171 folkeskoler udvalgt til strejke: Se om din skole er iblandt

5516 lærere på 171 folkeskoler fordelt på 10 kommuner er udvalgt til at skulle strejke, hvis ikke det lykkes parterne at blive enige om en aftale. Se danmarkskortet over strejkeudtagne skoler her. Opdateret med strejkevarsel for skoleledere og for ansatte i regionerne.

Publiceret

De 10 udvalgte kommuner

Ballerup

Gentofte

Kalundborg

Haderslev

Herning

Høje-Taastrup

Nyborg

Silkeborg

Vejen

Aalborg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forhandlingsfælleskabet sender i dag deres strejkevarsel til KL, og i den forbindelse får de kommunalt ansatte, der skal stå klar til at gå i strejke, hvis ikke forhandlingerne i Forligsinstitutionen munder ud i en aftale, i dag besked.  

Det har længe været meldt ud, at de offentlige fagforeninger hver især ville udvælge 10 til 15 procent af deres medlemmer.

Og nu er Danmarks Lærerforening klar med en liste over, hvilke folkeskolers lærere, der skal gøre sig klar til en mulig strejke.

5516 lærere på 171 folkeskoler fordelt på 10 kommuner har i nat eller tidligt i morges fået beskeden om, at de skal stå klar til at strejke.

Af de 10 kommuner er Aalborg Kommune den kommune med flest folkeskoler. Her skal lærere på 48 skoler nedlægge arbejdet, hvis parterne ikke kan blive enige.

Tilføjet kl.11:12: Ikke kun lærerne, men også overenskomstansatte  mellemledere i folkeskolen og i ungdomsskolen er omfattet af strejkevarslet for de 10 kommuner, idet Skolelederforeningen for første gang i historien har valgt at varsle strejke.

Desuen er der varslet konflikt for en enkelt DLF-arbejdsplads i Regionerne, nemlig Region Hovedstadens specialskole Geelsgårdskolen i Virum. Skolen er landsdækkende specialtilbud for elever med funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter.

OK18: En strejke kan blive til en lockout

Skoler i Zieglers kommune skal strejke

Også lærerne på Høje-Taastrups 10 folkeskoler har fået beskeden om, at de skal nedlægge arbejdet, hvis forligsmand Mette Christensen ikke kan lykkes med at få parterne til at indgå en aftale.

Det overrasker langt fra den lokale lærerkredsformand Heidi Yoma Rasmussen.

Få svar dine på spørgsmål om konflikt 

"Der er ingen grund til ikke at spille strategisk klogt. Det gælder om at spille klogt og bruge medlemmernes penge mest fornuftigt, så der skal naturligvis vælges efter, hvad, vi tror, har den største effekt"."Det kommer ikke bag på mig. Vi deler jo kommune med KL's topforhandler Michael Ziegler, som er borgmester her. Så det er jo en måde at lægge et pres på ham", siger hun og fortsætter.

Vejen: Vi har ikke kunnet få en lokalaftale

De involverede lærere har i en personlig mail fra Danmarks Lærerforening fået beskeden om, at de er udtaget til strejke. Og den besked har lærerne i Vejen også fået.

Heller ikke her overrasker det den lokale formand.

"Vi er en af de eneste kommuner, hvor de kommunale politikere har sagt, at de ikke vil lave en lokal arbejdstidsaftale med lærerne. Det har man holdt på siden, Lov 409 blev indført, selvom vi har forsøgt at få lavet en aftale", fortæller Birthe E. Cramon.

Vejen-borgmester: "Vi vil ikke indgå en lokalaftale" 

En mulig strejke vil tidligst kunne træde i kraft onsdag den 4. april. Forligsmand Mette Christensen har dog mulighed for at forlænge forhandlingerne med to gange 14 dage, hvis hun vurderer, at videre forhandlinger kan føre til en aftale.

 

Opdateret kl. 06:50: Antallet af lærere på de udvalgte skoler var ved en fejl angjort til 1556. Det rettelige antal er 5516. 

Powered by Labrador CMS