Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på flere fronter på at ligestille ordblinde elever med deres kammerater til prøverne i folkeskolen, fortæller Ellen Trane Nørby i sin redegørelse.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på flere fronter på at ligestille ordblinde elever med deres kammerater til prøverne i folkeskolen, fortæller Ellen Trane Nørby i sin redegørelse.

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby arbejder på at hjælpe skolerne, så de hurtigt kan finde ud af, om den enkelte elevs digitale hjælpemidler kan anvendes til prøver. Men markedet for hjælpemidler udvikler sig hurtigt, og det stiller ministeriet over for en udfordrende opgave.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I kølvandet på den overståede eksamensperiode har Socialdemokraternes undervisningsordfører, Annette Lind, bedt undervisningsministeren give en status på arbejdet med at sikre ordblindes vilkår under eksamener. Især med fokus på arbejdet med at sikre det nødvendige udstyr til ordblinde elever, om eksamensopgaverne er digitalt læsbare og om de selvrettende prøver i dansk og matematik kan læses med de relevante programmer.

På folkeskoleområdet svarer Ellen Trane Nørby (V), at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet udarbejder skrivebare om OCR-behandlede pdf-filer til alle de skriftlige prøver, hvor eleverne kan benytte deres oplæsnings- og ordforslagsprogrammer.

"Eleverne har mulighed for at afprøve tidligere skrivebare og OCR-behandlede opgaver, så de kan teste, om deres it-baserede hjælpemidler er funktionsdygtige", skriver ministeren i sit svar.

Skolerne kan afprøve elevens konkrete applikation

Nogle løsninger kan have problemer med den kryptering, der anvendes for at forhindre spredning af materialet før prøven. Derfor stilles der også filer uden kryptering til rådighed på prøvedagen.

"De digitale selvrettende prøver gør det også, muligt for eleverne at bruge deres oplæsnings- og ordforslagsprogrammer. Der findes eksempelprøver i prøvesystemet, så skolerne kan afprøve, om elevernes konkrete applikation fungerer i dette system", forklarer Ellen Trane Nørby.

På Materialeplatformen kan leverandører af digitale læremidler registrere, om deres digitale læremidler tillader brug af læse- og skriveteknologi. Som en hjælp til skolens leder og faglærere har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet desuden udarbejdet en vejledning om særlig tilrettelæggelse af folkeskolen prøver.

Derudover stiller Ellen Trane Nørby i udsigt, at styrelsen fremover vil gå i tættere dialog med de største udbydere af it-baserede hjælpemider for at sikre, at hjælpemidlerne fungerer mere optimalt på prøvedagen.

Styrelsen retter et særligt fokus mod prøven i retskrivning

For at give skolerne mulighed for hurtigt at fremsøge de it-baserede hjælpemidler, som tillader brug af læse- og skriveteknologi, udarbejder styrelsen en liste over programmer, som filerne er testet i. Desuden vil Styrelsen afholde webinarer, der skal hjælpe kommuner og skoler med at gennemføre prøver for elever med særlige behov.

"Der er sat gang i en faglig udredning af prøven i retskrivning, der skal afdække, om anvendelse af it-baserede hjælpemidler som for eksempel ordforslagsprogrammer danner grundlag for en valid vurdering. Udredningen skal også afdække, hvilke muligheder og udfordringer anvendelsen af digitale hjælpemidler har", skriver Ellen Trane Nørby.

Styrelsen er også ved at evaluere, hvordan ordforslagsprogrammer påvirker elevernes præstationer, og om de retskrivningsfaglige mål vurderes opfyldt, når elevernes anvender programmerne.

Resultaterne fra begge undersøgelser forventes at ligge klar til efteråret og vil danne grundlag for, hvordan prøverne kan udformes fremover.

Mangfoldigheden af nye apps udfordrer skoler og ministerium

Selv om styrelsen arbejder på at sikre vilkårene for elever med ordblindhed, er der stadig udfordringer, erkender ministeren.

"Der opstår løbende nye - bedre og billigere - teknologier, der kan hjælpe ordblinde med læsning og skrivning. Men markedet udvikler sig hurtigt, og det stiller skoler, uddannelsesinstitutioner og ministeriet over for en udfordrende opgave med at sikre, at ordblinde kan anvende de bedste hjælpemidler under deres uddannelse, herunder til prøverne", skriver Ellen Trane Nørby i sit svar til Annette Lind.

Den teknologiske udvikling betyder, at styrelsen i høj grad inddrager tilgængelighed ved udarbejdelsen af prøverne. Der kan dog opstå problemer, da ikke alle programmer har fuld funktionalitet, og mangfoldigheden af applikationer gør det heller ikke muligt for ministeriet at teste ethvert scenarie, forklarer ministeren.

Læs hele svaret via linket til højre.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 21. artikel i temaet:

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejde med ordblinde elever

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skriveteknologier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningsenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Læs mere

Ellen Trane Nørbys svar til Annette Lind

Powered by Labrador CMS