Formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Morten Refskov glæder sig over, at der endelig er kommet en afklaring om forhandlingsretten på sosu-skolerne.

Dom: Danmarks Lærerforening beholder forhandlingsret
for sosu-undervisere

Østre Landsret har i dag afsagt dom i retssagen om aftale- og forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på landets sosu-skoler. Akademikerne tabte sagen – og dermed er det fortsat Danmarks Lærerforening, der aftaler og forhandler for de tre faggrupper.

Publiceret Senest opdateret

Thi kendes for ret:

”Centralorganisationen af 2010 frifindes for de påstande, som Akademikerne som mandatar for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen har nedlagt”.

Sådan lød det tidligere i dag, da Østre Landsret afsagde dom i sagen om aftale- og forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på landets sosu-skoler.

Med de ord tabte Akademikerne den sag, organisationen anlagde ved Københavns Byret den 7. november 2019 mod Centralorganisationen CO10, og som den 12. maj 2020 blev henvist til landsretten efter retsplejelovens regler om sager af principiel karakter.

Dermed sættes der nu et punktum efter mere end tre års stridigheder om forhandlingsretten, og Danmarks Lærerforening beholder med lovens ord forhandlingsretten for de tre faggrupper ude på sosu-skolerne.

Stadfæster praksis

Dermed stadfæster Østre Landsret den praksis, der har været på sosu-skolerne siden den 1. januar 2020, hvor de dengang 100 ergoterapeuter, 40 fysioterapeuter og to jordemødre kom ind under Danmarks Lærerforenings vinger.

Hele humlen har været, at de 142 underviseres respektive fagforbund - Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen - i 2019 meldte sig ud af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) - og dermed også ud af Centralorganisationen af 2010, der er forhandlingsorganisation for en lang række faglige organisationer på det statslige område. I stedet meldte de tre fagforbund sig ind i en anden central- og hovedorganisation; Akademikerne (AC).

Når forhandlingsretten dermed ikke længere kunne varetages af de tre fagforbund, overdrog CO10 forhandlingsretten til Lærernes Centralorganisation (LC) – og i dagligdagen ude på skolerne til Danmarks Lærerforening, som i forvejen organiserer andre undervisere på sosu-skolerne. Men AC vil selv have forhandlingsretten, og derfor stævnede de CO10.

DLF er glad for resultatet

Nu er landsretten kommet frem til, at CO10 gerne måtte både beholde og videregive aftale- og forhandlingsretten. Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening glæder sig over resultat.

”Nu kom der endelig en afklaring, og vi er glade for, at disse undervisere kan blive hos os. CO10 traf jo beslutningen om at overføre området til LC, og vi tager i Danmarks Lærerforening imod nye undervisergrupper med åbne arme. Vi ved noget om deres vilkår og arbejdsopgaver, og vi er gode til at tage vare på dem”, siger Morten Refskov.

Fire ugers ankefrist

Hos såvel Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen er der overraskelse og ærgrelse over dommen fra Landsretten. De to foreninger vil ”nu analysere dommens tekst grundigt sammen med AC og deres advokat og vurdere det videre forløb”, lyder det i en pressemeddelelse fra begge organisationer. Parterne har fire ugers frist til eventuelt at anke til Højesteret.