Ellen Trane Nørby vil have undervisningsministeren til at kommentere direkte på brevet fra 16 nuværende og tidligere lærere på Søndervangskolen.

Ellen Trane: Intet tyder på, at vi er nået til bunds i sagen om Søndervangskolen

Det er på tide, at ministeren går ind i sagen om Søndervangskolen og Aarhus Kommunes håndtering, lyder det nu fra Venstres Ellen Trane Nørby: ”Jeg har en opfattelse af, at vi på ingen måde er nået til bunds i sagen”.

Publiceret

Skole har haft politiskbetydning

Ifølge Ellen Trane Nørby er sagen om Søndervangskolen særligtkontroversiel, fordi skolen har været fremhævet som ensucceskole.

"På en eller anden måde er denne her sag kejserens nye klæder.Den river gulvtæppet væk om, at man godt kan have 90 procent elevermed anden etnisk baggrund og samtidig få gode faglige resultater.Skolen har for nogen været argumentet for, at man ikke skulle gørenoget ved det", siger Venstres ordfører.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indtil nu har der ikke været mange udmeldinger fra Christiansborg om sagen om Søndervangskolen, men nu tager Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby for alvor bladet fra munden.

Det sker i kølvandet på den kritik, som 16 nuværende og tidligere lærere på Søndervangskolen har rejst om, at Aarhus Kommune forsøger at dække over sagen.

"Jeg har en opfattelse af, at vi på ingen måde er nået til bunds i sagen, og at man heller ikke har taget ved lære af den. Det virker til, at der er nogen, der har meget travlt med enten at rydde ting ind under gulvtæppet eller at fortie sagen", siger Ellen Trane Nørby.

Søndervang-lærere bag brev til ministeren: Vi mangler stadig en afslutning på sagen 

V: Der er hele tiden dukket mere op i sagen

Venstre-ordføreren peger på, at Aarhus Kommune har haft kendskab til størstedelen af anklagerne mod skolen siden 2019, uden det havde haft nævneværdige konsekvenser.

"Da sagen kom frem, lød det fra kommunen, at der slet ikke var noget i denne her sag. Her spurgte jeg, om der var grundlag for en politianmeldelse, men nej - det var der slet ikke. Men jo mere I, Politiken, Jyllands-Posten og andre har gravet i det, desto mere er der kommet frem. Og det er jo på trods af, at forvaltningen har lavet redegørelser, og at - da presset blev for stort - bestilte man en undersøgelse. Men den stemmer heller ikke overens med den virkelighed, som lærerne har oplevet", lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Lærere beskylder kommune for at dække over skole 

Ifølge hende er der ikke noget, der tyder på, at kommunen har taget ved lære af sagen ud fra de meldinger, kommunen er kommet med.

"Man siger i stedet, at nu er lederen og vicelederen er væk, så har vi ligesom gjort, hvad vi skulle. For mig er det helt essentielt, at vi lærer noget af denne her sag. Hvad er det for forhold, der ikke er håndteret korrekt? Har man været god nok til at lytte til lærerne? Er der brug for en whistleblower-ordning i anden form? Hvad har man behov for, for at det her ikke sker igen?", siger hun.

Vil have ministeren på banen

Ellen Trane Nørby undrer sig også over, hvorfor det ikke fremgår i den uvildige undersøgelse, at tre lærere skulle have indrømmet at have hjulpet eleverne langt mere end det tilladte i forbindelse med de mundtlige prøver.

Ifølge hende er der brug for, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kommer tydeligt på banen. Ellen Trane Nørby har derfor i fire spørgsmål bedt ministeren forholde sig til sagen. Her vil hun blandt andet have ministeren til at forholde sig brevet fra de 16 lærere.

"Lærerne skal ikke bare have et svar fra en chefkonsulent fra ministeriet. Ministeren skal reelt forholde sig til, hvad det er, at lærerne melder ind med", siger hun med henvisning til, at Folkeskolen tidligere i dag kunne fortælle, at lærerne indtil videre alene har fået et kort svar fra en chefkonsulent i ministeriet.

"Jeg oplever generelt ikke, at ministeren har sat sig i spidsen for, at det her skal graves igennem. Når der ikke er en politisk ledelse i Aarhus, der tager ansvar, så mener jeg, at der behov for, at der er en minister, som ligesom siger 'vi skal til bunds i denne her sag, og vi skal være sikre på, at det her ikke sker igen'", lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Søndervangskolen: Konsulentfirma finder "sandsynlige uregelmæssigheder" ved prøver, belastende arbejdsmiljø og utilstrækkelige tilsyn 

Er tilsynssystemet godt nok?

Venstre-ordføreren har også bedt ministeren svare på, om det kan garanteres, at der ikke findes lignende sager i Aarhus Kommune eller andre steder i landet.

"Jeg har spurgt ministeren til det tidligere. Hvad enten vi taler Havregården (sag om at tidligere elever og ansatte har fortalt, at der i årevis var problemer med mobning, vold, seksuelle overgreb og selvmordsforsøg på den nu lukkede kostskole Havregården, redaktionen) eller denne her sag, så mener jeg, at det er relevant, at vi ikke kun fokuserer på de enkelte steder, men at vi faktisk ser på, om der er et mere generelt problem", siger hun og fortsætter:

Her er konsulentfirmaets forklaring på, hvorfor læreres indrømmelser mangler i rapport

"Vi har lige været igennem den diskussion i forhold til aftalen om de nye nationale test i forhold til, hvordan tilsynssystemet skal være, og om systemet har nok muskler. Derfor forventer jeg, at ministeren forholder sig til det".

Ønsker også status på politianmeldelse  

Udover fire skriftlige spørgsmål til Pernille Rosenkrantz-Theil har Ellen Trane Nørby også sendt et spørgsmål i sagen til justitsminister Nick Hækkerup (S):

"Jeg ønsker en status på politisagen, fordi det også handler om at statuere nogle eksempler på, at hvis der er misbrugt offentlige midler, så er man også nødt til at tage bestik af, hvad det skal have af konsekvenser. Hvis det bare er omkostningsfrit; hvordan skal man så sende et signal om, at sådan skal det ikke være?", siger hun med henvisning til, at Aarhus Kommune har oplyst, at man har bedt politiet undersøge, om der er sket et strafferetsligt brud på tavshedspligten i forbindelse med afsløring af, hvilke fag 9.-klasserne skulle til prøve i.

Folkeskolen har tidligere på måneden forsøgt at få indsigt i politianmeldelsen, men redaktionens aktindsigt blev afvist af Østjyllands Politi.

Aarhus Kommune overdrager sag om offentliggjorte udtræksfag til politiet 

Børn og unge-direktør i Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen har tidligere kommenteret anklagerne i lærernes brev.

"Undersøgelsen er netop uvildig, derfor står dens konklusioner og metoder alene for undersøgernes regning. At nogle ønsker et andet eller mere klart udfald, det accepterer jeg og forstår. Men jeg mener, at man går meget, meget langt, når man over for en minister kalder det bestillingsarbejde og forsøg på at dække over en sag", lød det i et skriftligt svar fra direktøren til Folkeskolen.