'Hvis vi skal give en reel frisættelse, kræver det, at skolerne skal have lov til at afskaffe prøverne', siger Lotte Rod
"Hvis vi skal give en reel frisættelse, kræver det, at skolerne skal have lov til at afskaffe prøverne", siger Lotte Rod

Radikale støtter op:
Vil også have friheden ud til alle skoler

Ligesom SF melder de Radikale sig nu også på banen for at give massive frihedsgrader til alle landets folkeskoler. Ifølge partiet bør det end ikke være et krav, at skolerne skal holde afgangsprøver.

Publiceret

Det var en bombastisk udmelding, som SF troppede op med til dagens forhandlinger om regeringens plan om at udbrede de nuværende velfærdsaftaler til frihedsforsøg i alle kommuner. Ifølge Jacob Mark vil støttepartiet ikke være med i en aftale, hvis ikke alle landets skoler får del i friheden.

Den udmelding møder støtte fra et andet af regeringens støttepartier, fortæller de Radikales undervisningsordfører Lotte Rod efter dagens forhandlinger.

”Vi er enige i, at alle landets skoler skal have mulighed for friheden. Men der skal mere til. Skolerne skal have mere frihed, end vi ser i Esbjerg og Holbæk. Vi mener, at skolerne skal have lov til at fravælge det kommende bedømmelses- og evalueringssystem og afgangsprøverne. For vi ved, at det er skolens allerstærkeste styringsmekanisme”, siger Lotte Rod.

I regeringens nyligt indgåede aftale med KL om kommunernes økonomi kan det læses, at regeringen ønsker en ”nogenlunde” ligelig fordeling af kommuner, der frisætter henholdsvis skole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Og da det også er regeringens ønske, at kommune alene må frisætte ét af de tre områder, vil det langt fra være alle kommuner, der kan frisætte deres skoler.

Rod: Frihed om prøverne er forudsætning for reel frihed

Lotte Rod henviser til de nuværende erfaringer fra frihedsforsøget på skolerne i Esbjerg og Holbæk Kommune, som har lov til at droppe de nationale test, men ikke afgangsprøverne.

”Dér kan vi se, at undervisningen i udskolingen stadig er meget styret af, at lærere og elever arbejder henimod afgangsprøverne. Så hvis vi skal give en reel frisættelse, kræver det, at skolerne skal have lov til at afskaffe prøverne”.

Regner du med, at I kan få regeringen med på jeres forslag? Det ligger umiddelbart meget langt fra, hvad regeringen har lagt op til?

”Jeg oplever, at vi er mange partier, der gerne vil give en stor frihed på skoleområdet. Derfor går jeg optimistisk til forhandlingerne”, siger hun.

Formand for den lokale lærerformand i Holbæk Kommune har tidligere udtalt, at han også oplever, at prøverne fylder meget.

”Prøverne fylder rigtigt meget i udskolingen, så det er hovedsageligt i indskolingen og på mellemtrinnet, at vi ser den helt store begejstring og de mest kreative tanker”, har han tidligere fortalt til folkeskolen.dk.

Powered by Labrador CMS