Tyskfransk

Først var det kun tre skoler, der fik lov til at deltage i forsøget med gruppeprøver til den mundtlige prøve i tysk og fransk. Men nu kan alle skoler tilmelde sig frem til på onsdag.

Flere skoler må nu være med i forsøg med gruppeprøve i tysk og fransk

Først fik kun tre skoler lov til at deltage i et forsøg, hvor eleverne går til gruppeprøve i tysk og fransk. Men det har de faglige foreninger nu fået ændret. Alle skoler, der har lyst til at deltage, kan nu tilmelde sig. 

Publiceret Senest opdateret

I midten af oktober fik landets skoler et lidt usædvanligt brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

I brevet stod der, at skolerne har mulighed for at deltage i et forsøg, hvor eleverne går til gruppeprøve i tysk og fransk som alternativ til den almindelige, individuelle afgangsprøve.

Forsøget har været i gang i et års tid. Men kun tre skoler fik i første omgang lov til at være en del af forsøget. Derfor er det meget glædeligt, at det nu bliver udvidet til, at langt flere skoler kan teste gruppeprøven af, mener forkvinde for Sproglærerforeningens fransk fagudvalg Kristina Silla.

"Mange andre fag har fået nye prøveformer de sidste par år. Blandt andet kulturfagene. Derfor er det kærkommet, at sprogfagsprøven også udvikler sig nu", siger hun. 

"Med flere skoler får vi et datagrund, der meget bedre kan bruges til at vurdere, om gruppeprøven er en forbedring i forhold til den individuelle prøve". 

Samtidig understreger Kristina Silla, at det ikke skal ende med at hæve niveauet til afgangsprøven, når eleverne går op i grupper. 

"Gruppeprøven skal være med til at skabe et bedre flow og et tryggere, sprogligt læringsrum for eleverne. Den skal minde mere om det, de kender fra undervisningen". 

Styrelsen skriver, at skolerne kan tilmelde sig forsøget til og med på onsdag den 15. november. Skolen bestemmer selv, om det er en hel årgang eller en enkelt klasse, der bliver tilmeldt.

Er man med i forsøget, skal man afholde en gruppeprøve, hvis tysk eller fransk bliver trukket til afgangsprøven i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025. 

Lærer: Den nuværende prøve er for svær 

De skoler, der i foråret fik afslag på deres ansøgninger, har for et par uger siden fået at vide, at de alligevel er tilmeldt forsøget med gruppeprøven.

En af de skoler er Ådalens Skole i Frederikssund, hvor Pernille Hedevang Erck-Termansen er tysklærer.

”Jeg kunne slet ikke få armene ned, da jeg fik at vide, at vi var med”, fortæller hun.

Pernille Hedevang Erck-Termansen har nemlig aldrig været begejstret for den nuværende afgangsprøve i tysk. 

I lang tid har hun haft et ønske om, at den mundtlige prøve blev afskaffet eller erstattet af en prøve, hvor eleverne fik et døgns forberedelse.

”Eleverne er meget utrygge, når de skal til den mundtlige prøve. Især fordi de trækker et tema, som de har forberedt inden. Det er de fagligt ikke dygtige nok til i dag”, siger hun og giver udtryk for, at den mundtlige prøve ikke er fulgt med tiden.

”Nu er jeg selvfølgelig også fra Vardeegnen. Men da jeg var barn, så vi tysk fjernsyn og hørte tysk radio. Det gør eleverne aldrig i dag". 

"Tysk er et fag og et sprog, der bliver nedprioriteret af både elever, forældre og af skolerne. Det er tit faget, der skal udfylde hullerne sidst på dagen”, siger hun.

Pernille Erck-Termansen havde svært ved at få armene ned, da hun fik besked på, at hendes skole skal deltage i forsøget med en gruppeprøve til afgangsprøven i tysk. Hun har længe været utilfreds med den nuværende mundtlige afgangsprøve, der gør eleverne unødvendigt usikre, mener hun.

Ny prøve gør eleverne tryggere 

Vil du vide mere om gruppeprøven?

Både fransk- og tysklærere deler deres erfaringer og spørgsmål til gruppeprøven i Facebookgruppen Forsøg med gruppeprøve i tysk og fransk

Med den nye gruppeprøve mener Pernille Erck-Termansen, at eleverne får et meget tryggere og bedre grundlag for at kunne vise, hvad de kan.

”Som jeg har læst det, dukker gruppen op med deres egen synopse. Derefter kan jeg stille et par spørgsmål til dem, som de finder svarene på, imens censor og jeg går videre til en anden gruppe. Det vil give eleverne den nødvendige tid til at forberede, hvad de vil sige på tysk, til næste gang vi kommer forbi deres bord", siger hun.  

Fra sin daglige undervisning kan hun også se, at eleverne klarer sig meget bedre mundtligt, når de samarbejder.

”Jeg har mange elever, der siger, at de ikke kan finde ud af tysk. Men det kan jeg jo se, at det godt kan i deres skriftlige afleveringer. Derfor er jeg begyndt at sætte dem sammen i grupper, hvor de skal svare på en række spørgsmål og bagefter optage sig selv på film og sende til mig. Det er en metode, der både gavner de rigtig dygtige og lidt mindre dygtige elever”, siger hun.

”Trygheden i, at de har tid til at forberede sig og ikke skal tale foran resten af klassen, gør også en kæmpe forskel”.

Lige nu underviser Pernille Erck-Termansen i tysk på 8. årgang. Derfor krydser hun lige nu fingre for, at hendes elever trækker tysk til afgangsprøven i skoleåret 2024/2025.

”Men det er også meget rart, at jeg har halvandet år til at sætte mig ind i gruppeprøven og forsøget. Jeg har læst, at vi vil få en prøvevejledning, som jeg ser frem til at kigge i. Og så håber jeg, vi der skal være med i forsøget, kommer til at dele en hel masse erfaringer med hinanden på tværs”.

Sådan fungerer gruppeprøven

I forsøgsordningen aflægger eleverne prøve i mundtlig tysk i grupper af 2-3 elever.

Forud for prøven trækker hver gruppe et tema fra undervisningen og har

derefter seks lektioner til at forberede en præsentation og en disposition for

gruppeprøven.
Selve prøven varer 2 timer inkl. votering og karakterfastsættelse. Under prøven arbejder grupperne med hver deres tema. Lærer og censor besøger hver gruppe ad flere omgange, hvor eleverne både får mulighed for at give deres forberedte præsentation og indgå i dialog med lærer og censor om det tema, de har trukket.

Efter voteringen får hver gruppe feedback fra lærer og censor, og eleverne modtager deres individuelle karakterer.

De nærmere rammer for prøven, herunder prøvens forløb, varighed, hjælpemidler, bedømmelse mv., fastsættes i en vejledning for gruppe-prøve i tysk/fransk, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender ultimo november 2023.

Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet