Skal skolen blive endnu bedre, er det værd at lytte til uddannelsesforskningen, sagde Anders Bondo
Skal skolen blive endnu bedre, er det værd at lytte til uddannelsesforskningen, sagde Anders Bondo

DLF: Lad os samarbejde om at gøre skolen endnu bedre

Politikerne blev opfordret til at samarbejde med lærerne om skoleudvikling på et sagligt og forskningsmæssigt grundlag

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var vigtigt for DLF's hovedstyrelse at få sendt en opfordring fra kongressen til politikerne. Både dem, der er med i den nye regering og det nye Folketing, og dem i kommunerne og KL: Lad os samarbejde om at gøre skolen endnu bedre.

Lige så vigtigt var det at få sagt, at samarbejdet set med lærernes øjne skal foregå på et lødigt og sagligt grundlag. Nemlig med udgangspunkt i viden og forskning.

Grunden til at understrege det er, at politikere i de senere år i alt for høj grad har brugt skolepolitikken til at profilere sig, sagde DLF-formand Anders Bondo. »Og det kommer der ikke god skole ud af«.

Nej, skal skolen blive endnu bedre, er det værd at lytte til uddannelsesforskningen, tilføjede Anders Bondo. Og den slår fast, at en af de mest afgørende nøgler til høj kvalitet i skolen og stærk faglighed i undervisningen er dygtige og engagerede lærere.

Kun lærere skal undervise i skolen. Forskningen har også fundet ud af, hvad der kendetegner en professionel lærer, påpegede formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i DLF Dorte lange. Nemlig specielt tre færdigheder: Relationskompetence, didaktiske kompetencer og kompetencen til at lede en klasse. Når disse tre kompetencer spiller sammen, kommer der god undervisning ud af det.

»Forudsætningen for, at undervisningen bliver en succes, er, at læreren kan skabe relation til såvel den enkelte elev som hele klassen, så alle retter deres opmærksomhed mod det, der skal læres«, sagde Dorte Lange.

Og netop dét kan den professionelle lærer, tilføjede Dorte Lange. Ingen andre faggrupper har i deres uddannelse tilegnet sig disse tre kompetencer og trænet dem. Det er noget ganske unikt for lærerprofessionen, understregede hun.

»Derfor er det selvfølgelig også lærere, der skal stå for undervisningen i folkeskolen«, tilføjede hun.

Når det er nødvendigt at understrege denne selvfølgelighed, skyldes det, at politikere for tiden udmelder vidtløftige ideer om helhedsskoler, aldersintegreret indskoling og andre skoleformer, hvor forholdet mellem leg og læring og undervisning ikke er tænkt ordentlig igennem, anførte Dorte Lange og Anders Bondo.

Det er den bagvedliggende grund til, at hovedstyrelsen ønsker at signalere det dobbelte budskab: At lærerne gerne vil samarbejde med regering og kommuner om at gøre skolen endnu bedre, men at det skal ske på et sagligt grundlag.

Og det saglige er, at lærere står for undervisningen, mens de øvrige personalegrupper i skolen står for det, de er uddannet til, sagde Dorte Lange.

BUPL går på strandhugst i lærerjob. Flere delegerede kom med eksempler på skoler, hvor skolepædagoger underviser.

»Nu må det altså stoppe. Jeg mener, at vi må melde klart ud til BUPL, at de går på strandhugst i vores stillinger, og det er ganske urimeligt, når man tænker på, at vi har så mange nyuddannede, der ikke kan få et job, som de brænder for at udføre«, sagde formand for Glostrup Lærerforening Lene Jensen.

Hun opfordrede DLF-formanden til at gøre det klart for BUPL, at det er lærere og kun lærere, der står for undervisningen i folkeskolen.

Anders Bondo Christensen sagde, at DLF og BUPL allerede har en aftale om, at de to organisationer skal respektere hinandens faggrænser, og at han også fremover vil holde BUPL fast på denne aftale.

»Jeg vil fortsat konsekvent sige det til BUPL, når de opfører sig uacceptabelt i forhold til den gensidige respekt, der skal være«, lovede Anders Bondo. |

Powered by Labrador CMS