Det ene byråd efter det andet henvender sig i øjeblikket til Undervisningsministeriet for at få lov at droppe de nationale test. Men undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil står fast.
Det ene byråd efter det andet henvender sig i øjeblikket til Undervisningsministeriet for at få lov at droppe de nationale test. Men undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil står fast.

Rosenkrantz-Theil står fast: Brug for de nationale test i år

Senest har Aarhus, Viborg og Syddjurs sluttet sig til rækken af kommuner, der beder om lov til at droppe de nationale test i år. Men undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil står fast på, at der er brug for testene, skriver hun i et svar til SF's Jacob Mark.

Publiceret

Nationale test 2021

I skoleåret 2020/2021 skulle skolerne have taget deobligatoriske nationale test fra 1. marts til og med den 30. april.Perioden er forlænget som følge af coronanedluknningen, så skolernei år kan gennemføre nationale test i hele perioden fra den 1. martstil og med den 11. juni

Alle elever skal tage 10 nationale test i løbet af deresskoletid. Læsetest i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3., 6. og8., engelsk i 4. og 7. og fysik/kemi i 8. klasse. Testene varer 45minutter ved en computer, og testene tilpasser sig undervejs denenkelte elev, så man får sværere opgaver, når man svarer rigtigt,og lettere opgaver, når man svarer forkert.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med den hjælpepakke til skolerne, som et bredt flertal vedtog i februar, får skolerne mulighed for at omlægge og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers konkrete behov. Men heller ikke her mener regeringen, at skolerne skal have muligheden for at fravælge hverken de nationale test eller trivselsmålingen, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun peger på, at det sidste år blev aftalt, at testene i år skulle ændres, så de bliver mere retvisende på elevniveau.

"De forbedringer er nu gennemført. Det blev også aftalt, at de nationale test gennemføres fra dette skoleår og ind til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft, og den aftale står regeringen ved".

"Jeg er overbevist om, at alle skoler gør en enorm indsats for at genskaberelationen mellem eleverne og mellem elever og lærere, både når de er tilbage i skole, og ved opsøgende arbejde, trivselsgrupper mv. for de elever, som fortsat ikke er tilbage i skolen Det vil gennemførelsen af nationale test ikke ændre på".

Powered by Labrador CMS