'Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver nu situationen, som vi mener der bør være. Heri kan man ikke læse, hvordan virkeligheden er'.
"Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver nu situationen, som vi mener der bør være. Heri kan man ikke læse, hvordan virkeligheden er".

DLF har formuleret nye principper for sit arbejde

Kongressen har netop vedtaget en ny version af DLF’s principprogram. Hvor programmet tidligere har forholdt sig til hvordan skolen ser ud, er det nu i højere grad en beskrivelse af, hvordan DLF mener, at skolen bør se ud.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Principprogrammet i Danmarks Lærerforening er det grundlag, som alle tillidsvalgte i foreningen udtaler sig på baggrund af. Det skal fange den ånd, som er bærende for foreningens arbejde. I 2011 gav DLF-kongressen foreningens hovedstyrelse den opgave at gennemgribende revidere principprogrammet, som var blevet mere og mere knopskudt efter småjusteringer på en række kongresser. Lockouten udskød processen, men i går kunne DLF's næstformand Dorte Lange så præsentere et nyt gennemskrevet principprogram på DLF's kongres. En af ændringerne er, at programmet nu beskriver DLF's ønskesituation.

"Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver nu situationen, som vi mener, den bør være. Heri kan man ikke læse, hvordan virkeligheden er - eller hvilke love og regler, der gælder. Heri kan man læse, hvad Danmarks Lærerforening ønsker der skal være gældende - og hvad vi arbejder henimod som tillidsvalgte", sagde hun fra talerstolen i Tivolis Congress Center i København.

Nogle af de temaer, som har fyldt i vores drøftelserne om programmet, er inklusion, integration, kultur, etnicitet, religiøsitet, ligestilling. Hvad betyder de hver især, og har betydningen af begreberne ændret sig i forhold til medlemmernes arbejdssituation? Der er også ændringer i afsnittet om de mindre medlemsgrupper i DLF. Afsnittene, der handler om løn, pension og arbejdstid er der ikke ændret ret meget i. Resultatet er blevet syv principper for arbejdet og derefter politikområderne, som de tillidsvalgte har som fundament for konkret politik og strategi.

Få ændringer på kongressen

Få ændringer på kongressen

Principprogrammet har været sendt ud til DLF's kredse af flere omgange, hvor kommentarer og ændringer er blevet behandlet og føjet ind. Der var derfor ikke meget debat om principprogrammet på kongressen. Aarhus Lærerforening ønskede at ændre princip-formuleringerne til aktivt sprog i stedet for hensigtserklæringer, men frafaldt forslaget.

Ballerup Lærerforenings formand Morten Refskov stillede sig kritisk over for en række formuleringer, som han kaldte 'gummiagtige' og fik til sidst ændret første linje i afsnittet om arbejdstid på side 14 i programmet fra "Vi tilstræber at indgå kollektive arbejdstidsaftaler…" til "Vi arbejder for at indgå kollektive arbejdstidsaftaler…".

Med den ændring blev principprogrammet enstemmigt vedtaget.

Læs mere

DLF's nye principprogram

Powered by Labrador CMS