidligt på året fortæller lærere, om deres fag er udtrukket til prøve.

Tavshedspligten om udtræksprøver bliver først præciseret efter sommerens prøver

Der bliver ikke pillet ved prøvebekendtgørelsen før næste skoleår, meddeler Undervisningsministeriet. Dermed gælder de nuværende formuleringer om tavshedspligten om udtræksprøver også for denne sommers prøver.

Publiceret Senest opdateret

SÅDAN LYDER BEKENDTGØRELSEN IDAG

Stk. 1: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelerskolens leder, hvilke prøver der er udtrukket for skolens elever,jf. folkeskolelovens § 14, stk. 2, medio februar forud forprøveterminen maj-juni og ultimo oktober forud for prøveterminendecember-januar.

Stk. 2: Oplysninger om udtrækket er fortrolige, indtilde offentliggøres af skolens leder, jf. stk. 3. Ansatte m.fl., dervirker ved skoler, og som modtager oplysninger om prøver tiludtræk, er med hensyn til disse oplysninger undergivettavshedspligt frem til offentliggørelsen af prøverne, jf.straffelovens §§ 152-152 f

Stk. 3: Skolens leder offentliggør udtræksprøver forlærere og elever fem skoledage, før den skriftlige prøveterminpåbegynder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selvom straffeloven direkte er nævnt i bekendtgørelsen, kan reglerne i prøvebekendtgørelsen ikke kan bruges til at retsforfølge fx en skoleledelse, hvis lærere bliver informeret om skolens udtræksfag før tid, så de kan målrette undervisningen mere mod prøverne.

Det er tilsyneladende kommet bag på Børne- og Undervisningsministeriet. Derfor skal prøvebekendtgørelsen ændres, "så reglerne om tavshedspligt fremstår tydeligere", har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) oplyst i et folketingssvar.

Og nu oplyser ministeriet så til Folkeskolen, at præciseringen vil træde i kraft næste skoleår:

"STUK forventer at præcisere prøvebekendtgørelsens § 7, så en ny bekendtgørelse kan udstedes i starten af næste skoleår", lyder det kort.

Dermed bliver der ikke ændret på reglerne frem mod sommerens udtræksprøver.

Landets skoleledere blev i sidste uge informeret om, hvilke udtræksfag de enkelte klasser skal til prøve i til sommer, og at de må først offentliggøre det 25. april. 

Trods Søndervangsafgørelse: Din leder må stadig ikke fortælle, om dine elever skal til prøve 

Eneste mulige brud på straffeloven

Det er på grund af sagen fra Søndervangskolen, at ministeriet er blevet opmærksom på, at politiet ikke med de nuværende regler har mulighed for at drage personer til ansvar, hvis oplysninger om skolens udtræk er blevet misbrugt.

Stuk politianmeldte i oktober Søndervangskolen for brud på tavshedspligten. Men her afgjorde både politiet og Statsadvokaten i Viborg, at reglerne ikke klart nok definerer, hvem på skolen der må informeres om udtrækkene før tid.

Brud på tavshedspligten er den eneste overtrædelse af reglerne i prøvebekendtgørelsen, hvor straffeloven i dag er nævnt.  

Ministeriet politianmeldte Søndervangskolen før kommunen: Nu bliver tavshedspligt om udtræksprøver præciseret