Skolestatus 2022: Specialklasserækker samles i egne skoler

For første gang i 'mands minde' var der ikke nedlagt én eneste skole, da det nye skoleår ringede ind. Det er i det hele taget sparsomt med ændringer i skolelandskabet her efter sommerferien, viser Folkeskolens årlige kortlægning af de kommunale skolestrukturer. Men frem for at specialklasserækker hører under de almene skoler, hvor de fysisk er placeret, vælger flere kommuner i det nye skoleår at slå dem sammen og forsyne dem med egen skoleleder, personale og økonomi. Vel at mærke uden at eleverne skal flytte.

Publiceret

Hjørring lagde for i 2015. Lolland fulgte efter i 2020, og flere kommuner går nu samme vej: Specialklasserækker og andre specialtilbud udskilles fra almenskoler og samles i enheder med egen leder, eget personale, egen økonomi og egen skolebestyrelse, men så eleverne fortsætter deres skolegang der, hvor de går i forvejen.

Faxe har gennemført manøvren her ved skolestart. Den østsjællandske kommune samler tre specialtilbud under Midtskolen i en selvstændig skole med navnet Specialskolen. Det bliver en skole med to afdelinger på egne adresser, mens centerklasserne er placeret på Midtskolens afdeling i Karise. I alt kommer skolen til at tælle lidt over 100 elever.

“Vi giver den nye specialskole mulighed for selv at beslutte, hvilken retning den skal udvikle sig i. Det har været et udtalt ønske fra forældre og medarbejdere. Vi tror på, at lærerne opnår et større ejerskab, når de får indflydelse på skolen”, siger centerchef Henrik Reumert fra Center for Børn, Unge og Familier.

Det kan virke demotiverende for lærere i et specialtilbud at være styret af en stor almenskole, vurderer han:

“Jeg siger ikke, det er sådan, men speciallærere kan let føle, at de forsvinder på en stor skole med tre almene afdelinger. Nogle gange bliver specialtilbuddene ikke prioriteret så højt, som de burde”.

Lederen af den nye specialskole tiltrådte i foråret for at planlægge det nye skoleår. Dernæst skal hun og personalet udarbejde en udviklingsplan for skolen, fortæller Henrik Reumert.

Jeg siger ikke, det er sådan, men speciallærere kan let føle, at de forsvinder på en stor skole med tre almene afdelinger.

Henrik Reumert, chef for Center for Børn, Unge og Familier, Faxe Kommune

Kommune for kommune

Skolenedlæggelser og -sammenlægninger

 • København

Lykkebo Skole (565) og Kirsebærhavens Skole (597) i Valby lægges sammen under navnet Harrestrup Å Skole, og når en ny skole står klar ved Torveporten i 2026, indgår den som skolens tredje afdeling.

 • Fredensborg

Nivå Skole (609) har afdelingerne syd med indskoling og mellemtrin (384) og nord med udskoling (225). Til august nedlægges syd, så der bliver plads til at bygge en ny skole, som skal stå klar i 2025 og rumme samtlige elever. Nivå Skole opstod i 2011, da Nivå Centralskole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole blev lagt sammen. To år senere blev den tidligere Karlebo Skole lagt ind under Fredensborg Skole.

 • Albertslund

Specialskolen Brøndagerskolens (95) afdeling (36) i Vallensbæk nedlægges til marts næste år, hvorefter hele skolen ligger på én matrikel i Albertslund.

 • Odsherred

Odden Nykøbing Egebjerg Skole (552) har to afdelinger i Nykøbing for henholdsvis mellemtrin og udskoling (280) og overbygning (163). På grund af skimmelsvamp flyttes de ældste elever til byens anden afdeling, hvor man afventer tilladelse til at placere midlertidige pavilloner, indtil afdelingen er udbygget. Dermed går skolen fra fire til tre afdelinger. De to andre ligger i Odden (26) og Egebjerg (83).

 • Kalundborg

Rørby Skole (62) fik fælles skoleleder med Hvidebækskolen (279) i 2012. 1. februar i år fik skolen sin egen leder. Dermed har alle skoler i kommunen egen skoleledelse.

 • Assens

Heldagsskoletilbuddet Brahesholm (10) overgår fra Unge-enheden til Assens Ungdomsskole.

 • Fredericia

Specialskolen Frederiksodde Skole (190) ligger på to matrikler. På grund af pladsmangel opsættes midlertidige pavilloner 150 meter fra den ene matrikel. At det ikke sker på selve matriklen, skyldes, at det ville overstige bebyggelsesprocenten.

