Anmeldelse

Trin for Trin

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi lever i samfund, hvor forældrene har historiens længste udearbejdstid. Et forældrepar arbejder i gennemsnit cirka 75 timer om ugen. De, der har den allerlængste arbejdstid, er småbørnsforældrene. Man kan altid diskutere, om det er den bedste måde, vi har indrettet os på, men sådan er virkeligheden.

Opdragelsens af børnene bliver i vid udstrækning overladt til professionelle i institutioner, skole og skolefritidsordning/fritidshjem. Materialet 'Trin for Trin' er ment som en håndsrækning til pædagoger og lærere, så de får nogle redskaber til at hjælpe børnene med at udvikle sociale kompetencer. Igennem arbejdet med materialet udvikler børn og voksne et fælles sprog, der kan bruges i konfliktsituationer.

Materialet er forholdsvis let at gå til, selv om det anbefales, at man deltager i et kursus, før man går i gang. 'Cesel - Center for Social og Emotionel Læring' arrangerer pædagogiske dage og kurser om 'Trin for Trin'. Telefon 2441 6788.

Det er nærmest et programmeret materiale, hvad der på en måde er meget udansk. Materialet er udviklet i USA. Det er blevet oversat til norsk, tysk, serbisk, litauisk og japansk. I USA viser forskningsresultater, at arbejdet med 'Second Step' giver et fald i antallet af aggressioner. I Norge har elever i 4. klasse arbejdet i to år med 'Steg for Steg'. Forskeren Bente Granberg følger eleverne igennem et halvt år. De viser en svag reduktion i problemadfærden, hvad der giver mere ro i klassen. I kontrolgruppen stiger problemadfærden i samme periode. Bente Granberg konkluderer: 'Der er sket en reduktion af fysisk og verbal aggression og en udvidelse af positivt samvær. De positive relationer mellem børnene er øget, og de er blevet bedre til problemløsning. Lærerne er blevet bedre rollemodeller'.

I Danmark bruges 'Trin for Trin' på halvdelen af alle skoler. Programmet udkom først i begyndelsen af år 2000, så de danske erfaringer med programmet har hidtil været begrænsede. Nu er der udkommet en bog, der beskriver arbejdet med programmet med elever på forskellige udviklingstrin Bogen er formet som en artikelsamling med bidrag fra både praktikere og teoretikere. Cand.pæd.psych. Lone Gregersen er redaktør. De øvrige bidragydere er fritidshjemsleder Pia Foght, lærer Jørgen Steen Jensen, skolepsykolog Birthe Knudsen, pædagog Anne Marie Kristensen, salgschef og mor Kirsten Lerstrøm, tidligere skoleleder Bente Lindhard, børnehaveklasseleder Birgit Ginnerup Petersen, skolekonsulent Lene Rasmussen og overlæge Gitte Retbøl. Artiklerne handler om brugen af programmet i børnehaver, skole og fritidshjem. Arbejdet med empati, problemløsning og selvkontrol gennemgås i tre spændende artikler af Lone Gregersen. Empati drejer sig om at mærke og forstå egne følelser og at kunne aflæse andres følelser. Ved impulskontrol og social problemløsning skal man lære at stoppe op og tænke sig om i situationer, der er problematiske. Når man har fundet ud af, hvad problemet er, skal man vælge den bedste af flere mulige løsninger. Ved selvkontrol skal eleverne lære at håndtere aggressioner og at tage det roligt i provokerende situationer. I andre artikler kommer forfatterne ind på hjerneteorier og de forebyggende sundhedsfremmende aspekter. Endelig formidles forskningsresultater, og det internationale samarbejde omtales. Litteraturlisten indeholder også en fortegnelse over nyttige hjemmesider.

'Trin for Trin' kan bruges fra børnehaven til og med fjerde klasse. Med 'Trin for Trin 1' arbejdes med social og emotionel læring for børn på fire- seks år, 'Trin for Trin 2' er for børn i alderen syv-otte år, og 'Trin for Trin 3' er for de ni-tiårige. 'Trin for Trin 4, social og emotionel læring for teenagere' samt 'Trin for Trin for forældre' er under udvikling.

Materialet udgøres af store fotoplancher af børn i forskellige situationer med tekst til læreren på bagsiden, en manual, en kassette med børnesange, plancher til huskelister, plakater og to dukker: 'Hurtig-hunden' og 'Stop-op-sneglen'. Dukkerne følger med materialerne til 'Trin for Trin 1 og 2.' Arbejdsmetoden er dialog og rollespil, og der lægges op til, at de indlærte færdigheder følges op i hverdagen.

Om programmet passer til læreren og eleverne, må den enkelte lærer afgøre. 'Materialet' findes selvfølgelig ikke, men så vidt jeg kan se, udgør 'Trin for Trin' et godt materiale, der på en klar og meget tydelig måde giver elever og lærere nogle arbejdsredskaber til at håndtere de meget vigtige sociale kompetencer.

'Bogen om Trin for Trin' giver en god indføring i både metode og materiale. Den anbefales til alle, der arbejder med eller tænker på at gå i gang med dette undervisningsprogram.