OK15
43   1190

Lærerforeningen forbereder sag mod KL

Ifølge den nye overenskomst skal skolelederen drøfte tiden til forberedelse med hver enkelt lærer, mener Danmarks Lærerforening. Kommunerne er ikke forpligtet til at sætte timetal på lærerens forberedelse, siger arbejdsgiveren KL. DLF er derfor gået i gang med at forberede en fagretlig sag mod KL.

Spørgsmålet om tid og opgaver i overenskomsten fra forår 2015 er nu blevet årsag til en heftig strid mellem KL og DLF. De to parter har to forskellige udlægninger af, hvad der står i det papir om lærernes arbejdstid, som under navnet Bilag 1.1 er en del af den nye overenskomst.

KL har sendt et brev til alle kommuner, hvor meldingen er, at når skolelederne drøfter opgaveoversigter med lærerne, er de ikke forpligtet til at sætte tid på det forventede omfang af lærernes opgaver - altså heller ikke tiden til forberedelse.  

Artiklen fortsætter under banneret

I brevet forklarer KL's chefforhandler og borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler det således;

"Der skal selvfølgelig være tid til at løse opgaverne. Derfor skal
leder og lærer i dialogen om opgaverne forholde sig til, at det også skal være muligt for læreren at løse de opgaver, der er rundt om undervisningen, herunder også at læreren har mulighed for at forberede sig. Men det er ikke det samme som, at kommunerne er forpligtet til at sætte et konkret timetal på forberedelsesopgaven", skriver Michael Ziegler til kommunerne.

Bondo: Tidsforbrug til forberedelse skal drøftes

Formand for DLF Anders Bondo Christensen er lodret uenig i den fortolkning.

Han mener, at KL's udmelding klart er i strid med punkt tre af de 15
punkter om arbejdstid, som indgår i Bilag 1.1. Derfor er DLF gået i gang med at forberede en fagretslig sag mod KL.   

"Vi synes, det står fuldstændigt klart i det, vi har aftalt. Der står,
at man skal drøfte 'det forventede tidsforbrug til forberedelsesopgaven og de øvrige opgaver'. Derfor er det også absurd, at KL skriver ud til kommunerne, at 'det er opgaven, der er i fokus og ikke tiden'", siger Anders Bondo med henvisning til ordene i KL's brev.

Overenskomstteksten

"I drøftelserne af opgaveoversigten, Underbilag 2.1 § 5 stk 1 og 2,
indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver"

Fra pkt. 3, bilag 1.1 til aftale indgået
mellem KL og Lærernes Centralorganisation 15. februar 2015

 

Lærerne mister tillid til KL

Anders Bondo mener, KL's udmelding sætter pres på lærernes tillid
til KL som arbejdsgiver.

"Lærerne skal kunne tage en seriøs drøftelse med lederen om, hvor meget tid der kunne bruges på at forberede undervisningen. Det er nødvendigt. Ellers har man ikke taget deres dagligdag alvorligt", siger Anders Bondo. "Vi har i fællesskab med KL skrevet, at vi skal sikre størst mulig kvalitet i undervisningen, vi skal forbedre arbejdsmiljøet, og vi skal styrke den sociale kapital. Og det kræver, at man kan gå ind i en ordentlig drøftelse af skolelederens forventninger, og de udfordringer læreren står over for".

I brevet understreger Michael Ziegler, at KL under forhandlingerne om
overenskomsten gjorde det klart for lærernes forhandlere, at der ikke skal sættes timer på bestemte opgaver. Han skriver også, at KL "naturligvis bakker op om forliget, og at der i kommunerne er en positiv og konstruktiv dialog med DLF's kredse og tillidsrepræsentanter". Men han understreger, at lærernes arbejdstid reguleres af Lov 409.

Kredsformænd har sendt brev til KL

Har de medlemmer, der har stemt ja til overenskomsten så købt katten i sækken?

"Nej. Jeg har heller ikke købt katten i sækken. Jeg har skrevet under
på en aftale, hvor der i punkt 3 står, at i drøftelserne af opgaveoversigten "indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver". Og det vil vi nu forfølge fagretligt. Men det er da absurd, at vi skal bede om at få en afgørelse på, om det, at læreren skal have en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver betyder, at skolelederen skal fortælle læreren, hvor meget tid skolelederen forventer, at læreren skal bruge på forberedelsesopgaven", siger Anders Bondo.

Kredsformændene i Danmarks Lærerforening mødtes i går for at drøfte
udfordringerne. De sendte samlet et brev til KL's bestyrelse (se link til højre), hvor de opfordrer KL til at bakke op om punkt 3 i arbejdstidsbilaget. Anders Bondo håber, at KL ændrer mening, inden en fagretlig sag sættes i gang.

"KL har understreget igen og igen - også i forbindelse med den her sag -
at de står ved den aftale, vi har. Jeg synes også, de skal stå ved punkt 3. Det vil sende et rigtig godt signal til lærerne".

Lokale arbejdstidsforhandlinger fortsætter

Netop fordi KL understreger, at de står bag aftalen regner Anders Bondo
ikke med, at en fagretlig sag vil få betydning for de kommuner og lærerkredse, som lige nu forhandler om at indgå en lokal aftale. 

Han håber heller ikke, at lærerne, der i den kommende tid skal drøfte
næste skoleårs opgaveoversigt med skolelederen, kommer til at mærke tvisten mellem kommunernes og lærernes forhandlere.

"Jeg håber, at mens 'elefanterne' spilder tiden på tåbeligheder centralt,
så får man lokalt løst det her. Jeg kan ikke se, at der er nogen som helst
grund til, at skolelederne ikke skulle drøfte med lærerne, hvor meget tid de forventer, lærerne bruger på forberedelse. Det er sund fornuft, og det håber jeg får lov til at sejre". 

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