Lærerne i Aalborg er bekymrede over udsigten til massive besparelser på skoleområdet. Onsdag var 50 lokale lærere samlet for at høre om førstebehandlingen af kommunens budget for de kommende tre-fire år.

Aalborg vil spare 101 lærere væk: ”Det er en katastrofe” 

På onsdag skal Aalborgs politikere beslutte, hvordan de skal spare 84 millioner på skoleområdet. Lærerstillinger, forberedelsestid og en populær co-teachingsatsning er truet af den kommunale sparekniv, frygter kredsformand.

Publiceret Senest opdateret

“Det er ikke et projekt, som slutter på et tidspunkt. Det er en kulturskabende professionalisering”.

Sådan sagde Aalborgs skolechef Mads Jørgensen til folkeskolen.dk for knap halvandet år siden, da forvaltningen stolt præsenterede en storstilet ”co-teaching-satsning”, der skulle imødekomme et stigende behov for specialundervisning blandt eleverne i den nordjyske kommune.

Projektet kostede knap 70 millioner om året, hvoraf staten betalte halvdelen. Kommunen lagde op til at ansætte 95 lærere til kommunens 52 skoler.

Siden da har den økonomiske pibe fået en anden lyd, og på onsdag skal Aalborgs politikere tage stilling til et spareforslag, der ifølge forvaltningen kommer til at koste 101 lærerstillinger.

”Hvis politikerne gennemfører deres planer, kommer det til at gå ud over noget af co-teaching indsatsen, men også over mange andre faglige og trivselsmæssige indsatser”, siger Karsten Lynge Simonsen, der er formand i Aalborg Lærerforening, der kalder det for ”potentielt skønne spildte kræfter”.

Co-teaching kan minde om en almindelig to-lærerordning, men adskiller sig ved at to undervisere forbereder, underviser og evaluerer sammen. 

I forbindelse med kommunens satsning blev Aalborgs lærere uddannet i den særlige tilgang.

”Co-teaching er en langsigtet og god investering direkte ind i klasserne i forhold til at løfte elevernes faglighed og trivsel. Man er jo nødt til at holde hånden under sådan en satsning, ellers er det skønne spildte kræfter”, siger han.

Vil spare millioner på lærernes forberedelsestid

120 millioner kroner lægger de foreløbige planer op til, at der skal spares på børne- og ungeområdet i Aalborg, og mindst 84 millioner skal gå fra skolerne, lyder meldingen fra Aalborg Lærerforening.

I dag bliver den understøttende undervisning på skolerne fordelt ligeligt mellem lærere og pædagoger. I fremtiden skal pædagogerne stå for 75 procent af undervisningen, og lærernes timer skal kun udgøre 25 procent af regnskabet.

Med den ændring forventer forvaltningen, at der kan spares godt fire millioner i 2024 og ti millioner i de efterfølgende tre år.

Spareforslaget lægger også op til, at lærernes undervisningstid bliver sat op fra 756 timer om året til 770, fortæller Karsten Lynge Simonsen og henviser til kommunens budgetforslag for 2024-2027. Det forventes at spare kommunen for godt to millioner i 2024 og ti millioner kroner om året i 2025, 2026 og 2027.

Selvom spareplanerne ikke peger direkte på co-teaching-satsningen, som er delvist finansieret af staten, kommer de mange spareforslag til at have konsekvenser for skolernes co-teaching. 

Skolerne i Aalborg har grebet co-teaching-opgaven forskelligt an, så det er ikke til at sige, præcis hvordan besparelserne kommer til at have indflydelse på de enkelte skoler, forklarer kredsformanden, men tilføjer,

”Men hvis lærerne får mindre forberedelsestid, kan de ikke lave den samme undervisning”.

Besparelser får betydning for arbejdsmiljøet og elevernes faglige niveau

Kommunalforvaltningen har selv beskrevet, hvilke konsekvenser Aalborgs spareplaner kommer til at få for skoleområdet.

På personalefronten vil skolerne skulle skære 101 lærerstillinger og otte pædagoger væk. Til gengæld skal der ansættes 24 nye pædagogmedhjælpere, fremgår det blandt andet af en opgørelse sendt til Aalborg Lærerforening fra en af kommunens økonomikonsulenter.

I kommunens eget budgetforslag for 2024-2027 står der også beskrevet, hvilke konsekvenser det vil få, hvis politikerne beslutter at skære i lærernes forberedelsestid. Under punktet ’Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser’, står der,

”En forhøjelse af den forventede årlige undervisningstid vil betyde, at medarbejdernes tid til forberedelse, teamsamarbejde og samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere vil blive tilsvarende indskrænket. Dette kan dels få negativ betydning for elevernes faglige niveau og muligheden for at arbejde med inkluderende fællesskaber, dels for forældrenes oplevelse af samarbejdet med medarbejderne og skolen. Samtidig kan en forhøjelse af den forventede årlige undervisningstid få betydning for arbejdsmiljøet på skolerne”.

Lærerne sender postkort til borgmesteren

Spørger man Karsten Lynge Simonsen bør de negative konsekvenser for omfanget af ekstra undervisningsindsatser som holdtimer, co-teaching, skolefester, lejrture, ekskursioner også føjes til kommunens liste over mulige afledte konsekvenser.

Kredsformanden er da heller ikke i tvivl om, hvad han skal mene om fremtidsudsigterne for de Aalborgensiske skoler, der for bare halvandet år siden ellers så ud til at være på vej i en progressiv retning.

”Det er en er katastrofe”, lyder konklusionen fra kredsformanden, der har skrevet et brev til Aalborgs byrådspolitikere, hvor han oplister nogle af de konsekvenser, som han frygter de planlagte besparelser kan få.

”Forringede deltagelsesmuligheder for elever med faglige eller sociale udfordringer”, ”Dårligere undervisningskvalitet”, ”Forringet arbejdsmiljø og øget sygefravær (moralsk stress og opskruet arbejdstempo)”, ”Øget mistrivsel blandt unge med skolevægring til følge” og ”Øget problemer med fastholdelse af dygtige lærere”, står der blandt andet på kredsformandens bekymringsliste.

Aalborg Lærerforening har indsamlet underskrifter fra lærere og børnehaveklasseledere på postkort, som de onsdag afleverede på rådhuset, hvor de også efterlod ”en god stak til borgmesteren”, som de skriver på deres facebookside.

“Lige nu passer jeg mit arbejde, imens du er i gang med at forringe undervisningen og trivslen for vores elever. Hvorfor dog det?”, lyder beskeden til borgmesteren.