Eleverne i Aalborg Kommunes 8. og 9. klasse blev spurgt om deres oplevelse af testene i 2019. Den tekniske opbygning af testene er nu midlertidigt ændret, ind til helt nyudviklede test i læsning og matematik kan tages i brug.
Eleverne i Aalborg Kommunes 8. og 9. klasse blev spurgt om deres oplevelse af testene i 2019. Den tekniske opbygning af testene er nu midlertidigt ændret, ind til helt nyudviklede test i læsning og matematik kan tages i brug.

Nationale test: Tre ud af fire elever oplever ikke bedre læring

En gruppe forskere har undersøgt elevernes oplevelse med de oprindelige nationale test og konkluderer, at de ikke som politisk tænkt understøtter elevernes læring.

Publiceret Senest opdateret

Lektor, ph.d. Christian Lindholst,  læge Søren Valgreen Knudsen, Aalborg Universitet, og konsulent Tobias Bøgeskov Eriksen, Aalborg Kommune, har fået udgivet en videnskabelig artikel om elevernes oplevelse af de nationale test. Via spørgeskemaer og fokusgrupper har de interviewet de unge, der gik i 8. eller 9. klasse i Aalborg i 2019 og dermed havde oplevet de nationale test igennem deres skoletid. Vel at mærke de såkaldt adaptive test, som nu er erstattet af en overgangsløsning, ind til nye test bliver udviklet. 

I en artiklen konkluderer de blandt andet, at: 

 • Tre ud af fire elever oplevede enten ikke nogen, relativt lidt eller var i tvivl om, hvorvidt deres deltagelse i de nationale tests var med til at styrke eller udvikle deres færdigheder i de pågældende fag.
 • En ud af fire oplevede i en eller anden grad et betydende læringsudbytte.
 • At der var en stor variation i, hvordan eleverne oplevede deres læreres tilgang til de nationale test. Jo mere positiv, eleverne oplevede, at lærerne var overfor testen, des større engagement lagde de i testen, og des større læringsudbytte havde de af testen.
 • "Vores undersøgelse sætter generelt spørgsmålstegn ved, om de nationale tests, som de har været tænkt fra centralt politisk hold, kan være med til at forbedre elevernes læringsrejse", siger Christian Lindholst i en artikel på universitets hjemmeside.
  "Trukket lidt hårdt op kan man sige, at vores undersøgelse viser, at eksperimentet med de nationale test fremstår som mislykket i forhold til de større uddannelsespolitiske og styringsmæssige ambitioner, der er fremvokset over tid".

  De dygtigste i klassen, som også har lærere, der er positive over for de nationale test, oplever dog en positiv effekt af testene.

  "Men på den måde har testene også understøttet en mere elitær ideologi mere end en egalitær ideologi", mener Christian Lindholst.

  Han har dette budskab til dem, der nu skal i gang med at udvikle nye testformer: "Skal man udrulle nye digitale teknologier i så stort et omfang og til centraliserede formål inden for uddannelsesområdet, skal de, for at få succes og opleves som meningsfulde, kunne tilpasses til de lokale forhold og relationerne mellem lærere og elever. Dertil skal man være varsom med at anvende teknologierne til flere forskellige formål, herunder sammensmelte lokalt definerede læringsbehov og centralt definerede styringsbehov, som det har været tilfældet med de nationale test".

Powered by Labrador CMS