 • Haderslev

Specialskolen Louiseskolen (221) går fra fem til fire matrikler, da afdelingen for børn og unge med omfattende følelsesmæssige og sociale vanskeligheder (6) i Stevelt nedlægges.

 • Ringkøbing-Skjern

Amagerskolen (339) og Kirkeskolen (481) i Skjern lægges sammen. De to skoler fik fælles ledelse i august 2021 og bliver altså nu til én skole med navnet Skolen i Skjern. Om seks-syv år samles skolen på Amagerskolens matrikel.

 • Ikast-Brande

Skolefællesskabet Blåhøj Skole (65) og Dalgasskolen (332) i Brande lægges sammen med Artium Skole (610) i Brande til én skole med tre afdelinger.

 • Syddjurs

Ebeltoft Skole (352) går fra to til en matrikel. Skolen blev dannet i 2012 ved en sammenlægning af Skelhøjskolen og Toftevangskolen. Til august samles eleverne på den tidligere Toftevangskolen, som i dag rummer 0. til 5. klasse (289) og er ved at blive bygget om. Anledningen er faldende elevtal. Det falder dog mindre end forventet.

Tidligere beslutninger

 • Frederiksberg

I 2021 blev Behandlingsskolen Christianskolen (20) og specialskolen Skolen ved Nordens Plads (220) lagt sammen til en skole på to matrikler. Det blev samtidig besluttet, at Frederiksberg Ungdomsskole skulle flytte fra Skolen ved Nordens Plads, men ikke hvornår og hvorhen. Men allerede 1. august samme år flyttede ungdomsskolen til Tre Falke Skolen.

 • Høje-Taastrup

Charlotteskolen (387) og Hedehusene Skole (422) flyttede efter efterårsferien i 2021 ind i Læringshus Nærheden som en samlet skole.

 • Ishøj/Vallensbæk

Specialskolen Kirkebækskolen (62) ligger i Vallensbæk Kommune og blev indtil 1. januar 2022 drevet af Ishøj Kommune, som så varetog det specialiserede område for nabokommunen. Nu står Vallensbæk selv for driften. Indtil sommeren 2001 lå skolen i Bagsværd med navnet Skolen på Taxvej og hørte under det daværende Københavns Amt.

 • Skive

Krabbeshus Heldagsskole (92) blev 1. oktober 2021 slået sammen med centerklasserne (18) på Ådalskolen (220) i Skive. Skolen fortsætter med elever på begge matrikler.

Fremtidige nedlæggelser og sammenlægninger

 • Hillerød

Hillerød Dagbehandlingsskole (37) blev til ved en sammenlægning af Store Dyrehave Skole og Ullerødskolen i 2019. Skolen underviser normalt begavede elever med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Planen er at samle skolen på én matrikel for at gøre arbejdstid og anden drift mere økonomisk. Det bliver enten i en af de nuværende afdelinger eller på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup. Der er ikke sat årstal på, hvornår det sker.

 • Ringkøbing-Skjern

Hvide Sande Skole (324) består af afdeling Fjord (111) med 0. til 3. årgang og afdeling Skolevej (213) med 4. til 9. årgang. Afdeling Fjord nedlægges, når afdeling Skolevej er udbygget til at kunne rumme alle elever i 2024.

 • Aarhus

Elev Skole (185) nedlægges i efteråret 2024, og eleverne overføres til en nybygget skole i den nye bydel Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu.

Nye skoler

 • Høje-Taastrup

Ole Rømer-Skolen (483) samlede i august 2021 sine elever på én matrikel. Primo 2023 flytter afdeling Selsmosen (114) tilbage til det nybyggede Børne- og Kulturhus i Taastrupgård.

 • Halsnæs

I januar 2023 rykker Frederiksværk Skole (424) ind i en ny skole. Den nuværende skole har skimmelsvamp i kælderen. Det er planen, at skolen skal sælges, men det er endnu ikke politisk besluttet.

 • Faxe

Specialenhederne Skolen ved Skoven (13) i Førslev, Øen på Sofiendalskolen i Haslev (69) og Centerklasserne på Østskolen Karise (27) hører under Midtskolen. De samles nu i en selvstændig skole med navnet Specialskolen (109). Derefter består Midtskolen af almenafdelingerne Sofiendalskolen i Haslev (291), Møllevangsskolen i Rønnede (319) og Bavneskolen i Dalby (324).

