Opstillingen af kandidater er i fuld gang

Der bliver kamp om pladserne i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Sidste frist for anmeldelse af kandidater er den 15. november, men allerede nu har 21 personer meldt sig til kampen om de 19 pladser

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I november-december skal Danmarks Lærerforenings medlemmer vælge 19 personer til hovedstyrelsen, og allerede nu er der mange kandidater - og flere kan komme til, for opstillingsfristen er først den 15. november.

Nye og halvnye kandidater. Syv eller otte af de siddende hovedstyrelsesmedlemmer stiller ikke op igen, og på nuværende tidspunkt har redaktionen kendskab til 11 nye kandidater - eller seks til 11, alt efter hvordan man definerer ny.

Ny pensionist. Lone Mygind Møller fra fraktion 4 har valgt at stoppe efter fire år. I stedet opstiller fraktionens Greta Jørgensen, 70, der har været suppleant for Lone Mygind siden 2006. Greta Jørgensen, der gik på pension som 60-årig, var tidligere medlem af kredsbestyrelsen i Rødovre Lærerforening og tillidsrepræsentant på Tinderhøj Skole. Hun har de sidste to år været kongresdelegeret. »Fraktion 4 har opnået pæne, gode resultater i den forløbne periode. Den indsats vil jeg fortsætte ved at arbejde for at få det forpligtende kredssamarbejde til at fungere og ved i det hele taget at prioritere pensionis­t­arbejdet højt«, siger Greta Jørgensen.Kredsformand fra Nordsjælland Dorte Lange, 46, er formand for Rudersdal Lærerforening. Hun er lige nu - for anden gang - i hovedstyrelsen som suppleant for Tina Taarsted, som har barselsorlov og ikke genopstiller. Dorte Langes bagland er hovedsageligt kredse i hovedstadsområdet. Hun er overenskomstansat. »Jeg stiller op, fordi vi skal være endnu bedre til at fortælle om alt det, lærerne har at byde på. I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger bliver vi nødt til helt at afskaffe Ny Løn. Den er en pestilens, som risikerer at underminere vores sammenhold. Jeg vil desuden arbejde for en ny arbejdstidsaftale, der sikrer resurser til undervisningsopgaven«, siger Dorte Lange.Kredsformand fra Herlev Bent Larsen, 54, har været formand for Herlev Lærerkreds siden 1980. Han var desuden formand for Københavns Amtskreds indtil 2006, hvor den blev nedlagt. Bent Larsen er uddannet fra Blaagaard Seminarium i 1977 og tjenestemandsansat. Han mener, at den kommende periode kommer til at stå i overenskomstens tegn. »Vi kan stå i en situation efter Overenskomst 08, hvor der skal følges seriøst op på hovedpunkterne løn- og arbejdstid. Arbejdstiden anser jeg for at være en af mine spidskompetencer. Derfor tror jeg, at jeg kan være med til at give stabilitet og overblik i hovedstyrelsen i en periode, der kan gå hen at blive ganske turbulent«, siger Bent Larsen.Tillidsrepræsentant fra Herning Niels Lynnerup, 36, er tillidsrepræsentant på Haderup Centralskole, overenskomstansat og medlem af styrelsen i Herningegnens Lærerforening. I den foregående periode har dette bagland være repræsenteret af først Ole Holdgaard, som forlod hovedstyrelsen for at blive skoleleder, og derefter af kredsformand Helen Sørensen. Niels Lynnerup er uddannet fra Skive Seminarium i 1995. Hans begrundelse for at stille op drejer sig blandt andet om lærernes omdømme. »DLF må gå forrest for at genvinde lærernes status. Et skridt i den rigtige retning kunne være, at den kommende overenskomst sikrer en mere attraktiv lønudvikling. Samtidig må det være af afgørende betydning for vores arbejdsmiljø, at vi får en arbejdstidsaftale, hvor der er en klar sammenhæng mellem undervisnings- og forberedelsestid«, siger Niels Lynnerup.Kredsformand fra Gladsaxe Henrik Poulsen, 57, var først suppleant for Jørgen Stampe, og siden 2005 for Jon Kowalczyk, der trådte ud af hovedstyrelsen. Henrik Poulsen er formand for Gladsaxe Lærerforening, tjenestemandsansat og blev uddannet i 1974. Han stiller op, fordi der er brug for, at lærerfagets status højnes. »Vilkårene for at være lærer i Danmark er blevet for ringe, og den kommende overenskomst bliver meget afgørende. Specielt i forbindelse med arbejdstid kan der blive problemer med at få en god aftale. Forringelser af lærernes forberedelsestid må afvises, og debatten om offentligt ansattes løn viser, at vi skal passe på ikke at blive overhalet venstre om af nogle grupper, der så får væsentlig meget mere i løn på vores bekostning«, siger Henrik Poulsen.Kredsformand fra Hvidovre Flemming Ernst, 52, er på 11. år formand for Hvidovre Lærerkreds. Han stillede også op for fire år siden, men blev ikke valgt. Flemming Ernst var dengang medlem af hovedstyrelsen i et år, da han kom ind som suppleant for Ernst Øxner, der døde midt i perioden. Flemming Ernst er overenskomstansat og uddannet fra Hellerup Seminarium i 1981. Han er formand for Medlemsforum Øst i Lærernes Pension og tovholder i kredssamarbejdet Hovedstaden Vest. »Med den erfaring, jeg har, kan jeg være med til at