Et emne i kompenserende specialundervisning for voksne kan være, hvordan man forvalter sin energi, så man får et så godt liv som muligt. Et andet tema er udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvad andre skal vide om ens diagnose.

Voksne med ADHD strømmer til undervisning for at få styr på deres liv

Centre med kompenserende specialundervisning for voksne kan mærke på efterspørgslen, at stadig flere over 18 år bliver diagnosticeret med ADHD. Borgerne søger strategier til at skabe struktur i deres liv, lyder det fra København, Odense og Aarhus.

Publiceret Senest opdateret

Stadig flere voksne bliver ny-diagnosticerede med ADHD. Det kan ses på, at antallet over 18 år, som får medicin mod opmærksomhedsforstyrrelsen, er næsten fordoblet fra 2015 til 2021. Fra 26.000 til 51.000. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som dagbladet Politiken tidligere har beskrevet.

Det er ikke kun i sundhedsstatistikkerne, at voksne med ADHD boner ud. De mærker det også på centrene for specialundervisning for voksne. I hvert fald i København, Odense og Aarhus.

”Vi har en meget stor efterspørgsel til vores hold ’ADHD og hvad så?’ I øjeblikket har vi 150 på venteliste, som vi nu har lukket, for det giver ikke mening at sætte flere på. Vi arbejder på at oprette yderligere et hold til foråret, men det bliver på bekostning af noget andet, for vi får ikke tilført flere penge”, siger Jens Brejnrod, som er lærer hos CSV Aarhus.

Centret udvidede kapaciteten for fire-fem år siden.

”Indtil da have vi fire hold á otte elever årligt, men nu underviser vi cirka 100 borgere med ADHD om året. Men selv om vi dengang satte kapaciteten op, er vores venteliste bare blevet længere”, konstaterer Jens Brejnrod.

Fra fire til syv hold i Odense

Billedet går igen hos CSV Odense.

”Vi har en utrolig flot tilgang, så efter nytår får vi syv hold á 12 elever, hvor vi her i efteråret har fire hold. Derudover har vi en venteliste. At vi prioriterer ADHD-området lige nu går ikke ud over noget andet, for vi har nedgang i efterspørgslen på undervisning til elever med generelle vanskeligheder, og der er heller ingen, som har behov for hjælp til bostøtte. Behovet for kompenserende specialundervisning kører tit i bølger”, siger afdelingsleder Stina Kjærsgaard og fortæller, at CSV Odense underviser borgere med ADHD i alle aldre.

”De yngste er 22-23 år og de ældste over 60. Nogle er læge eller sygeplejerske, og andre har aldrig haft et job, men de har godt af at mødes, for de oplever deres ADHD på samme måde”, siger Stine Kjærsgaard.

I København er det eksploderet

Hos CSV København er antallet af borgere med ADHD nærmest eksploderet. I 2018 fik centret en til to henvendelser om ugen. Nu er det steget til syv ugentlige henvendelser.

Da jeg kom til for fire et halv år siden var vi to på ADHD-området. Efter nytår bliver vi 11”, siger fagkoordinator Mette Kyrpø fra CSV København.

”For fire år siden havde vi en ventetid på nogle måneder. Nu er den på seks til otte måneder for at komme til visitationssamtale og derefter tilsvarende på at komme i gang med undervisningen”, siger fagkoordinator Mette Kyrpø.

I august var CSV København på rådhuset for at fortælle politikerne om behovet for kompenserende specialundervisning til voksne med ADHD.

”Vi er så heldige, at vi har fået en ekstrabevilling af borgerrepræsentationen, så vi efter nytår kan ansætte yderligere to undervisere. Da jeg kom til for fire et halv år siden var vi to på området. Efter nytår bliver vi 11. Det er en voldsom stigning på en kort årrække”, siger Mette Kyrpø.

Psykiatere og borgerne selv kender til tilbuddet

Stigningen i efterspørgslen hos de kommunale centre skyldes ikke alene, at flere voksne får konstateret ADHD. Det hænger også sammen med, at både behandlingssystemet og borgerne selv er opmærksomme på tilbuddet om kompenserende specialundervisning.

Center for Specialundervisning i Aarhus underviser cirka 100 borgere med ADHD om året, fortæller lærer Jens Brejnrod.

”De seneste ti år er behandlingssystemet blevet mere opmærksom på, at man ved alle psykiske symptomer skal se på, om de kan skyldes ADHD, som er en relativ ny diagnose for voksne. Samtidig er der kommet et øget kendskab til vores tilbud hos psykiatere og jobkonsulenter. De ved, at vi findes, for når en borger er diagnosticeret med ADHD, får hun ofte tilbudt at afprøve medicin. Nogle får også psykologhjælp, men så har behandlingssystemet ikke så meget mere at byde ind med”, siger Jens Brejnrod fra CSV Aarhus.

