Kommune: Et muligt tilsyn med 2018-prøver må have fundet sted før prøverne

Det mundtlige tilsyn med Søndervangskolens afgangsprøver, som skoleledelsen hævder fandt sted i 2018, må have været gennemført før prøverne, lyder det nu fra Aarhus Kommune. Som ellers henviser til den forestående undersøgelse af sagen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er stadig mange forhold, der fremstår meget uklare, selvom Aarhus Kommune nu for anden gang leverer en række svar på spørgsmål fra Folkeskolen om forvaltningens håndtering af anklagerne mod Søndervangskolen.

I svarene ønsker Børn og Ungechef Lisbeth Schmidt Andersen fortsat ikke at forholde sig til blandt andet, om forvaltningen tror på en lærers forklaring om, at det var ham, der i 2016 forfattede fem klager på vegne af sine elever.

Forvaltningschefen ønsker heller ikke at kommentere, hvorfor forvaltningens tilsyn med skolerne, efter at man blev bekendt med alvorlige anklager om snyd, alene bestod af møder med skolens ledelse.

Gennemgang viser mange ubesvarede spørgsmål

Folkeskolens gennemgang af de redegørelser, Børn og unge-forvaltningen i Aarhus Kommunes har skrevet om sin håndtering af anklagerne mod Søndervangskolen, har vist, at forvaltningens håndtering efterlader en række ubesvarede spørgsmål.

Derfor har redaktionen spurgt til en række specifikke forhold, som er nævnt i forvaltningens redegørelser.

Her er kommunens svar: Ved ikke, om der blev ført tilsyn med Søndervangskolen som lovet i 2018

De første svar kom torsdag, og nu er der flere svar fra Børn og Unge-chef Lisbeth Schmidt Andersen.

Fastholder, man ikke er besiddelse af data om prøveforløbet

Her fastholder hun, at forvaltningen ikke er i besiddelse af information om elevernes prøveforløb ved læse- og retskrivningsprøven i 2017.

Folkeskolen er ellers i besiddelse af materiale, der viser, at daværende områdechef Kurt Kristensen af skoleleder Rani Hørlyck i august det år får oversendt en gennemgang af elevernes prøveforløb. Det er skolens administrationsleder, der har lavet gennemgangen baseret på den såkaldte prøveforløbsrapport, der viser prøvens tekniske start- og sluttidspunkt for hver af skolens elever.

Ministeriet: Aarhus Kommunes håndtering bør også kigges efter i sømmene

Men den afviser Børn og Ungechef Lisbeth Schmidt Andersen, at man skulle være i besiddelse af.

"Når der står, at man ikke har haft mulighed for at 'trække data over elevernes prøveforløb', så menes der et rent teknisk datatræk på anvendelse af pc eller programmer i det relevante tidsrum. Den oversigt, der henvises til, er forvaltningen ikke i besiddelse af", lyder det i et skriftligt svar til redaktionen med henvisning til, at forvaltningen i en af sine redegørelser skriver, at man ikke kunne få adgang til data, fordi Søndervangskolen dengang brugte Apple-produkter, som forvaltningen ikke har adgang til.

Direkte citater fra vejledning er ikke bemærkelsesværdigt

Folkeskolen har desuden afsløret, at meget store dele af skoleledelsens redegørelse tilbage i 2019 - da forvaltningen undersøgte alvorlige anklager fra lærer Martin Haaning og en kollega om fusk - er direkte uddrag fra prøvebekendtgørelsen.

Det mener Børn og Ungechef Lisbeth Schmidt Andersen imidlertid ikke er bemærkelsesværdigt.

"Da skolen forventes at overholde bekendtgørelsen, har vi i forvaltningen ikke undret os over, at uddrag fra bekendtgørelsen indgår i redegørelsen", skriver hun i sit svar til redaktionen.