 • Nordfyn

Heldagsskolen (33) i Hjadstrup ved Otterup, specialafdelingen Regnbuen (28) på Bogense Skole, specialklasser fra Bogense Skole (8), Sletten Skole (26) og Søndersøskolen (9) og specialbørnehaven Tigerhuset (9) lægges sammen under navnet Nordfynsskolen. I 2024 samles eleverne fra Regnbuen og børnene i Tigerhuset i et nyt byggeri i Søndersø.

 • Aarhus

Stensagerskolen (250), som underviser elever med vidtgående specialpædagogiske behov, flytter i løbet af skoleåret 22/23 fra Viby til Tovshøjskolen i Gellerup. Tovshøjskolen blev nedlagt som almen skole i 2020 og er ved at blive bygget om.

Kommende skoler

 • København

I skoleåret 23/24 flytter Specialskolen ved Rosenvængets Hovedvej (65) fra Valby til Rosenvængets Hovedvej på Østerbro og bliver på sigt udvidet til 120 elever. Skolen opstod i 2018 som en afdeling til Frejaskolen (122), men blev en selvstændig skole i august sidste år. Skolen underviser normalt begavede elever med autisme eller ADHD.

I 2023 står Skolen i Nordøstamager (160) klar i Holmbladsgade med plads til 840 elever. Skolen har været i drift siden 2019 på Skolen på Amagerbro. Skolen på Nordøstamager er et foreløbigt navn.

I 2024 åbner Skolen i Kødbyen med plads til 840 elever. Skolen erstatter Gasværksvejens Skole (527), som ikke har plads til udvidelser.

I 2024 rykker Sluseholmen Skole (118) ind i nye bygninger med plads til 840 elever. Skolen åbnede i 2019 med elever i børnehaveklasse og fik i første omgang til huse i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen. I august 2020 flyttede skolen til pavilloner på Enghave Bryggen, hvor den bor, indtil den nye skole er bygget færdig.

I 2024 flytter Arenakvarterets Skole (234) - også kaldet Skolen på Hannemanns Allé - i Ørestad ind i en ny skole på Hannemanns Allé. Også denne skole vokser op nedefra og åbnede i 2020 med to børnehaveklasser på Kalvebod Fælled Skole. Sidste år flyttede skolen til pavilloner på Sigtelinjegrunden i Ørestad, hvor den skal bo, indtil den nye skole er klar.

I 2026 står en ny skole klar ved Torveporten i Valby. Skolen bliver den ene af tre afdelinger på Harrestrup Å Skole, hvor de to andre er nuværende Lykkebo Skole (565) og Kirsebærhavens Skole (597). Disse to skoler lægges sammen i år.

I 2027 åbner en ny skole i De Gamles By på Nørrebro. Skolen bliver en afdeling til Guldberg Skole, som så kommer til at ligge på tre matrikler.

I 2027 åbner en ny skole i Vejlands Kvarter på Amager

I 2027 åbner Skolen ved Levantkaj som den første af tre afdelinger på en ny skole i Nordhavn. De to andre følger efter planen i 2031 og 2048.

I 2028 ventes en ny skole at stå færdig i Bådshavnsgade i Sydhavnen, som skal byudvikles.

I 2030 ventes en ny skole at åbne på godsbaneterrænet ved Vesterbro, som skal byudvikles.

I 2035 ventes den første af to nye skoler på Refshaleøen/Lynetteholmen at stå klar. Der er ikke sat årstal på den anden skole.

 • Fredensborg

I 2025 flytter Nivå Skole (609) ind i en helt ny skole. Manøvren indledes til august, når afdeling syd med indskoling og mellemtrin (384) nedlægges, så der bliver plads til at bygge en ny skole til samtlige elever. Nivå Skole så dagens lys i 2011, da Nivå Centralskole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole blev lagt sammen. To år senere blev den tidligere Karlebo Skole lagt ind under Fredensborg Skole.

 • Aarhus

I efteråret 2024 ventes en ny skole at stå færdig i den ny bydel Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu. Eleverne fra Elev Skole (185) overgår til den nye skole, og Elev Skole bliver dermed nedlagt. Måske får specialskolen Langagerskolen i Viby en afdeling i bygningerne.

I 2025 flytter Ellehøjskolen (338) til en ny skole i Gellerup. Ellehøjskolen opstod i 2020, da Tovshøjskolen i Gellerup blev nedlagt og eleverne flyttet til den hidtidige Ellekærskolen i Hasle. Den nye skole har ikke fået navn endnu.

Omkring 2027-2028 ventes en tresporet skole at være klar i havnebydelen Aarhus Ø. Der er endnu ikke sat tidspunkt på byggestart og ibrugtagning.

