Arbejdstid
6   47

Arbejdstidskommission: Sådan ser kommissions-medlemmerne deres opgave

Tirsdag præsenterede kommissionsformanden de fem personer, der skal bistå ham i arbejdet med at komme op med anbefalinger til nye arbejdstidsregler til lærerne. Her giver alle fem deres bud på, hvad de kan bidrage med i kommissionsarbejdet.

Kommissionsformand Per B. Christensen skal arbejde sammen med en højesteretsdommer, en skolechef, en professor, en forskningschef og en lærer.

Artiklen fortsætter under banneret

Udover medlemmerne får formanden et sekretariat bestående af en sekretariatsleder og to halve stillinger. Lærerne og KL har i alt afsat ni millioner til kommissionen.

Folkeskolen.dk har spurgt kommissionens fem medlemmer, hvad de hver især mener, at de kommer til at bidrage med.

 

Lærer Gitte Grabov 

(Bagsværd Skole, læringsvejleder, læsevejleder, medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål, medlem af arbejdsgruppen for de lempede Fælles Mål på læringsplatformene 2018. Folkeskolelærer siden 1994)

Hvad forestiller du, at du kan bidrage med under kommissionsarbejdet?

"Jeg forestiller mig, at jeg kan bidrage med at skabe en større forståelse for lærernes arbejdssituation og betydningen af de rammer, vi arbejder under i praksis. Jeg er den i gruppen, der er tættest på virkeligheden ude i klasselokalet, så mit udgangspunkt vil være at finde veje og løsninger, der understøtter lærerens praksis bedst muligt".

Hvad forventer du dig af kommissionsarbejdet?

"Jeg forventer, at vi alle mødes med en intention om at se på mulighederne i stedet for begrænsninger og finde konstruktive løsninger med fokus på, hvordan vi skaber størst mulig kvalitet i undervisningen, og den bedst mulige folkeskole".

 

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs 

(Dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i Justitsministeriet)

Hvad forestiller du, at du kan bidrage med under kommissionsarbejdet?

"Der skal nok undervejs blive brug for bidrag om de mange arbejdsretlige og lovtekniske spørgsmål, der kan opstå, hvis man skal anbefale mulige overenskomstbaserede ordninger, der kan virke efter hensigten. Og så har jeg da selv i nyere tid haft 3 børn igennem folkeskolen med den erfaring, det kan give!"  

Hvad forventer du dig af kommissionsarbejdet?

"Et grundigt, kvalificeret og kreativt forsøg på at finde brugbare løsninger på det, der er blevet omtalt som en gordisk knude".   


Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen
 

(Vejle kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet UC Lillebælt, som uddannelseschef på lærer - og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer)

Hvad forestiller du, at du kan bidrage med under kommissionsarbejdet?

"Jeg kan bidrage med en viden og erfaring med ledelse i skole - og uddannelsesverdenen, hvor samarbejdet omkring rammer for de fagprofessionelles opgaveløsning har haft og har en central betydning og fokus. Det betyder blandt andet, at jeg kan bidrage med både at identificere udfordringer, men også pege på mulige veje at gå i en forståelse af rammer for arbejdet, der fokuserer på kerneopgaven".

Hvad forventer du dig af kommissionsarbejdet?

"Jeg forventer et vigtigt samarbejde både internt i kommissionen, men lige så meget med skolens vigtige aktører, der fører frem til gode anbefalinger, der peger fremad og understøtter skolens udvikling".

 

Professor Lotte Bøgh Andersen 

(Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hun er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i både offentlige og private organisationer. Senest var hun fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen)

Hvad forestiller du, at du kan bidrage med under kommissionsarbejdet?

"Mit fokus er på motivation, ledelse og værdiskabelse for samfundet og borgerne - i denne sammenhæng selvfølgelig de børn i folkeskolen, det ultimativt handler om. Jeg kan inddrage viden og erfaringer fra både ledelsesforskningen og ledelseskommissionens arbejde, og jeg har også selv forsket specifikt i, hvordan ledelse hænger sammen med lærernes opfattelse af arbejdstidsreglerne og ultimativt deres motivation".

"Derudover kan jeg være med til at understøtte, at kommissionen får lavet de analyser, der skal til for at komme med velfunderede anbefalinger. Det handler om at foreslå styringsmæssige rammer, der fremmer arbejdet med læring og trivsel i folkeskolen".

Hvad forventer du dig af kommissionsarbejdet?

"Jeg har høje forventninger i den forstand, at kommissionen har mulighed for at bidrage til et godt samspil mellem medarbejdere, ledere og arbejdsgivere, ikke bare på folkeskoleområdet, men helt generelt i den offentlige sektor".

"Jeg håber, at vi først vil skaffe os det nødvendige grundlag for nytænkning, gerne ved at undersøge de skoler, kommuner og lande, der lykkes særligt godt med dette samspil. Derudover håber jeg, at processen kan blive åben og inddragende. Dialog var en vigtig del af ledelseskommissionens arbejde, og det gav anbefalingerne et langt mere sikkert fundament. På den baggrund forventer jeg, at arbejdstidskommissionen vil lykkes med at komme med et forslag, som alle parter kan se sig selv i".

 

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen 

(Via, Ph.d., har omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere bøger og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange råd og udvalg).

Hvad forestiller du, at du kan bidrage med under kommissionsarbejdet?

"Først og fremmest ydmyghed over for opgavens betydning og kompleksitet. Lydhørhed over for alle skolens centrale aktører i processen, så det bedst mulige grundlag kan tilvejebringes. Indsigter i de udfordringer, der præger skolernes dagligdag, herunder rammer, der kan understøtte god undervisning samt samarbejde mellem skolens aktører".

"Forståelse for de mange forskellige typer af interesser, der er i spil og betydningen af at holde fast i den bedst mulige faglige og pædagogiske linje".

Hvad forventer du dig af kommissionsarbejdet?

"Tilvejebringe et grundlag, der kan bringe skolerne på det bedst mulige spor. Et bedre spor end nu. Det kræver ikke et langsommeligt, men tålmodigt og grundigt forarbejde, hvor der lyttes til erfaringer fra lærere og ledere".

"Forhåbningen og ambitionen er, at arbejdet resulterer i, at skolen får de bedst mulige rammer. Det kræver igen et velfungerede samarbejde internt i kommissionen samt et tæt samarbejde med skolerne undervejs i processen. Begge dele, tror jeg, vil lykkes".

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