Nu får efterkommere bedre karakterer end andre med samme sociale baggrund

Elever, der er efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, har tidligere haltet bagud skolemæssigt. Men nu får de for første gang højere karakterer end elever af dansk oprindelse med samme socioøkonomiske baggrund, viser en analyse fra tænketanken Kraka.

Publiceret Senest opdateret

Efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande klarer sig bedre og bedre i skolen i forhold til elever med dansk oprindelse. Og i 2020 og 2021 har efterkommerne for første gang opnået højere karakterer end elever med dansk baggrund, når man korrigerer for elevernes socioøkonomiske baggrund. Det viser en ny analyse fra tænketanken Kraka.

Netop 2020 og 2021 skiller sig ud fra andre afgangsår ved, at de fleste afgangsprøver var aflyst på grund af coronapandemien, og det derfor var elevernes standpunktskarakterer, der blev gældende. Men Kraka fremhæver, at karakterfremgangen for efterkommere af indvandrere er sket over mange år, i hvert fald siden 2013.

I 2013 havde elever, som er efterkommere til personer fra ikke-vestlige lande, knap 0,3 lavere karaktergennemsnit end sammenlignelige elever af dansk oprindelse: I dag har gruppen af efterkommere knap 0,2 højere karaktergennemsnit end sammenlignelige elever af dansk oprindelse.

"Der er en betydelig forskel fra den faktiske karakterforskel mellem efterkommere fra ikke-vestlige lande og elever med dansk oprindelse og så den estimerede forskel, hvor vi kontrollerer for baggrundskarakteristika. Når man kun sammenligner de faktiske karakterer mellem efterkommere og elever af dansk oprindelse, kan man nemt undervurdere hvor godt eleverne med efterkommerbaggrund klarer sig. Det skyldes, at efterkommere generelt har en svagere socioøkonomisk baggrund end personer med dansk oprindelse, og dette bør man tage højde for, når man sammenligner karakterer. Når man tager højde for det, klarer efterkommere fra ikke-vestlige lande sig altså bedre end elever af dansk oprindelse", fremhæver analysens forfattere.

Powered by Labrador CMS