Dorthe Ryom Fisker undrer sig fortsat over, at Århus Lærerforening fik afslag på dispensation til at udskyde generalforsamlingen.
Dorthe Ryom Fisker undrer sig fortsat over, at Århus Lærerforening fik afslag på dispensation til at udskyde generalforsamlingen.

Århus Lærerforening afholder (måske) generalforsamling med 11 måneders forsinkelse

Valgkampen om formandsposten i Lærerforeningens næststørste kreds - Århus - er blevet en maratonforestilling. Efter flere udsættelser ser det nu ud til, at den udskudte generalforsamlingen endelig kan gennemføres virtuelt - med næsten et års forsinkelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er noget af en corona-føljeton, der - måske - får sin afslutning den 11. februar. Her er der nemlig indkaldt til generalforsamling i Århus Lærerforening; 11 måneder efter den oprindeligt skulle have været afholdt den 13. marts 2020.

På grund af coronanedlukningen blev den udsat til efteråret, hvor kredsstyrelsesmedlem Katrine Vinther Nielsen meldte sig som kandidat til formandsposten, som Jesper Skorstengaard ellers har siddet ubestridt på siden 2013.

Et lokalt smitteudbrud i Aarhus i august og september medførte dog, at generalforsamlingen måtte udskydes på ubestemt tid.

"Vi sætter som kredsstyrelse 'bør' forrest og spørger: En ting er om vi rent praktisk må afholde generalforsamlingen - men bør vi? Og det er det limbo, vi så at sige har befundet os i siden", siger næstformand i kredsen Dorthe Ryom Fisker.

Forventer stort fremmøde

Kredsen har erfaring med, at der dukker over 500 deltagere op til generalforsamlinger, hvor der er valg.

Ud over kampvalg om formandsposten var der oprindelig 17 kandidater, der havde meldt sig til 10 styrelsesposter.

Dermed mener Dorthe Ryom Fisker, at Århus Lærerforening har stået i en anden situation end de kredse, der har afholdt generalforsamlinger i 2020.

For eksempel Esbjerg, hvor generalforsamlingen blev gennemført i juni, virtuelt og med deltagerne samlet på ni forskellige skoler i kommunen.

"På grund af det høje smittetryk i Aarhus har lærerne været delvist hjemsendte, og det har været anbefalingen fra forvaltningen, at man ikke forsamles til møder på lærerværelset. Så mener vi ikke, at vi som kreds kan bruge lærerværelserne til at afholde generalforsamling", siger næstformanden, som tilføjer:

"Vi har rigtig mange medlemmer, og skal vi overholde forsamlingsforbuddet, skal vi fordeles ud på rigtig mange lokationer, hvis det holder stik, at over 500 ønsker at deltage".

"Dels er der et økonomisk aspekt i forhold til at leje dem, når nu vi ikke må bruge skolerne. Dels er der hele sikkerheden omkring GDPR, og medlemmernes retssikkerhed i forhold til at sikre at alle kan komme til orde, og at valghandlingen kommer til at foregå på en forsvarlig måde".

Formandskandidat havde håbet på kortere valgkamp

Ifølge kredsens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i 2020. Fra centralt hold har Danmarks Lærerforening meddelt, at man ønsker alle udskudte generalforsamlinger afholdt inden årets udgang. Det er dog ikke lykkedes i Århus Lærerforening.

Katrine Vinther Nielsen lægger ikke skjul på, at hun havde ønsket sig en anderledes og kortere valgkamp.

"Medlemsdemokratiet er meget afgørende for mig, så jeg kunne godt have tænkt mig, at det var en anden form for valgkamp. Jeg ville gerne have været ude hos medlemmerne og have hørt deres ønsker og forventninger til vores arbejde i fagforeningen", siger hun med henvisning til coronasituationen, inden hun tilføjer:

"Det er naturligvis også frustrerende for mig, at valgkampen er blevet så lang, fordi man i modsætning til andre kredse ikke har afholdt generalforsamlingen virtuelt på et tidligere tidspunkt".

Århus Lærerforening får i december afslag af Danmarks Lærerforenings ledelse på at få dispensation til at vente med at indkalde til generalforsamlingen til første kvartal af 2021.

Foreningens hovedstyrelse giver dog i stedet tilladelse til, at generalforsamlingen afholdes snarest muligt i 2021, så længe indkaldelsen kommer i 2020. Det gør den lige før nytår.

Vil ikke garantere datoen

"Jeg skal gerne indrømme, at vi er noget forundrede over afslaget på dispensationen. Vi synes, vi har lagt rigtig mange kræfter i at afsøge alle muligheder. Jeg synes, vi qua vores størrelse har stået i en åbenlyst særegen situation", siger Dorthe Ryom Fisker.

"Men summasumarum er, at vi i sammen med DLF vurderer, at vi er ved at være i mål med et teknisk setup, hvor de sikkerhedsmæssige foranstaltninger - både hvad angår GDPR, deltagelse i generalforsamlingen og valghandlingen - er i sikre hænder"

Hun vil dog ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det helt sikkert vil lykkes af gennemføre generalforsamlingen den 11. februar.

"Så sent som i forrige uge troede jeg, at jeg havde en aftale med et kongrescenter, der ville kunne sikre den krævede internetbåndbredde, indtil jeg fik at vide, at forsamlingsforbuddet på fem også gælder for dem, fordi hoteller og konferencecentre er offentlige steder", siger næstformanden.

"Så vi kan ikke engang afholde en virtuel generalforsamling fra deres lokale, fordi vi ikke kan samle formanden, næstformanden, dirigenten og de tekniske medarbejdere, der skal sikre både livestream og valghandling".

I stedet er kredsen ved at indgå aftale med en privat virksomhed, der har de fornødne studiefaciliteter, og hvor forsamlingsforbuddet er mere lempeligt, så længe afstandskravet på to meter overholdes.

"Dette bare for at give et billede af, at så snart det ene spørgsmål er besvaret, melder der sig to nye. Derfor tillader vi os stadig at tage vores forbehold", siger Dorthe Ryom Fisker.

Powered by Labrador CMS