arbejde for, at lærerne får bedre arbejdsvilkår. I den kommende periode bliver lønspørgsmålet helt afgørende. Hovedstyrelsen må se på, hvordan den skaffer medlemmerne bedre løn. Det gælder ikke mindst de lærere, der bor i de områder af landet, hvor det er dyrest at bo«, siger Flemming Ernst.Kendt kritiker Niels Christian Sauer, 57, forsøger sig igen. Han var medlem af hovedstyrelsen i fire år, men kom ikke ind igen ved det sidste valg. I de forløbne år har han været særdeles aktiv i den skolepolitiske og pædagogiske debat, både i Folkeskolen, i de øvrige medier og på nettet, og også som formand for Socialdemokratisk Skoleforum, som han var med til at danne i foråret 2005. Han er tjenestemand og arbejder på Kalbyrisskolen i Næstved. I modsætning til de andre kandidater, som redaktionen indtil nu har kendskab til, har Sauer ikke en eller flere lokalkredse som politisk bagland. »I den kommende periode bliver kampen mod overbelastning af lærere det afgørende arbejdsfelt. Overbelastningen skyldes den regulære arbejdsmængde, manglen på overensstemmelse mellem mål og midler, hele diskussionen om unødvendig dokumentation samt det psykisk dårlige arbejdsmiljø. Jeg ser det som min opgave at søge at forankre DLF's politik i skolens daglige virkelighed hvad angår både de lange linjer og de aktuelle udfordringer«, siger Niels Christian Sauer.Speciallærer Leif Sort, 59, har det sidste år siddet i hovedstyrelsen, efter at Speciallærerforeningen af 1981 i januar fusionerede med DLF. Leif Sort er medlem af fagligt udvalg. Han er uddannet lærer fra Holbæk Seminarium og var formand for Speciallærerforeningen i alle de år, den eksisterede. Inden da var han medlem af hovedstyrelsen i Åndssvageforsorgens Lærerforening. Han stiller nu op til hovedstyrelsesvalget på lige vilkår med alle andre kandidater. »Jeg stiller op, fordi det er vigtigt, at specialpædagogikken og specialundervisningen får en tydelig plads i DLF's arbejdet nu, hvor strukturreform og snak om rummelighed sætter området under pres. Vi er kommet godt i gang med fusionen, men der er endnu et stykke vej. I den videre proces er det vigtigt, at specialunderviserne har et politisk talerør i hovedstyrelsen, og den opgave påtager jeg mig gerne«, siger Leif Sort.Ernærings- og sundhedsøkonom Ulla Maria Mortensen, 52, har siddet i hovedstyrelsen siden januar, efter at ernærings- og sundhedsbachelorernes fagforening, Formidlerne, i januar gik sammen med DLF. Her er hun medlem af pædagogisk udvalg. Ulla Maria Mortensen er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium, og hun stiller nu op til hovedstyrelsesvalget på lige vilkår med alle andre kandidater. Ulla Maria Mortensen var formand for Formidlerne, eller Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen, som fagforeningen tidligere hed. Inden da var hun ansat i Levnedsmiddelkontrollen, men hun har i øvrigt også en fortid som vikar i folkeskolen i hjemkundskab. »Jeg stiller op, fordi fusionen skal følges til dørs på alle niveauer i DLF. Min viden, erfaringer og netværk fra mange års engagement i organisatorisk arbejde skal komme medlemmerne til gode. Professionernes vilkår, uddannelsespolitik og udvikling af velfærd og sundhed er hjerteblod for mig«, siger Ulla Maria Mortensen.Kredsformand fra Århus, Gordon Ørskov Madsen, 41. I den foregående periode har århusianerne været repræsenteret af Tove Borch, som ikke genopstiller. Gordon Ørskov er overenskomstansat og har været med i kredsbestyrelsen siden 2000. Han blev formand to år efter. »Jeg stiller op, fordi lærerne skal have større frihed til at undervise professionelt i stedet for at bruge tiden på overdreven måling og dokumentation. Vi skal i et tættere samarbejde med andre faggrupper vise, at kvalitet kun kan opnås via tillid og bedre vilkår. Derved bedres den enkeltes trivsel og arbejdsmiljø«, siger Gordon Ørskov Madsen.Børnehaveklasseleder Ulla Koch Sørensen, 46, arbejder på Løvvangskolen i Aalborg og er overenskomstansat. Hun er uddannet fra Hjørring Seminarium i 1984 og er medlem af Børnehaveklasseforeningens hovedbestyrelse. Hun stiller op i stedet for Randi Bøyesen, som stopper efter 12 år i hovedstyrelsen. »Jeg er bredt interesseret i spørgsmål vedrørende folkeskolen, og som børnehaveklasseleder har jeg mit afsæt i arbejdet i og omkring indskolingen. Jeg mener, det er vigtigt, at der er en børnehaveklasseleder repræsenteret i hovedstyrelsen. En af opgaverne i den kommende periode går ud på fortsat at arbejde for sammenhæng i den tidligste del af skoleforløbet«, siger Ulla Koch Sørensen.De stiller op igen

Birgitte Baktoft

Henrik Billehøj

Lars Busk Hansen

Vivi Hansen

Lotte Lange

Astrid Schjødt Pedersen

Per Sand Pedersen

Bjørn Rasmussen

Niels Munkholm Rasmussen

John Illum har endnu ikke afklaret, om han genopstiller

De genopstiller ikke

Kurt Abildgaard

Tove Borch

Randi Bøyesen

Peter Hess-Nielsen

Vibeke Lynge

Lone Mygind Møller

Helen Sørensen

Powered by Labrador CMS