"Hvis der ikke er afsat resurser til forberedelse og efterbehandling, så er det muligt, at man kan lave nogle "festlige" timer, men man vil derved være i fare for at reducere musikfaget til "underholdning" eller "en god oplevelse", står der i rapporten, som lektor på UCC Syd Anne Marie Okkels står bag.

Gode råd til samarbejde med musikskolelærerne

Er der afsat tid til planlægning og efterbehandling af undervisningen, er der store potentialer i samarbejde mellem folkeskolelærere og musikskolelærere, viser et nyt udviklingsarbejde, som UC Syd i samarbejde med fire sønderjyske kommuner står bag.

Publiceret
I rapportens tredje del kan lærere finde guidelines, inspiration og gode ideer til undervisning og samarbejde med musikskolelærere - (find link til rapporten til højre for denne artikel).

Få det bedste samarbejde medmusikskolelærerne

Samarbejdet mellem musikskolelærer og folkeskolelærer fungererbedst når:

Folkeskolelærer og musikskolelærer sammen har udarbejdet endetaljeret og gennemdiskuteret undervisningsplan med en klarrollefordeling.

Underviserne har en intern løbende kommunikation iundervisningens gennemførelse

Folkeskolelæreren forestår klasserumsledelsen

Musikskolelæreren træder i karakter som musiker allerede iførste time i undervisningen

Musikskolelærerens bidrag til undervisningen fokuseres på atvære en kunstnerisk resurse

Begge professioner er aktive i undervisningen og understøtterhinanden

Folkeskolelæreren forbereder og efterbehandlermusikskolelærerens deltagelse i undervisningen med eleverne.

I rapportens tredje del findes guidelines, inspiration og ideertil undervisning og samarbejde - find rapporterne via link tilhøjre for denne artikel. 

(Kilde: "1+1=3 Et udviklingsarbejde med fokus på samarbejdetmellem folkeskolelærere og musiklærere).

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I den nye folkeskolereform er det et krav, at folkeskoler og musikskoler arbejder tættere sammen. Derfor har lektor Else Maria Okkels fra UC Syd stået i spidsen for at samle erfaringer om samarbejdet i Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg i projektet "1+1=3".

"I projektet har vi undersøgt, hvordan folkeskolelærernes pædagogisk-didaktiske kompetencer og musikskolelærernes professionelle musiske kompetencer kan befrugte hinanden, så én plus én giver tre, hvilket også er udviklingsarbejdets titel. De to professioner kan noget forskelligt, og bør derfor også have forskellige roller i undervisningen", lyder det fra Else Marie Okkels.

 

To professioner giver nye muligheder

Hun understreger, at netop de to professioners forskellighed giver nye muligheder for eleverne.

"Folkeskolelæreren kender eleverne, er ofte god til klasserumsledelse og er vant til at tænke pædagogisk-didaktisk. Musikskolelæreren er ofte professionel musiker og får i samarbejde med folkeskolelæreren mulighed for at bringe den kunstneriske dimension ind i undervisningen og derved bidrage til elevernes æstetiske dannelse. Det er en fantastisk mulighed, men det kræver god planlægning, for at samarbejdet kan lykkes".

I projektet i de fire kommuner vurderer lærerne, at elevernes læringsudbytte er højt, og at der nås et langt højere niveau, når musikskolelæreren bringer sine kompetencer ind i undervisningen.

Samarbejde udvikler lærerne

Rapporten konkluderer, at samarbejdet kan højne kvaliteten af undervisningen både i den faglige undervisning, men også i den understøttende undervisning. Og både elever og lærere får noget ud af samarbejdet.

"Eleverne har været topmotiverede og koncentrerede i undervisningen, og folkeskolelærerne har givet udtryk for, at de mange gange når et langt højere niveau, når musikskolelæreren deltager. Både musikskolelærerne og folkeskolelærerne har givet udtryk for, at de også selv har fået meget faglig udvikling ud af samarbejdet, så der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler rummer et rigtig stort potentiale både for underviserne og for eleverne", siger Else Marie Okkels.

Tid koster penge                    

I udviklingsarbejdet er der ikke taget højde for, hvor mange penge skolerne bruger på samarbejdet. Men i konklusionen slår Else Marie Okkels fast, at hvis et samarbejde skal give de gode resultater, så kræver det tid til både at planlægge og efterarbejde den fælles undervisning - både hvis det gælder faget musik og musik i den understøttende undervisning.

"Hvis der ikke er afsat resurser til forberedelse og efterbehandling, så er det muligt, at man kan lave nogle "festlige" timer, men man vil derved være i fare for at reducere musikfaget til "underholdning" eller "en god oplevelse", står der i rapporten (se link til højre).