Kunstig intelligens

Ekspertgruppe anbefaler at ændre skolers prøver efter ChatGPT

Undervisningsminister Tesfaye er enig med ekspertgruppe i, at digitale værktøjer vil ændre eksamensformer.

Publiceret Senest opdateret

Skolernes prøver skal på sigt udvikles og ændres, i takt med at digitale værktøjer som kunstig intelligens bevæger sig ind i klasselokalet og bliver brugt ved prøver i skoler og institutioner.

Sådan lyder overskriften på en af en række midlertidige anbefalinger fra ekspertgruppen om chatrobotten ChatGPT og andre digitale hjælpemidler, som børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har sat i gang.

ChatGPT kan fremstille en skoleopgave på få sekunder, og elever kan snyde sig gennem eksaminer med den digitale hjælper. Derfor peger de midlertidige anbefalinger på, at der skal udvikles nye prøveformer uden hjælpemidler.

Mattias Tesfaye vil dog endnu ikke tage stilling til, om prøveformerne skal ændres. Han afventer, at de endelige anbefalinger lander i marts 2024.

Tesfaye: Får betydning for eksamen på sigt

- Men jeg er enig med ekspertgruppen i, at på længere sig så får det her konsekvenser for vores måde at lave eksaminer på, fordi man skal kunne stole på eksaminerne, og den kunstige intelligens er i rivende udvikling, siger han.

Anbefalinger for prøverne til sommer

  • Skoler og institutioner genbesøger deres praksis for sikker prøveafvikling og tilsyn, herunder ved for eksempel lokal implementering af monitoreringsværktøjer til de skriftlige prøver. 
  • Børne- og Undervisningsministeriet undersøger, om der kan opstilles vejledende systemkrav til lokalt benyttede IT-monitoreringsværktøjer, der kan beskytte mod snyd og sikre en national standard for prøveafvikling.
  • Børne- og Undervisningsministeriet prioriterer allerede afsatte forsøgs- og udviklingsmidler til at undersøge, om det er muligt at afvikle prøver i beskyttede digitale miljøer, hvor kunstig intelligens og digitale hjælpemidler ikke kan benyttes.
  • Skoler og institutioner sætter fokus på lærernes viden om digital teknologi, for eksempel gennem oplæg om emnet.
  • Skoler og institutioner inddrager viden om kunstig intelligens og digitale hjælpemidler i undervisningen og ved fælles arrangementer med eleverne. Denne dialog skal styrke relationen mellem elev og lærer og tydeliggøre disse nye arbejdsformers bidrag til fagligheden og modvirke snyd ved prøverne.    
  • Læs ekspertgruppens foreløbige anbefalinger (pdf) 

Selv om man kan slå ting op på Google og Wikipedia og spørge ChatGPT, ændrer det ikke ved, at elever i skolen skal lære nogle grundlæggende færdigheder, og at de færdigheder kan testes, uddyber han videre.

Eksamener bliver brugt som vurdering af, om man kan komme videre på andre uddannelser. Derfor er det vigtigt, at der er et eksamenssystem, der er tillid til, pointerer ministeren.

Ekspertgruppen anbefaler, at prøveformerne udvikles, så der både er prøver, hvor eleverne skal tage stilling til kunstig intelligens og prøver, der er helt uden hjælpemidler.

Men fra midlertidige anbefalinger til eventuelt nye prøveformer er der lang vej. Eksamenssituationen til foråret forventer ministeren ikke vil være anderledes end sidste år.

Tesfaye siger, at det vil have konsekvenser for, hvordan undervisningen tilrettelægges, hvis nye prøveformer skal på plads.

- Jeg tror først, at vi kommer til at se egentlige forandringer i foråret 2025, siger han, men peger på, at ekspertgruppen anbefaler, at uddannelsesinstitutioner nu tager en snak med eleverne om kunstig intelligens.

Derudover anbefaler gruppen også, at institutionerne får styr på de it-systemer, der skal overvåge eleverne i prøvesituationer.

Ekspertgruppens medlemmer

Birgitte Vedersø, selvstændig konsulent

Mikkel Aslak, underviser ved Marienhoffskolen og konsulent ved VIA CFU 

Mette Andreasen, underviser ved International Business College

Per Størup Lauridsen, underviser ved Odense Tekniske Gymnasium 

Inger Bo Augustinus, underviser ved AOF Center Fyn 

Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitet 

Jan Damsgaard, professor ved Copenhagen Business School 

Bent Meier Sørensen, professor ved Copenhagen Business School •

 Tine Wirenfeldt Jensen, ekstern adjunktvejleder ved Syddansk Universitet

Ekspertgruppen bakker desuden op om regeringens forslag om at lade teknologiforståelse være en del af grundskolen. Men tilføjer, at det med fordel kan udbredes til alle uddannelser under ministeriet.