Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening håber, at AC trækker deres stævning tilbage. Så der kan komme ro ude på Sosu-skolerne.

Uro om forhandlingsret på sosu-skolerne

142 ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på landets sosu-skoler kommer under Danmarks Lærerforenings vinger pr. 1. januar. Men nu har Akademikerne lagt sag an, da de mener, forhandlingsretten tilhører dem. De 142 undervisere står dermed i en usikker situation.

Publiceret

SOSU-UNDERVISERE IDLF 

Danmarks Lærerforening har pt. omkring326 sosu-undervisere som medlemmer. De er uddannedefolkeskolelærer, professionsbachelorer i ernæring og design ellerprofessionsbachelorer i tekstildesign, -håndværk ogformidling.
Danmarks Lærerforening er sammen med Dansk Sygeplejeråd de storefagforeninger på sosu-skolerne, hvor der arbejder mange forskelligefaggrupper.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det giver i den grad noget uro".

Sådan lyder det fra Dorte Tind Jørgensen, DLF-tillidsrepræsentant på Sosu H i Gladsaxe, når man spørger til konsekvenserne af den stævning, Akademikernes Centralorganisation har indgivet mod Centralorganisationen af 2010.

100 ergoterapeuter, 40 fysioterapeuter og to jordemødre ansat som undervisere på landets sosu-skoler overgår pr. 1. januar 2020 til Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde og kommer under Danmarks Lærerforening og DLF's lokale tillidsrepræsentanter. Men med stævningen er der nu usikkerhed omkring de 142 undervisere.

Nyt forum for Sosu-undervisere på folkeskolen.dk

Kamp om hvem der må forhandle  Humlen er, at de 142 underviseres respektive fagforbund; Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen har meldt sig ud af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) - og dermed også ud af Centralorganisationen af 2010, der er forhandlingsorganisation for en lang række faglige organisationer på det statslige område - herunder på sosu-skolerne. I stedet har de tre fagforbund meldt sig ind i en anden hovedorganisation; Akademikerne (AC).

CO10 har derfor overdraget forhandlingsretten for medlemmer af de tre fagforbund til Lærernes Centralorganisation - og i dagligdagen ude på skolerne til Danmarks Lærerforening. Men AC vil selv have forhandlingsretten, og derfor har Akademikerne nu stævnet CO10.

Sosu-elever falder mere fra end andre

DLF foreslog dobbeltmedlemsskab  

"Det er rigtig ærgerligt, at vi organisationer ikke har kunnet finde en løsning centralt. For arbejdspladserne og underviserne er ikke tjent med den usikkerhed, som stævningen giver", siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening. "Vi har foreslået en mindelig løsning, hvor medlemmer af Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen kunne få et dobbelt medlemsskab. Så de både var medlem af deres egen faglige organisation og hos DLF, men det har AC ikke villet acceptere", fortæller Gordon Ørskov Madsen. "De har i stedet valgt konfliktvejen, og det får den konsekvens, at arbejdspladserne ikke får skabt ro, men derimod får forlænget usikkerheden omkring de 142 underviseres tilhørsforhold", siger han.

Sosu-skoierne er glade for erhvervsskoleudspil

DLF har retten til at repræsentere Dorte Tind Jørgensen, tillidsrepræsentant på Sosu H i Gladsaxe, er helt enig. Balladen og usikkerheden om forhandlingsretten ude på Sosu-skolerne er bestemt ikke til gavn for underviserne. Hun fortæller, at der blandt andet er usikkerhed om de mindre grupper som fx socialrådgivere, hvor man på flere skoler har haft aftaler om, at tillidsrepræsentanten for fx ergoterapeuter eller fysioterapeuter har varetaget deres interesser. Gordon Ørskov Madsen understreger dog, at indtil der måtte falde en dom, der siger noget andet, så ligger retten til at repræsentere de 142 undervisere hos DLF.

Ni nye faglige universer på folkeskolen.dk 

Håber på hurtig afklaring

Såvel Dorte Tind som Gordon Ørskov Madsen håber på en hurtig afklaring. Lige nu er stævningen i proces, endnu vides ikke om sagen skal køres i byretten eller landsretten, da den har meget principiel karakter. Ej eller vides, hvornår sagen kommer for retten. "Hos DLF håber vi, at AC trækker deres stævning tilbage, så vi kan finde en løsning sammen, men AC har ikke indtil videre villet finde et kompromis", siger Gordon Ørskov Madsen. "Hvis sagen alligevel ender med at gå rettens vej, håber vi selvfølgelig, det ender med, at den flytning af aftaleretten fra CO10, som AC ønsker, bliver afvist".