DLF satser på arbejdsmiljøet

»Aldrig har lærerne haft det hårdere end nu« og »Kongressen skal vedtage noget om arbejdsmiljø«, citerede formand for DLF's organisationsudvalg Astrid Schjødt Pedersen, der opfordrede til, at der gøres noget for at bedre arbejdsmiljøet

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærernes arbejdsmiljø skal styrkes og gøres til et profileret og synligt satningsområde for DLF. Det vedtog kongressen efter en længere debat.

Formand for DLF's organisationsudvalg Astrid Schjødt Pedersen havde en citatsamling med: »Aldrig har lærerne haft det hårdere end nu«, »Kongressen skal vedtage noget om arbejdsmiljø« og »Vi skal sende klare og utvetydige signaler til arbejdsgiverne om deres ansvar« var citater fra hendes bunke. Og de delegerede supplerede flittigt med erfaringer hjemme fra skolerne.

Kongressen vedtog også en udtalelse, hvor man understreger, at det er arbejdsgivernes ansvar, at lovgivningen overholdes, og at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt.

»Begrebet arbejdsmiljø udløser mange associationer. Hånden på hjertet, hvem af jer tænker først og fremmest på arbejdsglæde, tillid, overskuelighed, sikkerhed, sundhed, samarbejde, god ledelse og faglig stolthed?« spurgte hun.

»Nogle tænker først og fremmest på skimmelsvampe og utidssvarende bygninger, andre tænker stress, arbejdsbelastning, vold og trusler«, sagde Astrid Schjødt Pedersen.

»Jeg ved godt, at effekten af at stå her på kongressens talerstol og stille krav til arbejdsgiverne måske er til at overse. Derfor er det nødvendigt, at det ikke kun bliver ord, men at vi sætter endnu mere handling bag ordene«, sagde hun og inviterede samtidig den nye samlede lederforening til et nært samarbejde om at styrke indsatsen på området og samarbejdet mellem leder, tillids- og sikkerhedsrepræsentant.

Invitationen blev grebet af lederne, der sagde ja tak til fælles initiativer.

»Vores medlemmer skal præstere undervisning i verdensklasse. Det kræver som minimum et godt arbejdsmiljø«, sagde Astrid Schjødt Pedersen og nævnte problemer med fysisk dårlige rammer, uigennemtænkte politiske initiativer, manglende opbakning og usaglig kritik. Presset på arbejdsgiverne for at handle må øges.

»Det er ikke jammer og ynkelighed fra lærernes side. Det er sund fornuft og ansvarlighed«.

»På Fyn inviterer vi sikkerhedsrepræsentanterne til konference, og vi betaler for deres kurser, selv om vi godt ved, at det er arbejdsgivernes forpligtelse. Men sikkerhedsrepræsentanterne må hurtigt have et ordentligt grundlag for at kunne fungere, og der kan gå tid, før de får deres grunduddannelse«, sagde Steen Bak Henriksen fra Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde.

Han opfordrede DLF til centralt at give sikkerhedsrepræsentanterne en introduktion, når de er blevet valgt.

Hovedstyrelsesmedlem Vivi Hansen sagde, at det betyder noget at investere i sikkerhedsrepræsentanterne. Fordi det virkelig rykker noget, når tillidsrepræsentanten, sikkerhedsrepræsentanten og skolelederen arbejder sammen om skolens arbejdsmiljø. Det er erfaringen fra hendes kreds.

»Der er brug for stærke sikkerhedsrepræsentanter. Vi vil tage emnet med til det videre arbejde i arbejdsmiljøgruppen«, lovede Astrid Schjødt Pedersen.

Dokumentation er vigtig, når det gælder vold mod lærere. Det er derfor, DLF anbefaler medlemmerne at anmelde sager om vold og trusler, fremhævede hovedstyrelsesmedlem Henrik Billehøj. Sagerne tæller i statistikken, og det er blandt andet på baggrund af statistikkerne, at lovgivningen bliver udført, sagde han. Så der er absolut grund til at anmelde sagerne og skærpe opmærksomheden omkring dette, da undersøgelser på området viser, at skolelederne ikke er specielt flittige til at få anmeldt sagerne.

Anders Bondo var også på talerstolen med et løfte under debatten. Han var enig med Niels Lynnerup fra Herningegnens Lærerforening om, at DLF ikke må acceptere forringelser i arbejdstidsaftalen.

Niels Lynnerup havde i et indlæg talt om, hvordan lærerne bliver stressede af den lille gruppe af støjende elever, der er svære at undervise, om de stigende dokumentationskrav, og om at der skæres i antallet af lærere, så de tilbageværende må løbe hurtigere. »Hvis lærerne får forringet deres forberedelsestid, så kan vi virkelig tale om forringede vilkår«, mente han. Og det var der stor enighed om. |

Powered by Labrador CMS