Det er ikke hans indtryk, at for mange voksne får diagnosen.

”Alle, vi møder, har problemer i livet. De har kæmpet med at få tingene til at hænge sammen, og derfor har de næsten altid følt sig mislykkede, dumme eller utilstrækkelige, så diagnosen giver god mening for dem”, siger han.

Større opmærksomhed på ADHD blandt voksne

Samme toner lyder fra København og Odense.

”Når jeg spørger vores kursister, hvor de kender os fra, så har nogle hørt om os fra venner og bekendte, som engang har gået hos os. Eller de har læst om os eller hørt om os fra deres læge eller psykiater. At flere får stillet diagnosen har givet større opmærksomhed på, at også voksne kan opleve udfordringer. Det gør det lettere at tale med sin jobrådgiver om, at man har ADHD, og så henviser rådgiveren til os”, fortæller Stina Kjærsgaard fra CSV Odense.

CSV København holder oplæg om sine tilbud på for eksempel jobcentre, og også i hovedstaden er både privatpraktiserende og offentligt ansatte psykiatere opmærksomme på den kompenserende specialundervisning.

”Vi har også borgere, som finder os via vores hjemmeside. Vi betjener primært københavnere, men vi har kommuner, som køber pladser hos os”, siger Mette Kyrpø.

Når man ser rundt i landet, er der ikke et utal af undervisningstilbud til voksne med ADHD, vurderer lærer Jens Brejnrod fra CSV Aarhus.

”Ved nedlæggelsen af amterne i 2007 forudsagde flere, at den faglige ekspertise ville blive spredt, og det skete. Tanken var, at kommunerne skulle købe indsatser af hinanden, men det er usædvanligt, at vi lige nu har en borger fra Aalborg. Ellers kommer de fra Aarhus, som prioriterer området højere end de fleste andre kommuner”, siger han og tilføjer, at andre steder må folk selv opsøge og betale for psykologhjælp eller coaching.

Undervisningen forandrer ikke noget i sig selv

I undervisningen har CSV Aarhus fokus på elevernes eksistentielle situation, når de mødes til tre lektioner om ugen i 15 uger: Hvilke problemer støder de typisk ind i, og hvad skal de være opmærksomme på?

”Vi kommer ikke med et færdigt redskab, for det kan være individuelt, hvad der skal til. Eleverne taler med hinanden og ser løsningsmuligheder, og så kan den enkelte træffe sit valg”, fortæller Jens Brejnrod.

Et emne kan være, hvordan man forvalter sin energi, så man får et så godt liv som muligt. Et andet tema er udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvad andre skal vide om ens diagnose: Hvad har man lyst til, at kollegerne ved, og hvad er det nødvendigt, at de ved?

”Sammen med deltagerne udforsker vi, hvem de selv er, og hvordan de kan tage kontrol over deres liv. Efter de 15 uger har undervisningen givet borgerne en ballast, som de kan arbejde videre med i deres hverdag. Undervisningen forandrer ikke noget i sig selv, men det gør det, de tager med fra herfra og inkorporerer i deres hverdag”, siger Jens Brejnrod.

Odense går frem efter international metode

CSV Odense går frem efter R&R2, som er baseret på det engelsk-canadisk udviklede program Reasoning & Rehabilitation version 2. Det er målrettet unge og voksne med ADHD og bygger på kognitiv terapi. Det har vist betydelig effekt i både dansk og international sammenhæng. ”Vi er heldige, at vi for nogle år siden blev udvalgt af Social- og Boligstyrelsen til at arbejde med R&R2. Vi har to undervisere, som er dem, der ved mest om programmet i Danmark, og som underviser andre i at bruge det. Det er et videnskabeligt materiale, som er bygget trinvist op, men nogle kursister kan ikke være i den ramme, og så laver vi individuelt tilpassede løsninger til dem”, siger Stina Kjærsgaard.

Kursisterne arbejder ikke med programmet alene. Ægtefællen eller en ven har en mindre manual og hjælper borgeren med at holde fast i det, han eller hun skal øve sig i mellem gruppesessionerne.

En del borgere kommer igen

Specialundervisning for voksne skal være individuelt tilrettelagt, og derfor tager CSV København stilling til, hvad der passer den enkelte.

”Vi har både eneundervisning, hold med typisk fire deltagere og hold med op til ti deltagere, hvor vi underviser efter R&R2. Borgerne bliver undervist en gang om ugen i to-tre måneder, og et forløb lægger op til, at de bliver selvudviklende, men en del henvender sig igen, enten fordi de har brug for et boost, eller fordi de står i en ny livssituation. Det kan være, at de er blevet skilt, har fået et barn, er flyttet eller har skiftet job. Så har de brug for noget mere”, siger Mette Kyrpø.