... dengang for 20 år siden

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Stor - større - størst.

Et af brændpunkterne på hovedstyrelsesmøderne er stadig punktet om Speciallærerforeningens fremtidige placering på det organisatoriske plan. Diskussionen om et stort undervisningsforbund, et voksenforbund eller bevarelse af Speciallærerforeningen som selvstændig forening er langtfra afsluttet.

Formand Leif Sort har deltaget i de afholdte formandsmøder i Lærernes Centralorganisation. I dette forum undersøges mulighederne stadig for at danne et stort forbund af undervisere, og stemningen blandt de involverede organisationer er overvejende positiv. Dog ønsker Landsforbundet Voksen- og Ungdomsundervisere, LVU, fortsat at satse på et voksenforbund.

aviS 81 nummer 6, september 1990

Velkommen!

Planlægningen af den nye uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom er i gang.

Det er noget, der i høj grad vedkommer alle husholdningslærere, fordi det på lidt længere sigt får afgørende betydning for vort fags udvikling. Vi kan ikke overlade det til seminarierne og de nye bestyrelser alene at udvide og indholdsbestemme uddannelsen. Vi »gamle« husholdningslærere er dem, der har de erfaringer - både fra uddannelsen og fra arbejdsmarkedet - der er nødvendige for at forme en uddannelse, man kan leve af.

Vi har pligt til - i samarbejde med seminarierne - at bestemme, hvordan en ernærings- og husholdningsøkonom skal se ud.

Husholdningslæreren nummer 9, september 1990

Fleksibel tryghed.

»Den offentlige sektor er for stor. Den skal levere en bedre service til en lavere pris, og medarbejderne skal være veluddannede, velkvalificerede, motiverede, engagerede, begejstrede og glade«.

Sådan formulerede finansminister Henning Dyremose forleden sine tre hovedteser om den offentlige sektor. Af avisreportagerne fra mødet fremgår det, at ministerens tale var både underholdende og vittig. I praksis betyder det, at 100.000 stillinger i løbet af en meget kort årrække skæres væk.

Den slagfærdige minister lancerede, hvad han kaldte »en ny tryghed i ansættelsen«. De »gode« lærere skal have mere i løn, de »mindre gode« skal have mindre. Og hvis der er skoleledere, som ikke er i stand til at realisere dette nye »fleksible« system, så må de skiftes ud som et led i omstillingsprocessen!

Folkeskolen nummer 38, september 1990

Powered by Labrador CMS