 • Ikast-Brande

I 2023 åbner en specialskole for elever med multiple fysiske og psykiske handicap i svær grad. Skolen skal dele bygning med et specialdagtilbud i Ikast. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være selvstændig eller en afdeling af Ikast Østre Skole.

“Medarbejderne omtaler allerede specialskolen som vores skole, men vi får en opgave med at sikre, at skolens tre afdelinger får et tilhørsforhold til hinanden”, siger centerchefen.

Større sammenlægning på Nordfyn

Nordfyns Kommune har samlet specialklasserækkerne fra tre almenskoler, en specialbørnehave og en heldagsskole under navnet Nordfynsskolen.

“Vi vil opnå synergi ved at samle personalet under samme tag. Eller rettere sagt: Det bliver ikke samme tag, for eleverne bliver, hvor de er, men vi får en skole, som er tydelig i sit udtryk”, siger skole- og dagtilbudschef Gitte Høj.

Der kan blive rokeret på eleverne, når specialbørnehaven og de svageste elever kognitivt og fysisk om to år samles i en ny bygning i Søndersø.

“Eleverne skal gå i skole så tæt på almenområdet som muligt. Derfor vil Nordfynsskolens andre tilbud fortsat ligge på almenskoler, men enhederne må ikke være for små. Der skal være et vist antal elever hvert sted for at sikre stabilitet og de nødvendige kompetencer blandt personalet, så med tiden får vi sandsynligvis en specialskole med færre enheder”, forudser Gitte Høj.

Også i Skive skal der flyttes rundt på elever. Her blev centerklasserne på Ådalskolen lagt sammen med Krabbeshus Heldagsskole den 1. oktober 2021. Centerklasserne er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, mens heldagsskolen underviser elever med autisme.

“Heldagsskolen er normeret til 60 elever, men vi har 92, og vi har ikke mulighed for at udvide skolen. Derfor flytter vi cirka 30 elever til centerklasserne på Ådalskolen”, fortæller skoleleder Jakob Holten Olsen.

Det er for tidligt for ham at sige noget om fordelene ved sammenlægningen, da skiftet knap er på plads.

“Agendaen har været, at vi har brug for mere plads til eleverne med autisme, men vi er nysgerrige på, om vi kan inkludere nogle af dem i almenundervisningen på Ådalskolen”, siger Jakob Holten Olsen.

Ledelsen er tæt på

Ninna Fjordbak har undervist elever med ADHD i 18 år. Først på Bagterpskolen i Hjørring, og da kommunen i 2015 samlede sine specialtilbud i Hjørringskolen, fulgte hun med over. Men stadig med almenskolen som fysisk arbejdsplads.

“Vi havde lidt startvanskeligheder, for hvem skulle betale, når jeg tog papir i administrationen? Da vi fik på plads, at Hjørringskolen skal betale almenskolen for alle serviceydelser, behøvede vi ikke at længere at bekymre os om det”, fortæller Ninna Fjordbak, som også er tillidsrepræsentant.

I dag er hendes største bekymring, om politikerne skulle finde på at føre specialklasserne tilbage til almenskolerne. Det er dog ikke noget, hun har hørt rygter om.

“Vi har været igennem en rivende udvikling, siden vi blev selvstændige. Vi fik en skoleleder, som synes, det er spændende at arbejde med elever med særlige behov, så vi er blevet meget mere specialiserede. På en stor skole er der mange andre opgaver, der skal løses, hvor vi har vores ledelse tæt på”.

Målrettet rekruttering af lærere

Det er en fordel at være sin egen organisation, for så er man sikker på, at økonomien går til de børn, den er tiltænkt, understreger Ninna Fjordbak. Selvstændigheden betyder også noget for rekruttering af personale.

Skoleændringer 2022 kommune for kommune

“Når Bagterp havde lærere i overskud i almenafdelingen, var det let at flytte en lærer over og dække et hul hos os. Men det udvander specialiseringen. I dag søger vi lærere, som er kvalificerede til at undervise lige netop vores elever. Det er afgørende for, at de udvikler sig og har det godt i skolen”.

Hjørringskolen består af syv afdelinger fordelt på fem matrikler. Afdelingerne er delt op efter elevernes diagnoser og udfordringer. Alligevel oplever Ninna Fjordbak det som én skole.

“Vi har ikke et dagligt samarbejde, men vi holder møder på tværs af matriklerne, og vi sparrer med hinanden virtuelt, når vi har elever med udfordringer, som overlapper forskellige særlige behov. Og så kan vi godt lide at besøge hinanden”, siger hun.