Aarhus Kommune: Vi har fulgt Søndervangskolen tæt

Forvaltning: Tilsynssnak i 2018 må have været inden prøverne

Redaktionen har også spurgt Lisbeth Schmidt Andersen, hvordan forvaltningen forholder sig til, at skolens ledelse i sin redegørelse angiver, at tidligere områdechef Kurt Kristensen foretog et mundtligt tilsyn med prøverne i 2018, når han var gået på pension i marts det år.

Lisbeth Schmidt Andersen svarer her, at hun har en formodning om, at skolens ledelse må referere til, at man har haft en snak med Kurt Kristensen før prøverne det år.

"Kurt Kristensen fratrådte sin stilling i marts 2018, så det pågældende tilsyn må have fundet sted i forbindelse med planlægningen af sommerens prøver - inden fratrædelsen", skriver hun til redaktionen.

Aarhus Kommune: Ekslærere må deltage i uvildig undersøgelse, som også skal kigge på forvaltningen

Skolens ledelse skriver ellers i sin redegørelse til forvaltningen, at man havde en mundtlig opfølgning med Kurt Kristensen, "om afviklingen af prøverne var forløbet, som de skulle", hvortil lederen kunne bekræfte, at "der ikke havde været noget, der skulle indikere nogle former for uregelmæssigheder".

Forvaltningen har tidligere erkendt, at man ikke har fundet nogen dokumentation for, at der faktisk fandt et tilsyn sted det år, selvom det var planen.

Henviser til kommende undersøgelse

Folkeskolens gennemgang af forvaltningens håndtering af de mange anklager om snyd viste desuden, at forvaltningen i 2019 lavede en sammenligning af de fem elevklager, som lærer Martin Haaning påstår, at det i virkeligheden er ham, der har skrevet.

Skolens ledelse har over for forvaltningen afvist kendskab til, at klagerne skulle have været fabrikeret af deres lærer.

Ifølge Martin Haaning var skoleledelsen fuldt ud klar over, at det var ham, der skrev klagerne, og han påpeger, at kommunikationen mellem skolen og censor skal gå gennem skolelederen. Forvaltningen fandt da også en række "sammenfald i opbygning, ordvalg og argumentation" i de fem klager.

Fortalte ikke tilsynsfolk om mistanken om eksamenssnyd

Alligevel fremgår det ikke af forvaltningens redegørelse, om man vurderer, at der var hold i Martin Haanings gengivelse af forløbet.

Redaktionen har bedt forvaltningen svare på, hvorfor det ikke fremgår, hvordan forvaltningen har forholdt sig til de klare ligheder mellem klagerne, og om forvaltningen har forholdt sig til, om klagerne var underskrevet af elevernes forældre, som Martin Haaning ligeledes hævder.

Dette ønsker Lisbeth Schmidt Andersen ikke at svare på. Hun skriver i stedet, at forvaltningen "henviser til den kommende eksterne redegørelse".

Tilsyn alene med skolens ledelse

Et lignende svar giver Lisbeth Schmidt Andersen på et andet af redaktionens spørgsmål. Anklagerne i 2019 fører til, at forvaltningen beslutter, at man vil sætte skolens prøver under tilsyn i 2020 og 2021. Det fører samlet til tre tilsynsmøder med skolens ledelse.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Folkeskolen har spurgt, hvorfor man ikke inkluderede lærerne, når anklagerne om snyd er blevet fremsat af lærere på skolen.

"Forvaltningen henviser til, at den kommende eksterne undersøgelse vil give medarbejderne mulighed for at blive set, hørt og prioriteret i undersøgelsen", lyder svaret fra Lisbeth Schmidt Andersen.

Konsulentfirma forventes offentliggjort næste uge

Aarhus Kommune skrev fredag, at man forventer at kunne indgå en kontrakt med et konsulentfirma i løbet af næste uge.

Konsulentfirmaet skal foretage en uvildig undersøgelse af mulig snyd på Søndervangskolen siden 2016, af det nuværende arbejdsmiljø på skolen, og af om Aarhus Kommunes tilsyn har været tilstrækkelige.

Det vides endnu ikke, hvornår undersøgelsen forventes at gå i gang, og hvor længe den vil vare.

Powered by Labrador CMS