I løbet af sidste skoleår gik tre friskoler konkurs, og året før lukkede fem frie skoler. Så selvom der kommer nye til, falder det samlede antal fri- og privatskoler.

Tre konkurser sidste år: Antallet af friskoler falder igen i år

Kun én ny friskole er åbnet i år, mens tre gik konkurs i sidste skoleår. Billedet kan dog se anderledes ud til næste år. Af 19 anmeldte skoler er fire anmeldt af forældregrupper som gardering mod lukning eller beskæring af den lokale folkeskole.

Publiceret Senest opdateret

I august 2021 åbnede tre nye friskoler, men da fem friskoler lukkede i løbet af skoleåret forinden, faldt det samlede antal med to. Den tendens fortsætter i år.

Den Innovative Naturfriskole i Trige nord for Aarhus er eneste nye skud på stammen, mens tre skoler gik konkurs i det forgangne skoleår. Efter 18 år måtte Bakkelandets Friskole ved Brædstrup i Østjylland dreje nøglen om op til juleferien. Cirkelskolen i Skovlunde lukkede midt i juni efter blot to års eksistens, mens Slagelse Privatskole fulgte efter op til sommerferien. Skolen blev oprettet i 2014.

Dertil kommer, at Midtals Friskole netop har meddelt Undervisningsministeriet, at den nedlægger sig selv med udgangen af denne måned. Skolen blev oprettet i 1979 og har til huse i den gamle landsbyskole i Helved, men med blot 36 elever hænger økonomien ikke længere sammen.

Selvom privatskoleandelen stiger, stiger det samlede elevtal i fri- og privatskoler ikke. Det samlede antal danske børn i skolealderen er nemlig faldende - det går hårdest ud over elevtallet i folkeskolen, men også i friskolerne er elevtallet svat vigende, viser statistikken.

19 nye skoler kan åbne i 2023

Til næste år kan der i princippet åbne 19 nye friskoler rundt om i landet. Erfaringen viser dog, at kun et fåtal af skolerne bliver til noget.

Til i år var der således anmeldt 18 friskoler, hvoraf kun Den Innovative Naturfriskole i Trige er i gang med at undervise. Skolen har p.t. 33 elever.

Anmeldte friskoler siden 2010

2022

19 anmeldte friskoler, heraf otte gengangere fra 2021 og to fra 2020.

2021

18 anmeldte friskoler, heraf syv gengangere fra 2020. Blot én skole er åbnet i år.

2020

21 anmeldte friskoler, heraf 11 gengangere fra 2019. Tre skoler åbnede i 2021, hvoraf to erstattede henholdsvis en nedlagt folkeskole og en lukket folkeskoleafdeling.

2019

25 anmeldte friskoler. Seks skoler åbnede i 2020. Ingen erstattede en nedlagt folkeskole, men to skyldes utilfredshed med, at den lokale folkeskole fik frataget klassetrin.

2018

24 anmeldte friskoler. Fire skoler åbnede i 2019. Ingen af dem erstattede en nedlagt folkeskole.

2017

26 anmeldte friskoler. Fem skoler åbnede i 2018, hvoraf en erstattede en nedlagt folkeskole.

2016

23 anmeldte friskoler. Fem af dem åbnede i 2017, hvoraf en erstattede en folkeskole, der blev nedlagt i 2015, mens en anden erstattede en skoleafdeling, som skulle nedlægges i 2018, men reelt var uden elever.

2015

45 anmeldte friskoler. Otte af skolerne åbnede i 2016, hvoraf fire erstattede nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf åbnede 19 i 2015. 19 af de 52 anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem blev 11 en realitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39 anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev en realitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af dem erstattede nedlagte folkeskoler

Silkeborg Friskole forsøgte sig også, men har ikke kunnet opnå tilskud, da den ikke kunne opfylde kravet om, at nye friskoler det første år skal mønstre mindst 14 elever målt pr. 5. september. I stedet underviser skolen sine 11 elever efter reglerne om hjemmeundervisning og satser på at åbne som friskole til næste skoleår.

Borgere reagerer på debat om skolestruktur

Fire af de 19 anmeldelser skyldes udsigten til ændringer på folkeskoleområdet. Et byrådsflertal i Slagelse har netop indgået et budgetforlig, hvor kommunen vil spare 44 millioner kroner ved at nedlægge Flakkebjerg Skole og Tårnborg Skole, mens Eggeslevmagle Skole, Skælskør Skole og Boeslunde Skole skal lægges sammen. Folkeskolen i Flakkebjerg kan blive erstattet af en friskole.

Også i Viborg Kommune har der længe været debat om ændringer i skolestrukturen. Et politisk udspil om sammenlægninger af skoler og nedlæggelse af Ulbjerg Skole har fået en gruppe borgere til at anmelde Ulbjerg Friskole.

Det samme er tilfældet i Sparkær, hvor folkeskolen kan miste de tre ældste årgange. I dag rummer skolen elever fra 0. til 6. klasse. Her har borgere betalt første rate på 20.000 kroner i depositum for at anmelde en skole under navnet Fjends Friskole. Anden rate på 10.000 kroner skal falde 1. februar.

Fynsk landsby garderer sig år efter år

Salbrovad Friskole i Assens Kommune står også på listen over friskoler, der kan åbne i 2023. En anmeldelse gælder i tre år, og skolen blev anmeldt første gang i 2018 som gardering mod, at Salbrovadskolen blev nedlagt.

Politikerne endte med at lade folkeskolen overleve, men besluttede samtidig, at hvis en skole kommer under 100 elever, skal den ikke nødvendigvis nedlægges, men byrådet skal drøfte, hvad der skal ske med skolen. Derfor har landsbyens friskoleforening besluttet at betale 30.000 kroner hvert tredje år for at anmelde en friskole.

”Vi er ikke en konkurrent til folkeskolen. Vi er udelukkende et sikkerhedsnet, som gør, at vi er 100 procent sikre på, at vi har mulighed for at åbne en friskole, hvis folkeskolen bliver nedlagt”, forklarede friskoleforeningens formand, Morten Hansen, til folkeskolen.dk i oktober 2020.

Dengang havde Salbrovadskolen 106 elever. I dag er det steget til 118 elever.

Undervisningsministeriets seneste opgørelse over antallet af grundskoler er fra 1. oktober 2021. Her ligger antallet af friskoler og private grundskoler på 550. Antallet af folkeskoler lyder på 1.070.