Sidste år fik Ann-Kristin Henriksen ideen til at prøve at lave en gruppeprøve i tysk. Nu har ministeriet givet grønt lys til at afprøve den nye prøveform

Ide med gruppeprøve i tysk bliver til et officielt treårigt forsøg

Tysklærer Ann-Kristin Henriksen begyndte sidste år at holde gruppeprøve i mundtlig tysk. Nu er prøveformen blevet godkendt af ministeriet til et treårigt forsøg. Interesserede tysk- og fransklærere kan blive en del af forsøget.

Publiceret Senest opdateret

Fra skoleåret 2022/23 og tre år frem skal tysklærer Ann-Kristin Henriksen sammen med sine elever på Vardeegens Gymnasieforberedende Efterskole teste en anderledes form for mundtlig prøve i tysk.

Hvordan foregår gruppeprøven?

Gruppeprøven foregår på tysk eller fransk og varer to timer med votering og feedback. Eleverne sidder i små ”øer” spredt i lokalet og har adgang til alle hjælpemidler, også internet.


Forsøget med gruppeprøven ændrer ikke på indhold eller undervisningstimetallet for eleverne i løbet af skoleåret. Eleverne har arbejdet med fire til seks temaer, nøjagtig som det plejer at være i udskolingen.


Inden prøven deles klassen i grupper på to til tre personer. Herefter trækker grupperne et tema og beslutter sig for, hvilket undertema, de vil arbejde med. Herefter får klassen seks lektioner til at forberede et lille fælles oplæg på 2 til 3 minutter per person i gruppen. Gruppen udarbejder også en disposition til lærer og censor.


Når prøven starter modtager eleverne nye og ukendte arbejdspørgsmål, der er indenfor samme tema som det, de har trukket. Eleverne får også links, tekster og billeder som de kan bruge til at besvare spørgsmålene.


Lærer og censor går rundt i lokalet i tre runder. I første runde giver eleverne deres forberedte præsentation. I anden runde spørger lærer og censor ind til, hvad eleverne undersøger og hjælper, hvis der er behov. Derved får man en almindelig kommunikation i gang, hvor sproget er ægte funktionelt.


I den sidste runde fremlægger eleverne, hvad de har fundet ud af som svar på arbejdsspørgsmålene. Der kan indlægges en ekstra runde, hvis der er grupper, man har brug for at stille et ekstra spørgsmål til sidst.

Inspireret af prøven i matematik, skal eleverne i små grupper lave en kort fremlæggelse og arbejde med en række arbejdsspørgsmål, mens lærer og censor går rundt og snakker med grupperne. I alt varer eksamen to timer.

”Vi har moderniseret måden at undervise på, men prøverne trænger stadig til at gennemgå den samme proces”, fortæller Ann-Kristin Henriksen.

”Derfor er det fedt, at gruppeprøven er blevet blåstemplet af ministeriet. Forhåbentlig kan det få flere skoler til at blive interesserede i projektet og skabe en konstruktiv model, hvor skolerne prøver den samme nye prøveform af”.

Eleverne får talt tysk uden hjælpemidler

Det er Ann-Kristin Henriksen og lærer Birthe Sidsel Strunge, der i 2021 fik ideen til gruppeprøven. Ideen opstod, da prøverne i tysk blev aflyst på grund af cornasituationen.

Begge lærere kunne godt tænke sig at teste en anderledes prøveform, hvor eleverne i højere grad ville få brug for deres funktionelle tysk: Det tysk, de taler, når de ikke bruger hjælpemidler.

”Til gruppeprøven kan eleverne stadig godt bruge oversættelsesprogrammerne til de første par sætninger, de forbereder. Men i den videre samtale bagefter, er de nødt til at vise os, at de kan tale tysk. Det fungerer rigtig godt”, fortæller hun.

”Det har også fået mig til at undervise anderledes, fordi jeg er mere opmærksom på, om eleverne får sagt noget i timerne. Når de er i gang med at forberede fremlæggelser, er jeg begyndt at gå rundt og have små, uformelle samtaler med dem. Der er nok dygtige lærere, der allerede har gjort sådan i lang tid, men for mig er det nyt”.

Ann-Kristin Henriksen er så glad for gruppeprøven, at hun siden 2021 har forsøgt at få prøveformen godkendt som et officielt forsøg hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Det har hun gjort ved at samle interesserede lærere i Facebookgruppen Forsøg med gruppeprøve i tysk og fransk. Og så har hun som bestyrelsesmedlem i Tysklærerforeningen oprettet en arbejdsgruppe og skrevet ansøgningen.

Både tysk- og fransklærere kan være med

Udover Ann-Kristin Henriksens egen skole deltager også lærere fra Solbjergskolen og Frijsenborg Efterskole. Men der er plads til mange flere i forsøget.

”Fordi mundtlig tysk er et udtræksfag, kan vi risikere at have et forsøg i tre år, uden at nogen af os trækker faget. Derfor vil vi meget gerne have flere skoler med”.

Ann-Kristin Henriksen understreger, at det ikke kræver meget ekstraarbejde at deltage i forsøget. Interesserede skoler kan bruge den samme ansøgning, som Tysklærerforeningen og skolerne har fået godkendt hos STUK. Selve prøveformen tager heller ikke længere tid at forberede end en almindelig tyskprøve, siger hun.

”Udover at afholde gruppeprøven vil vi selvfølgelig gerne evaluere på prøven. Derfor arbejder vi i Tysklærerforeningen på et evalueringsskema, som vi håber lærere, censorer og elever har lyst til at svare på. Os, der har arbejdet med gruppeprøven indtil videre, synes jo den er skidegod! Men vi vil gerne have endnu flere meninger. Derfor er det fedt, hvis flere vil være med”.

Indtil videre er det kun tysklærere, der har tilmeldt sig forsøget med gruppeprøven. Men fransklærere er også velkommen til at deltage i forsøget, fortæller Ann-Kristin Henriksen.

Er du interesseret i at deltage i forsøget?

Hvis du er interesseret i at høre mere om gruppeprøven i tysk, kan du tage fat i Tysklærerforeningens arbejdsgruppe. Den består af:

Nicoline Brink
dittehagen2@yahoo.dk

Kim Østerskov Andersen
kimogchristine@webspeed.dk


Ann-Kristin Henriksen
akh@vge.dk


Adeline Muntenjon
a.muntenjon@gmail.com

Du kan også melde dig ind i Facebookgruppen Forsøg med gruppeprøve i tysk og fransk

Hvis du er interesseret i at ansøge om at blive en del af forsøget, kan du finde ansøgningen her (red. 6/4, 08:22).