Overvægt

Studiet viser, at vi bliver nødt til at gøre noget. Dels i forhold til at forebygge overvægt, dels i forhold til at fokusere på børn med overvægt og sikre, at de får et godt undervisningsmiljø, der er inkluderende for alle, siger professor MSO Jane Greve

Overvægtige børn får lavere karakterer ved afgangsprøven

Mobning og mistrivsel er ifølge professor blandt årsagerne til, at overvægtige børn klarer sig dårligere.

Publiceret

Børn og unge med overvægt får lavere karakterer end normalvægtige, når de afslutter folkeskolen.

Det viser et nyt studie fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Vi kan se, at børn med overvægt og svær overvægt har større sandsynlighed for at klare sig dårligere ved afgangseksamen i 9. klasse, siger Jane Greve, der er professor MSO (med særlige opgaver, red.).

Studiet bygger på oplysninger om stort set alle danske børn, der begyndte i skole eller gik i udskolingen mellem 2011 og 2016.

Forskerne kan blandt andet se, at børn med overvægt og svær overvægt ved afgangseksamen har en afvigelse fra standarden på mellem 0,2 og 0,5.

- Det er faktisk en relativ stor forskel for børn med svær overvægt i forhold til de eksamensresultater, børn med normalvægt i samme alder opnår, siger Jane Greve.

Hun sammenligner med børn, der lider af diabetes 1-sukkersyge, som regelmæssigt skal kontrollere deres blodsukker.

- De har i gennemsnit fem procent lavere karaktergennemsnit i forhold til andre børn. Det kan være begrundet i fravær, og fordi det kan være belastende hele tiden at skulle tjekke sit blodsukker.

- Men børn med svær overvægt har til sammenligning i gennemsnit 50 procent lavere karaktergennemsnit, siger Jane Greve.

Professoren peger på mobning, mistrivsel og isolation som årsager til en ringere eksamen.

Studiet viser nemlig også, at børn med overvægt og svær overvægt i langt højere grad end normalvægtige udsættes for mobning.

Knap 19 procent af børn med svær overvægt oplever eksempelvis mobning i 4. klasse sammenlignet med 12 procent af de normalvægtige.

Professoren understreger, at der er tale om gennemsnitsberegninger.

Der er ifølge Jane Greve "masser af børn med overvægt, der klarer sig udmærket, på samme niveau og meget bedre end børn i andre vægtkategorier".

Men studiet giver ifølge professoren anledning til at skærpe indsatsen for at forebygge overvægt og arbejde for at skabe en større forståelse for overvægtige børn i skolerne.

- Studiet viser, at vi bliver nødt til at gøre noget. Dels i forhold til at forebygge overvægt, dels i forhold til at fokusere på børn med overvægt og sikre, at de får et godt undervisningsmiljø, der er inkluderende for alle.

- Det er vigtigt at sætte ind tidligt, for det har konsekvenser for børn meget tidligt, og de her konsekvenser kommer til at følge dem resten af deres liv, siger Jane Greve.