Anmeldelse

Inspirerende og brugervenlig bog om social læring

En ny bog om Nest-pædagogik har set dagens lys. Denne gang handler det om social læring i relation til børn med ADD, ADHD og ADHD-lignende udfordringer.

Publiceret

Fakta

Nest og social læring - For børn med ADHD og ADHD-lignende vanske­ligheder

Forfatter: Emma Ehlers Nielsen

386,25 kroner

166 sider

Forlag: Dafolo

I 2021 blev den første Nest-klasse for elever med opmærksomheds­udfordringer startet op på Beder Skole i Aarhus Kommune. Bogen Nest og social læring - For børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder” giver et indblik i de foreløbige erfaringer.

I bogens første kapitel gives en kort præsentation af Nest-programmet og baggrunden for de nye Nest-klasser. De otte kerneudfordringer for opmærksomheds­vanskeligheder, formuleret af forfatteren, præsenteres i det andet kapitel. Kerneudfordringerne beskrives en af gangen med definition, hvordan denne kommer til udtryk i dagligdagen samt forslag til pædagogiske og didaktiske tiltag. Til hver kerneudfordring er endvidere knyttet et case-eksempel. Det tredje kapitel omhandler arbejdet med kerneudfordringerne i den daglige praksis i klassen og SFO. Endvidere præsenteres ”Klassebarometeret” og Målplansskemaet”, to redskaber til evaluering og udvikling af de pædagogiske indsatser.

I fjerde kapitel beskrives, hvordan Social Læring kan tilrettelægges med overvejelser om struktur, årstemaer og overførsel til for eksempel klassen. De sociale læringsaktiviteter, der primært er rettet mod indskoling og mellemtrin, er beskrevet i aktivitetsskemaer i sidste kapitel, ligesom bogens skemaer og arbejdsark ligger som bilag til udprint. Der har indsneget sig fejl i to overskrifter i førnævnte aktivitetsskema (s. 78 og bilag 1), hvilket forlaget vil rette i e-bogen og i kommende genoptryk.

Udover at udbrede Nest-programmet, er forfatterens ønske med bogen at inspirere til et fornyet syn på børn med opmærksomheds­udfordringer samt foreslå en metode til at forstå og forholde sig til disse. Intentionen er, at læseren plukker de elementer, der findes anvendelige til brug i den daglige praksis. Læsere af bogen Social Læring. En håndbog i at lære børn med socialkognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden, specifikt kapitlet 'Social læring i praksis', vil kunne nikke genkendende til eksempelvis brugen af ikoner og nogle af læringsaktiviteterne. Det skyldes, at denne bogs læringsaktiviteter er udarbejdet som supplement til førnævnte kapitel, men her rettet mod børn med opmærksomhedsudfordringer, ADD og ADHD.

Nest og social læring er en letlæst, grundig og god bog. Både som inspiration til arbejdet med opmærksomhedsudfordringer i skolen med læringsaktiviteter for hele klassen og tilrettelæggelse af social læring for en mindre gruppe børn. Mange af aktiviteterne tager afsæt i velkendte lege og aktiviteter, men er i denne bog blevet til strukturerede og brugervenlige læringsaktiviteter.

God fornøjelse med bogen og det efterfølgende arbejde!